Projects

PROJECTS

โครงการเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ สร้างนิเวศน์ และสนับสนุนบุคลากรสร้างสรรค์

การแสดงผล

คำค้นหา

UNFOLDING BANGKOK-Hidden Temple

เปิดประสบการณ์ท่อง 5 วัดลับย่านฝั่งธนฯ พฤศจิกายน-ธันวาคม 2565

เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ 2565

วันที่ 3-11 ธันวาคม 2565 ภายใต้แนวคิด “Local ‘Rise’ation สร้างสรรค์ท้องถิ่น เติบโต”

EEC Mango Project

โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการและบุคลากรสร้างสรรค์ รองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกฉะเชิงเทรา

CEA Global OTOP 2022

โครงการฉายอัจฉริยภาพเชิงพื้นที่สู่ระดับโลก

HERB TO GO สมุนไพรไทย พร้อมไปต่อ

ดำเนินโครงการใน 3 จังหวัดที่มีศักยภาพด้านพืชสมุนไพรไทย

Creative Thailand Project

เปิดตลาดสินค้าแฟชั่นระดับไฮเอนด์ของไทยในมณฑลกวางตุ้งและมณฑลไห่หนาน

Let the Music Heal

แต่งเพลงให้โดนใจ สร้างรายได้ด้วย NFT

Match My Meal ถาดหลุมสุ่มเมนู

บอร์ดเกม “Match My Meal ถาดหลุมสุ่มเมนู”

Creative Career 2022: Practice Makes New Possibilities

เวิร์กช็อปปั้นทักษะ ปลุกพลังสร้างสรรค์ สร้างโอกาสการทำงานในอนาคต