เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ 2566

‘Transforming Local: ปรับตัว ต่อยอด ท้องถิ่น เติบโต’ 2 - 10 ธันวาคม 2566

เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ หรือ Chiang Mai Design Week จัดโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA คือเทศกาลที่เหล่านักสร้างสรรค์จากหลากสาขาอาชีพ นักออกแบบ นักออกแบบรุ่นใหม่ ช่างฝีมือ ศิลปิน และผู้ประกอบการธุรกิจในเมืองเชียงใหม่ ได้ร่วมกันจัดขึ้นเป็นโอกาสพิเศษในรอบปี เพื่อนำเสนอนวัตกรรมงานออกแบบหรือโปรเจ็กต์ใหม่ ๆ ที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผู้คนในยุคปัจจุบัน พร้อมทั้งเชิญชวนนักออกแบบและนักสร้างสรรค์จากเมืองอื่น ๆ มาร่วมเฉลิมฉลองวัฒนธรรมความคิดสร้างสรรค์ เชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือ และขยายช่องทางธุรกิจภายในประเทศและต่างประเทศให้เติบโต
    
ขับเคลื่อนบรรยากาศแห่งความสร้างสรรค์ สะท้อนพลังของการออกแบบให้เมืองเชียงใหม่ 

สำหรับเทศกาลออกแบบเชียงใหม่ 2566 หรือ Chiang Mai Design Week 2023 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 - 10 ธันวาคม 2566 และเป็นประจำทุกปีที่เทศกาลฯ ตั้งใจทำหน้าที่เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ พบปะและแบ่งปันความรู้ด้านการออกแบบ ควบคู่กับสร้างประสบการณ์ร่วมกับงานออกแบบ ให้แก่เด็ก เยาวชน ชุมชน นักท่องเที่ยว หรือผู้ที่สนใจ โดยมีการจัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ เช่น นิทรรศการ งานออกแบบขนาดใหญ่ งานเสวนา เวิร์กช็อป กิจกรรมศิลปะและการแสดงดนตรี ซึ่งไม่เพียงมอบความตื่นตาตื่นใจ หากยังปลูกฝังความเข้าใจเรื่อง “พลังของงานออกแบบ” ที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิต พร้อมแต่งแต้มสีสันและความมีชีวิตชีวาของเมืองเชียงใหม่ ให้อบอวลไปด้วยบรรยากาศแห่งความคิดสร้างสรรค์ 

ย่านกลางเวียง และ ย่านช้างม่อย - ท่าแพ พื้นที่จัดงานสุดสร้างสรรค์

เทศกาลฯ จัดขึ้นในย่านที่มีองค์ประกอบของพื้นที่ที่น่าสนใจ ตั้งแต่ย่านกลางเวียง ที่มั่งคั่งด้วยศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตท้องถิ่นเรื่อยไปจนถึงย่านช้างม่อย - ท่าแพ ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของ TCDC เชียงใหม่ แหล่งความรู้ด้านการออกแบบอันทันสมัย นอกจากนี้ พื้นที่สำหรับจัดเทศกาลฯ ยังกระจายไปสู่พื้นที่สำคัญอื่น ๆ ทั่วเมืองเชียงใหม่ เพื่อให้ทุกคนได้เยี่ยมชมเมืองในมุมมองที่แตกต่าง พร้อมสัมผัสกับนานาประสบการณ์สร้างสรรค์อย่างใกล้ชิด

CMDW2023 กับแนวคิด ‘Transforming Local: ปรับตัว ต่อยอด ท้องถิ่น เติบโต’ พร้อมต้อนรับเหล่าคนคืนถิ่นร่วมขับเคลื่อนบ้านเกิด

สำหรับเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ 2566 นี้ จัดขึ้นเป็นปีที่ 9 โดยเทศกาลฯ ชวนนักออกแบบ นักคิด นักสร้างสรรค์ ผู้ประกอบการ ศิลปิน เหล่าคนคืนถิ่น (Homecoming) และผู้ที่สนใจ มาร่วมก้าวเดินต่อไปด้วยกัน ภายใต้แนวคิด ‘Transforming Local: ปรับตัว ต่อยอด ท้องถิ่น เติบโต’ เชื่อมโยงทุกแรงบันดาลใจและไอเดียการต่อยอดองค์ความรู้เก่า-ใหม่ ที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต พลิกโฉมเศรษฐกิจท้องถิ่น ตลอดจนเติมเต็มโอกาสทางการแข่งขันด้วยสารพัดโปรแกรมสร้างเครือข่ายระดับนานาชาติ
    
สร้างแรงบันดาลสู่การใช้ชีวิตอย่างยั่งยืน

ขณะเดียวกัน เทศกาลฯ ปีนี้ยังมีความมุ่งมั่นในการจุดประกายการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืน (Local Sustainable Living) และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยนำเสนอผ่านโปรแกรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมอาหารที่หลากหลาย ซึ่งสั่งสมบ่มเพาะมาจากวิถีเกษตรกรรม อันถือเป็นรากฐานสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปหัตถกรรม ทั้งยังเป็นหนึ่งในปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจเชียงใหม่ที่มีศักยภาพสูง นอกจากนี้ เทศกาลฯ ยังสนับสนุนบรรดาคนคืนถิ่นที่กลับมาพร้อมมุมมองและวิธีคิดที่แตกต่าง ในการค้นหาความเป็นไปได้ใหม่ ๆ จากต้นทุนท้องถิ่น ผสานทักษะประสบการณ์เข้มข้นกับความคิดสร้างสรรค์เพื่อต่อยอดสินทรัพย์ทางปัญญาอย่างรู้คุณค่า บนความเข้าใจในตัวตนและอัตลักษณ์อย่างลึกซึ้ง 

ยกระดับเชียงใหม่ สู่เมืองสร้างสรรค์ที่มาจากรากฐานทางศิลปวัฒนธรรมในระดับสากล

เทศกาลฯ ยังเป็นเวทีทดลอง ท้าทายศักยภาพ พัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขัน และสร้างโอกาสใหม่ (New Opportunities) ในพื้นที่ ซึ่งจะนำไปสู่การเสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้ออำนวยต่อการทำงานของนักสร้างสรรค์ นักออกแบบ และผู้ประกอบการธุรกิจในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เหนือสิ่งอื่นใดคือการก้าวไปสู่ความเป็นเมืองสร้างสรรค์ที่มาจากรากฐานทางศิลปวัฒนธรรม และทักษะฝีมือเชิงช่างอันเปี่ยมด้วยศักยภาพ พร้อมสามารถยืนหยัดได้อย่างสง่างามในเวทีระดับสากล

ติดต่อสอบถาม
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) เชียงใหม่
เลขที่ 1/1 ถนนเมืองสมุทร ตำบลช้างม่อย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
อีเมล: Hello.cmdw@tcdc.or.th 052-080-500 ต่อ 312
เว็บไซต์: www.chiangmaidesignweek.com
เฟซบุ๊ก: Chiang Mai Design Week