Projects

PROJECTS

โครงการเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ สร้างนิเวศน์ และสนับสนุนบุคลากรสร้างสรรค์

การแสดงผล

คำค้นหา

เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ 2563

เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ 2563 (Chiang Mai Design Week 2020) วันที่ 5 – 13 ธันวาคม 2563

Solar Vengers

โครงการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้และส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์

Amplified Sessions

15 ศิลปินบันทึกการแสดงสด Amplified Sessions พร้อมนำเสนอความสามารถให้ได้รับชมและรับฟังแล้ววันนี้

โครงการวินาทีสร้างสรรค์ (ONE SECOND THAILAND)

ปลุกพลังความคิดสร้างสรรค์แบบไทย ๆ ที่ชวนทุกคนมาร่วมประกวดคลิปวีดีโอความยาว “1 วินาที”

CEA VACCINE | Explore the "COLOUR OF CHAROENKRUNG"

งานศิลปะกว่า 30 ผลงาน จาก 30 ศิลปินและนักออกแบบ ที่ทำให้เราเห็นเรื่องราวของย่านเจริญกรุง

COVID-19 INNOVATION

โครงการพัฒนาองค์ความรู้และต้นแบบอุปกรณ์สำหรับการป้องกันและช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19

Creative Career 2020 : The Future of Jobs

โครงการเตรียมความพร้อมนักเรียน/นักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์รุ่นใหม่

CEA VACCINE | CEA Online Academy

คลังความรู้สร้างสรรค์ออนไลน์ พัฒนาทักษะเดิมให้ทันยุคสมัย (Upskill) พัฒนาทักษะใหม่ที่จำเป็น (Reskill)

CEA VACCINE ร่วมสร้างสรรค์ ...ภูมิคุ้มกันเศรษฐกิจไทย

มาตรการเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ