Creative Spa and Wellness Thailand

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) และ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) จัดโครงการ “Creative Spa & Wellness Thailand: พลิกแนวคิด | สร้างจุดขาย สู่อุตสาหกรรมสปาสร้างสรรค์” ยกระดับและเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมสปาไทย

โครงการนี้นับเป็นโอกาสที่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสปา สุขภาพ และนวดไทย จะได้สร้างเครือข่ายธุรกิจกับพันธมิตร และได้รับการส่งเสริมพัฒนาอย่างครบเครื่อง ด้วย 5 กิจกรรมหลัก

1. กิจกรรมสัมมนาองค์ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมสปา (SEMINAR)
เรียนรู้แนวโน้มตลาดสปา การออกแบบและการเพิ่มมูลค่า การสร้างแบรนด์และการตลาดดิจิทัลโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อกระตุ้นแนวทางการสร้างจุดขายใหม่ให้ผลิตภัณฑ์และบริการสปา สุขภาพ และนวดไทย

2. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการ (WORKSHOP)
สร้างไอเดีย ปรับกลยุทธ์ พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถสร้างจุดขายที่เเตกต่างได้อย่างรวดเร็ว

3. กิจกรรมให้คำปรึกษาเชิงลึกในการพัฒนาธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ เเละบริการ (CONSULT)
ให้คำปรึกษาเชิงลึกโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางแก่ผู้ประกอบการแต่ละรายอย่างใกล้ชิด

4. กิจกรรมออกงานเเสดงสินค้า/บริการในต่างประเทศ (SHOWCASE)
ออกงานแสดงสินค้า/บริการในต่างประเทศเพื่อทดสอบตลาดและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจไปสู่ระดับสากล

กิจกรรมทั้งหมดคือแนวทางในการร่วมผลักดันอุตสาหกรรมสปาไทยให้เป็นจุดหมายของความสร้างสรรค์ระดับสากล โดยกระจายกิจกรรมไปยังภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศใน 8 พื้นที่ อันได้แก่ กรุงเทพฯ ชลบุรี เชียงใหม่ ขอนแก่น นครราชสีมา สกลนคร สุราษฎร์ธานี และภูเก็ต โดยผู้ประกอบการ SME สปา นวดไทย และธุรกิจในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น ผลิตภัณฑ์สมุนไพร สินค้าตกแต่ง และอุปกรณ์ที่ใช้ในสปาและนวดไทยจากทั่วประเทศ ที่มีอายุธุรกิจ 3 ปีขึ้นไป หรือผู้ประกอบการ SME ที่มีการจดทะเบียนนิติบุคคล จดทะเบียนการค้า จดทะเบียนธุรกิจกับหน่วยงานภาครัฐ สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้

Project Update

27.05.2562

กิจกรรมยกระดับและเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมสปาไทย จ.ภูเก็ต

Creative Spa & Wellness Thailand 2019 กิจกรรมยกระดับและเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมสปาไทย วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ณ Dara Hotel จังหวัดภูเก็ต

THANN-ORYZA CO., LTD กล่าวในการบรรยายหัวข้อ รุกตลาดด้วยกลยุทธ์ User Experience & Service Design / Wellness Destination ว่า “ลูกค้าเป็นต่างชาติทั้งจากยุโรป และเอเชีย รวมทั้งลูกค้าจากจีน เกาหลี และฮ่องกงที่เพิ่มมากขึ้น การเดินทางมายังร้านจึงต้องสะดวกสบาย”

“แบรนด์คือประสบการณ์ทุกด้านที่ผู้ใช้บริการได้รับ ซึ่งประโยชน์ของการสร้างแบรนด์ นอกจากจะเป็นการสร้างการจดจำ ง่ายต่อการออกแบบสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าให้บริษัทเพราะขายได้ราคา ทำการตลาดได้ง่ายแล้ว ยังทำให้ทั้งองค์กรดำเนินธุรกิจในทิศทางเดียวกันและสามารถเจริญเติบโตไปได้อย่างยั่งยืน” ศิราสปา กล่าวในการบรรยายหัวข้อ Digital Branding for Spa-Wellness Industry: กลยุทธ์ –เทคนิคสร้างแบรนด์ให้ดังเจาะ ตลาดจีน: ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สปา-นวด-สปาโปรดักส์-ของตกแต่งในสปา

“ผู้ประกอบการต้องตอบโจทย์ความต้องการผู้บริโภคอย่างตรงจุด จริงใจ และสร้าง value proposition ให้ได้” เอส ซี ควอลิตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กล่าวในการบรรยายในหัวข้อ กลยุทธ์การตลาดออนไลน์

24.05.2562

กิจกรรมยกระดับและเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมสปาไทย จ.ขอนแก่น

Creative Spa and Wellness Thailand 2019 กิจกรรมยกระดับและเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมสปาไทย วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น

ในการบรรยายหัวข้อ นวัตกรรมบริการกับอัตลักษณ์สร้างสรรค์ : การออกแบบการบริการสุขภาพ สู่ธุรกิจการนวด สปา และความงาม Lanna Come Spa กล่าวว่า “การสร้างนวัตกรรมจะต้องมีทั้ง 3 องค์ประกอบที่ผู้ประกอบการต้องคิดคือ 1.ความคิดสร้างสรรค์ จากทั้งตนเองและลูกน้องในองค์กร 2.การสร้างสิ่งใหม่ ไม่ซ้ำกับสิ่งเดิมที่มีอยู่ในร้านตนเอง 3.การสร้างคุณค่า เพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ได้ ซึ่งกระบวนการสร้างนวัตกรรมการบริการได้”

“Digital Marketing สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้มากที่สุด เราจะพบว่าพฤติกรรมผู้บริโภคนั้นได้เปลี่ยนแปลงไป ปัจจุบันส่วนใหญ่ใช้บนโลกออนไลน์มากกว่า” ศิราสปากล่าวในการบรรยายหัวข้อ เทคนิคเพิ่มยอดขายด้วยบริการที่เป็นเลิศและกลยุทธ์เพิ่มยอดขาย การตลาดสมัยใหม่ (ธุรกิจนวดเพื่อสุขภาพ-ความงาม-สปา)

22.05.2562

กิจกรรมยกระดับและเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมสปาไทย จ.ชลบุรี

Creative Spa and Wellness Thailand 2019 กิจกรรมยกระดับและเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมสปาไทย วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมพรีมา วงศ์อมาตย์ จังหวัดชลบุรี

ธารธารา สปา กล่าวว่า “การทำตามธุรกิจที่ประสบความสำเร็จไม่ใช่เรื่องเสียหาย แต่สิ่งที่ไม่ควรลืมคือการปรับปรุงตามสิ่งที่ตัวเองมีและเป็นเพื่อสร้างเอกลักษณ์ของตัวเองให้ชัดเจน” ในการบรรยายหัวข้อ เทคนิคเพิ่มยอดขายด้วยบริการที่เป็นเลิศ: ธุรกิจนวดเพื่อสุขภาพ ความงาม สปา

“นอกจากเทคโนโลยีแล้ว ภูมิปัญญาหรือวัฒนธรรมก็นับเป็นนวัตกรรมที่สามารถนำมาพัฒนาให้แตกต่างได้” ล้านนา สปา กล่าวในการบรรยายหัวข้อ นวัตกรรมบริการกับอัตลักษณ์สร้างสรรค์ การออกแบบการบริการสุขภาพสู่ธุรกิจการนวด สปา และความงาม

17.05.2562

กลยุทธ์เชิงรุกอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามสู่ตลาดโลก

กลยุทธ์เชิงรุกอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามสู่ตลาดโลก วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ KHUM KHAM International Convention Centre จังหวัดเชียงใหม่

“ทุกวันนี้เทคโนโลยีเปลี่ยน บริบทเปลี่ยน รสนิยมคนเปลี่ยน ทำให้ SMEs สามารถเติบโตได้ ผ่านทางทุนวัฒนธรรมที่มีซึ่งทุนวัฒนธรรมในที่นี่คือการนำศิลปะเข้าไปเสริมงานบริการให้เข้มแข็งมากกว่าการนำทุนวัฒนธรรมไปขาย” ศ.ดร. ชาญณรงค์ ศรีสุวรรณ กล่าวในการบรรยายหัวข้อ ผ่ากลยุทธ์ธุรกิจสุขภาพและความงาม: บาหลีโมเดล ต่อยอดสู่ล้านนาโมเดล

ในการบรรยายหัวข้อ รุกตลาดด้วยกลยุทธ์ User Experience & Service Design Divana Spa กล่าวถึงการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ว่า “การออกแบบประสบการณ์ผู้บริโภคที่เน้นคาดการพฤติกรรมของลูกค้า (Proactive) ต้องเริ่มจากทำความเข้าใจ Customer Journey หรือเส้นทางของผู้บริโภคว่ามีเกิดอะไรขึ้นบ้าง และผู้บริโภคมองหาอะไร เวลาไหน แล้วใช้กลยุทธ์ของการออกแบบประสบการณ์ผู้บริโภค (Customer Experience Strategy) ประกอบด้วย

  • Consistent มีความคงเส้นคงวาในการบริการ
  • Know รู้จักลูกค้า รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น
  • Understood เข้าใจลูกค้า
  • Applied นำความรู้ ความเข้าใจมาใช้ให้เกิดผล

“สิ่งสำคัญในการเจาะตลาดจีนคือทำความเข้าใจรูปแบบ ไลฟ์สไตล์และเทคโนโลยีของจีนก่อนเป็นอันดับแรก ซึ่งช่องทาง Social Media ของนักท่องเที่ยวชาวจีนนั้นแตกต่างจากช่องทางไทย ประเทศจีนมีการสร้างแพลตฟอร์มออนไลน์ของตนเอง ดังนั้นผู้ประกอบการไทย ที่ต้องการเจาะตลาดนักท่องเที่ยวจีน ควรเรียนรู้ Social Media ของคนจีน” ศิราสปากล่าวในการบรรยายหัวข้อ Digital Branding for Spa-Wellness Industry: กลยุทธ์–เทคนิค สร้างแบรนด์ให้ดังเจาะ ตลาดจีน (ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สปา-นวด-สปาโปรดักส์-ของตกแต่งในสปา)

Spa booking กล่าวถึงช่องทางในการเพิ่มยอดขาย ในบรรยายหัวข้อ เจาะพฤติกรรม Customer journey สร้างช่องทางเพิ่มยอดขาย: กรณีตลาดจีน/เอเชีย ว่า “ผู้ประกอบการในไทยสามารถเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวได้จำเป็นต้องโปรโมทสินค้าและบริการที่ตนเองมีอยู่ให้ถูกช่องทาง ซึ่งในปัจจุบันแหล่งข้อมูลสำคัญที่นักท่องเที่ยวใช้คือช่องทางออนไลน์ นักท่องเที่ยวจีนมากกว่า 90% หาข้อมูลจากช่องทางออนไลน์ทั้งในเว็บไซต์ บล็อกรีวิว และโซเชียลมีเดียต่างๆ”

02.04.2562

Creative Spa & Wellness Seminar: พลิกแนวคิด | สร้างจุดขาย | สู่สปาสร้างสรรค์

งานสัมมนาและเปิดตัวโครงการ “Creative Spa & Wellness Seminar: พลิกแนวคิด | สร้างจุดขาย | สู่สปาสร้างสรรค์ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) ในวันที่ 2 เมษายน 2562

คุณกรด โรจนเสถียร บรรยายในหัวข้อ The New Era of Spa & Wellbeing Business กล่าวว่า “ศักยภาพของแต่ละผู้ประกอบการย่อมไม่เหมือนกัน พื้นที่ ภูมิภาคไม่เหมือนกัน จุดขายและสินค้าย่อมไม่เหมือนกัน สิ่งที่ผู้ประกอบการที่จะเข้ามาทำธุรกิจในอุตสาหกรรมสปาและสุขภาพต้องรู้ คือคนส่วนใหญ่หันมาสนใจประเด็นสุขภาพมากขึ้น รู้วิธีการดูแลตัวเอง มีไลฟ์สไตล์เพื่อสุขภาพเพราะเป็นหนทางที่จะป้องกันตัวเองไม่ให้เจ็บป่วย ซึ่งเป็นปัญหาหลักของคนทั่วโลก”

ในการบรรยายในหัวข้อ ไขรหัสสินค้าขายดี… กลุ่มผลิตภัณฑ์สปา ของตกแต่งในสปา อินไซต์จากห้างชั้นนำ สยามพิวรรธน์ รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด พูดถึงเทรนด์ของสินค้าผลิตภัณฑ์สปาว่า “ความนิยมต่างๆ ที่มีต่อผลิตภัณฑ์สปานั้นเกิดขึ้นจากหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นความนิยมต่อสมุนไพรไทยของชาวต่างชาติ ความนิยมในศาสตร์กลิ่นบำบัด การผสมกลิ่นใหม่ๆ ของผู้ประกอบการที่ก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ดึงดูดความสนใจและการนำนวัตกรรมหรือความคิดสร้างสรรค์มาก่อให้เกิดความแตกต่าง”

“วิชั่นเป็นสิ่งที่ต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ตามสถานการณ์ ตามเหตุการณ์ของโลก” สยามเวลเนสกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) กล่าวในการบรรยายหัวข้อ Wealth in wellness… from vision to global business model

“เราต้องเปลี่ยนมุมมองในอดีตที่เคยมองว่าแบรนด์คือการไปจ้างเอเจนซี่มาสร้างภาพลักษณ์ มุมมองใหม่คือให้แบรนด์ออกมาเป็นภาพใหญ่ กลับมาทบทวนว่าคุณค่าที่เรามีอยู่ ที่เรามีตัวตนอยู่ ที่เราดำรงอยู่ คืออะไร นี่คือเนื้อหาสำคัญของการสร้างแบรนด์ยุคนี้” Baramizi กล่าวในการบรรยายหัวข้อ Brand Valuation เหนือชั้นคู่แข่งด้วยแบรนด์

“การตลาดดิจิทัลย่อมมีค่าใช้จ่ายไม่น้อย แต่เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องรู้จักและต้องใช้ให้เป็น” Divana Spa กล่าวในการบรรยายหัวข้อ รุกตลาดด้วยกลยุทธ์ User Experience และ Digital Marketing

[VDO] Creative Spa & Wellness Seminar: พลิกแนวคิด | สร้างจุดขาย | สู่สปาสร้างสรรค์