Creative Districts

Thailand Creative District Network (TCDN)

CALL FOR APPLICATION
THAILAND CREATIVE DISTRICT NETWORK (TCDN)
เปิดรับสมัครเครือข่ายย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ประเทศไทย
วันนี้ - 1 พฤษภาคม 2563

 

โอกาสที่ดีมาถึงแล้วสำหรับพื้นที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย หากคุณเป็นคนหนึ่งที่เล็งเห็นและเชื่อมั่นว่าพื้นที่ ชุมชน l ย่าน l เมือง ของคุณ มีเสน่ห์หรือเอกลักษณ์เฉพาะตัว และมีความพร้อมในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น มีแหล่งทรัพยากรที่แตกต่างจากพื้นที่อื่น มีทักษะฝีมืออันล้ำค่า มีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ไม่เหมือนใคร มีอารยธรรมหรือประวัติศาสตร์เก่าแก่ยาวนาน และที่สำคัญมีศิลปวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ตลอดจนคนในพื้นที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนา ชุมชน l ย่าน l เมือง ให้สามารถต่อยอดสินทรัพย์ของพื้นที่ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด

วิธีการเข้าร่วม

กรอกแบบประเมินความพร้อมให้ครบถ้วน และส่งแบบประเมินในรูปแบบไฟล์ pdf  ได้ที่ creativedistrict@cea.or.th ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2563
ประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ผ่านทาง www.cea.or.th/th/creative-district/tcdn และ www.facebook.com/CreativeEconomyAgency

ดูเพิ่มเติม

CREATIVE DISTRICT CONTACT

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
อาคารไปรษณีย์กลาง เลขที่ 1160 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ (66) 2 105 7400 โทรสาร (66) 2 105 7450
อีเมล creativedistrict@cea.or.th