CREATIVE BUSINESS CONNEXT

เปิดวิสัยทัศน์อนาคต จุดประกายไอเดียสร้างสรรค์ เชื่อมต่อโอกาสใหม่ทางธุรกิจ

วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 - 20.00 น.
สามย่าน มิตรทาวน์ ฮอลล์ ชั้น 5 สามย่าน มิตรทาวน์ กรุงเทพฯ 

 
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ในฐานะหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศเปิดปฐมบทใหม่ของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้วยการนำเสนอโปรแกรมล่าสุด CREATIVE BUSINESS CONNEXT เปิดวิสัยทัศน์อนาคต จุดประกายไอเดียสร้างสรรค์ เชื่อมต่อโอกาสใหม่ทางธุรกิจ ที่จะเปิดโอกาสและความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ให้ธุรกิจสร้างสรรค์ในระดับประเทศเเละนานาชาติ ผ่านการจัดกิจกรรมพิเศษประจำปีใน 3 รูปแบบหลัก ได้แก่ Creativities Unfold, Creative Excellence Awards เเละ Creative Business Space โดยงานจัดขึ้นในวันที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 - 20.00 น. ณ สามย่าน มิตรทาวน์ ฮอลล์ ชั้น 5 สามย่าน มิตรทาวน์ กรุงเทพฯ 

เกี่ยวกับ Creativities Unfold 
เกี่ยวกับ Creative Excellence Awards 
เกี่ยวกับ Creative Business Space 

ดาวน์โหลด Booklet ที่รวบรวมเนื้อหาจากงาน Creativities Unfold และรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากงาน Creative Excellence Awards

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
creativebusiness.cea.or.th
zipeventapp.com/e/creative-business-space
facebook.com/CreativitiesUnfold