Creative Spa and Wellness Thailand

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) และ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) จัดโครงการ “Creative Spa & Wellness Thailand: พลิกแนวคิด | สร้างจุดขาย สู่อุตสาหกรรมสปาสร้างสรรค์” ยกระดับและเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมสปาไทย

โครงการนี้นับเป็นโอกาสที่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสปา สุขภาพ และนวดไทย จะได้สร้างเครือข่ายธุรกิจกับพันธมิตร และได้รับการส่งเสริมพัฒนาอย่างครบเครื่อง ด้วย 5 กิจกรรมหลัก

1. กิจกรรมสัมมนาองค์ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมสปา (SEMINAR)
เรียนรู้แนวโน้มตลาดสปา การออกแบบและการเพิ่มมูลค่า การสร้างแบรนด์และการตลาดดิจิทัลโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อกระตุ้นแนวทางการสร้างจุดขายใหม่ให้ผลิตภัณฑ์และบริการสปา สุขภาพ และนวดไทย

2. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการ (WORKSHOP)
สร้างไอเดีย ปรับกลยุทธ์ พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถสร้างจุดขายที่เเตกต่างได้อย่างรวดเร็ว

3. กิจกรรมให้คำปรึกษาเชิงลึกในการพัฒนาธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ เเละบริการ (CONSULT)
ให้คำปรึกษาเชิงลึกโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางแก่ผู้ประกอบการแต่ละรายอย่างใกล้ชิด

4. กิจกรรมออกงานเเสดงสินค้า/บริการในต่างประเทศ (SHOWCASE)
ออกงานแสดงสินค้า/บริการในต่างประเทศเพื่อทดสอบตลาดและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจไปสู่ระดับสากล

กิจกรรมทั้งหมดคือแนวทางในการร่วมผลักดันอุตสาหกรรมสปาไทยให้เป็นจุดหมายของความสร้างสรรค์ระดับสากล โดยกระจายกิจกรรมไปยังภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศใน 8 พื้นที่ อันได้แก่ กรุงเทพฯ ชลบุรี เชียงใหม่ ขอนแก่น นครราชสีมา สกลนคร สุราษฎร์ธานี และภูเก็ต โดยผู้ประกอบการ SME สปา นวดไทย และธุรกิจในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น ผลิตภัณฑ์สมุนไพร สินค้าตกแต่ง และอุปกรณ์ที่ใช้ในสปาและนวดไทยจากทั่วประเทศ ที่มีอายุธุรกิจ 3 ปีขึ้นไป หรือผู้ประกอบการ SME ที่มีการจดทะเบียนนิติบุคคล จดทะเบียนการค้า จดทะเบียนธุรกิจกับหน่วยงานภาครัฐ สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้

Project Update

27.05.2562

กิจกรรมยกระดับและเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมสปาไทย จ.ภูเก็ต

กิจกรรมยกระดับและเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมสปาไทย จ.ภูเก็ต มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับอุตสาหกรรมสปาของไทย จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมดารา จังหวัดภูเก็ต

“การสร้างแบรนด์คือทุกแง่มุมของประสบการณ์ที่ผู้ใช้ได้รับ ข้อดีอย่างหนึ่งของการสร้างแบรนด์ นอกเหนือจากการสร้างการรับรู้ที่ทำให้ง่ายต่อการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ ตลอดจนสร้างมูลค่าให้กับบริษัทในแง่ของการทำกำไรและการตลาดที่ง่ายแล้ว ยังเป็นแนวทางให้ทั้งองค์กรดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน” Zira Spa กล่าวในการบรรยายเรื่อง Digital Branding for Spa-Wellness Industry: Strategies/ Techniques to Build Your Brand in Chinese Market"

24.05.2562

กิจกรรมยกระดับและเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมสปาไทย จ.ขอนแก่น

กิจกรรมยกระดับและเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมสปาไทย จ.ขอนแก่น มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับอุตสาหกรรมสปาของไทย จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออร์คิด จังหวัดขอนแก่น

ในการบรรยายเรื่องนวัตกรรมการบริการและอัตลักษณ์เชิงสร้างสรรค์: การออกแบบบริการสุขภาพเพื่อการนวด สปา ธุรกิจความงาม “การสร้างนวัตกรรมต้องมีองค์ประกอบ 3 ประการที่ผู้ประกอบการต้องคำนึงถึง 1. ความคิดสร้างสรรค์จากตัวคุณเองและพนักงาน 2. การสร้างสิ่งใหม่ ที่ไม่เคยมีอยู่ในธุรกิจของคุณ และ 3. การสร้างคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ นี่คือกระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริการ” Lanna Come Spa กล่าว

"การตลาดดิจิทัลมีความสามารถในการขยายเครือข่ายให้กว้างที่สุดเพื่อเข้าถึงผู้บริโภค เราพบว่าพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไป คนส่วนใหญ่ซื้อของออนไลน์ในปัจจุบัน" Zira Spa ให้ความเห็นในการบรรยายเรื่อง เทคนิคในการเพิ่มยอดขายด้วยบริการที่เป็นเลิศและกลยุทธ์การตลาดสมัยใหม่ ( สปา-ความงาม-สุขภาพ).

22.05.2562

กิจกรรมยกระดับและเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมสปาไทย จ.ชลบุรี

กิจกรรมยกระดับและเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมสปาไทย จ.ชลบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับอุตสาหกรรมสปาของไทย จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรม Prima Wongamat จังหวัดชลบุรี

Than Tara Spa กล่าวว่า “สิ่งหนึ่งที่ไม่ควรลืมคือการปรับปรุงตามสิ่งที่คุณต้องทำเพื่อสร้างตัวตนที่ชัดเจน” ในการบรรยายเรื่อง เทคนิคเพิ่มยอดขายด้วยบริการที่เป็นเลิศ (Massage for Wellness-Beauty-Spa)

17.05.2562

กลยุทธ์เชิงรุกอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามสู่ตลาดโลก

งานสัมมนากลยุทธ์เชิงรุกสำหรับอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามสู่ตลาดโลก จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ KHUM KHAM International Convention Center จังหวัดเชียงใหม่

02.04.2562

Creative Spa & Wellness Seminar: พลิกแนวคิด | สร้างจุดขาย | สู่สปาสร้างสรรค์

งานสัมมนาและเปิดตัวโครงการ “Creative Spa & Wellness Seminar: พลิกแนวคิด | สร้างจุดขาย | สู่สปาสร้างสรรค์ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) ในวันที่ 2 เมษายน 2562

คุณกรด โรจนเสถียร บรรยายในหัวข้อ The New Era of Spa & Wellbeing Business กล่าวว่า “ศักยภาพของแต่ละผู้ประกอบการย่อมไม่เหมือนกัน พื้นที่ ภูมิภาคไม่เหมือนกัน จุดขายและสินค้าย่อมไม่เหมือนกัน สิ่งที่ผู้ประกอบการที่จะเข้ามาทำธุรกิจในอุตสาหกรรมสปาและสุขภาพต้องรู้ คือคนส่วนใหญ่หันมาสนใจประเด็นสุขภาพมากขึ้น รู้วิธีการดูแลตัวเอง มีไลฟ์สไตล์เพื่อสุขภาพเพราะเป็นหนทางที่จะป้องกันตัวเองไม่ให้เจ็บป่วย ซึ่งเป็นปัญหาหลักของคนทั่วโลก”

ในการบรรยายในหัวข้อ ไขรหัสสินค้าขายดี… กลุ่มผลิตภัณฑ์สปา ของตกแต่งในสปา อินไซต์จากห้างชั้นนำ สยามพิวรรธน์ รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด พูดถึงเทรนด์ของสินค้าผลิตภัณฑ์สปาว่า “ความนิยมต่างๆ ที่มีต่อผลิตภัณฑ์สปานั้นเกิดขึ้นจากหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นความนิยมต่อสมุนไพรไทยของชาวต่างชาติ ความนิยมในศาสตร์กลิ่นบำบัด การผสมกลิ่นใหม่ๆ ของผู้ประกอบการที่ก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ดึงดูดความสนใจและการนำนวัตกรรมหรือความคิดสร้างสรรค์มาก่อให้เกิดความแตกต่าง”

“วิชั่นเป็นสิ่งที่ต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ตามสถานการณ์ ตามเหตุการณ์ของโลก” สยามเวลเนสกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) กล่าวในการบรรยายหัวข้อ Wealth in wellness… from vision to global business model

“เราต้องเปลี่ยนมุมมองในอดีตที่เคยมองว่าแบรนด์คือการไปจ้างเอเจนซี่มาสร้างภาพลักษณ์ มุมมองใหม่คือให้แบรนด์ออกมาเป็นภาพใหญ่ กลับมาทบทวนว่าคุณค่าที่เรามีอยู่ ที่เรามีตัวตนอยู่ ที่เราดำรงอยู่ คืออะไร นี่คือเนื้อหาสำคัญของการสร้างแบรนด์ยุคนี้” Baramizi กล่าวในการบรรยายหัวข้อ Brand Valuation เหนือชั้นคู่แข่งด้วยแบรนด์

“การตลาดดิจิทัลย่อมมีค่าใช้จ่ายไม่น้อย แต่เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องรู้จักและต้องใช้ให้เป็น” Divana Spa กล่าวในการบรรยายหัวข้อ รุกตลาดด้วยกลยุทธ์ User Experience และ Digital Marketing

[VDO] Creative Spa & Wellness Seminar: พลิกแนวคิด | สร้างจุดขาย | สู่สปาสร้างสรรค์