Announcement

ตัวกรอง

คำค้นหา

วันที่ประกาศ ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ (บาท) เพิ่มเติม
27 ก.พ. 2567 จ้างจัดทํากราฟิกและภาพประกอบการสื่อสารสําหรับสื่อออนไลน์ และป้ายประชาสัมพันธ์ สำหรับเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ (Isan Creative Festival) 2024 200,000.00
27 ก.พ. 2567 จ้างออกแบบและจัดทำภาพสื่อสารหลัก (Key Visual) การประชุมนานาชาติด้านซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power Forum) 450,000.00
21 ก.พ. 2567 จ้างผลิตเนื้อหารวมบทความ 200,000.00
16 ก.พ. 2567 จ้างจัดทำรายงานประกอบการตรากฎหมายว่าด้วยการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์ฯ 500,000.00
5 ก.พ. 2567 จ้างบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิดและระบบควบคุมการเปิด-ปิดประตูสำนักงานใหญ่ สาขาเชียงใหม่ และสาขาขอนแก่น 490,000.00
2 ก.พ. 2567 จ้างจัดทำแนวทางจัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับเมืองสร้างสรรค์ยูเนสโก และพัฒนาข้อมูลและจัดทำเนื้อหาข้อมูลแนวคิดประจำปี เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2568 500,000.00
31 ม.ค. 2567 จ้างเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบบันไดเลื่อน 255,000.00
31 ม.ค. 2567 ซื้อชุดโปรแกรม HCM (Human Capital Management) Performance Management 150,000.00
31 ม.ค. 2567 จ้างเหมาบริการตรวจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2567 170,000.00
30 ม.ค. 2567 จ้างจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะด้าน Creative Content พร้อมจัดแสดงผลงานนวัตกรรมวัสดุและผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการสร้างสรรค์ 300,000.00