Projects

PROJECTS

โครงการเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ สร้างนิเวศน์ และสนับสนุนบุคลากรสร้างสรรค์

การแสดงผล

คำค้นหา

Change 2021: Visual Character Arts

โครงการสร้างรายได้ สร้างธุรกิจ จากการสร้างสรรค์คาแรคเตอร์ใหม่ ให้โดนใจกลุ่มผู้บริโภค

งานเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2564

9 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2564 จัดขึ้นภายใต้เเนวคิด “Isan Crossing” อีสาน โคตรซิ่ง

CHANGE x2 : แพ็กคู่สู่ธุรกิจใหม่

กิจกรรมจับคู่เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ธุรกิจระหว่าง “ผู้ประกอบการ” และ “นักสร้างสรรค์” จาก 15 จังหวัดในภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคใต้ รวมทั้งสิ้น 30 คู่

Grand Master

โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตงานฝีมือและงานหัตถกรรมสู่ความเป็นเลิศ (Grand Master)

Wonder Waste เปลี่ยนขยะให้เป็นพลังงานไฟฟ้าแบบสุดคูล

โครงการสร้างนวัตกรรมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน หรือ Wonder Waste

Sound of the city สำเนียงแห่งเมือง

โครงการเพื่อสนับสนุนให้นักดนตรียังสามารถสร้างสรรค์ผลงานจนกลายมาเป็น 100 บทเพลง

เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2564

ขยายการจัดงาน Bangkok Design Week 2021 เป็นวันที่ 8 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม 2564

เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ 2563

เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ 2563 (Chiang Mai Design Week 2020) วันที่ 5 – 13 ธันวาคม 2563

Solar Vengers

โครงการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้และส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์