Announcement

ตัวกรอง

คำค้นหา

วันที่ประกาศ ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ (บาท) เพิ่มเติม
24 พ.ค. 2567 จ้างเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ 21 131,500.00
24 พ.ค. 2567 จ้างเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ 16 102,020.00
23 พ.ค. 2567 เช่าพื้นที่เก็บครุภัณฑ์ วัสดุและเอกสารต่างๆ สศส.เชียงใหม่ 140,000.00
23 พ.ค. 2567 จ้างเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ด้านบริหารทรัพยากรกายภาพ สศส.ขอนแก่น 105,240.00
23 พ.ค. 2567 เช่ารถตู้โดยสารพร้อมพนักงานขับรถ สำหรับ สศส. ขอนแก่น 150,000.00
23 พ.ค. 2567 จ้างบริหารและพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ในสาขาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Content Industry) 495,000.00
23 พ.ค. 2567 จ้างจัดกิจกรรมโรงอาหารชั่วคราว (Pop-up Canteen) เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการกินอาหารปักษ์ใต้ 500,000.00
22 พ.ค. 2567 เช่าพื้นที่เก็บครุภัณฑ์วัสดุและเอกสารต่างๆ 324,000.00
21 พ.ค. 2567 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดภายในพื้นที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 821,760.00
20 พ.ค. 2567 เช่ารถตู้โดยสารพร้อมพนักงานขับรถ สศส.เชียงใหม่ 150,000.00