Announcement

ตัวกรอง

คำค้นหา

วันที่ประกาศ ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ (บาท) เพิ่มเติม
23 ก.ย. 2564 เช่ารถตู้โดยสารพร้อมพนักงานขับรถ สศส.เชียงใหม่ 432,000.00
23 ก.ย. 2564 จ้างเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการ 2 ประจำโครงการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ร่วมกับหน่วยงานเอกชน (AIS D.C.) 540,000.00
23 ก.ย. 2564 จ้างเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการ 1 ประจำโครงการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ร่วมกับหน่วยงานเอกชน (AIS D.C.) 620,000.00
23 ก.ย. 2564 จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานบริหารทรัพยากรกายภาพด้านระบบภาพและเสียง 323,000.00
23 ก.ย. 2564 จ้างเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานบริหารทรัพยากรกายภาพด้านระบบอาคาร 305,500.00
23 ก.ย. 2564 เช่าพื้นที่จัดเก็บครุภัณฑ์วัสดุและเอกสารของสำนักงาน 1,000,000.00
23 ก.ย. 2564 จ้างบำรุงรักษาระบบลิฟต์โดยสารและบันไดเลื่อน 540,000.00
23 ก.ย. 2564 จ้างเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการข้อมูล 3 ประจำโครงการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ร่วมกับหน่วยงานเอกชน TCDC COMMONS SEACON SQUARE SRINAKARIN 229,860.00
22 ก.ย. 2564 จ้างเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานทั่วไป 269,040.00
22 ก.ย. 2564 จ้างเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านบรรณารักษ์ 2 246,240.00