เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ (Chiang Mai Design Week) 2019

เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ (Chiang Mai Design Week) 2019 จัดขึ้นในวันที่ 1-15 ธันวาคม 2562 ในพื้นที่ย่านอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ย่านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และกระจายไปทั่วเมืองเชียงใหม่

โดยนำเสนอนวัตกรรมงานออกแบบใหม่ๆ รวมทั้งผลงานความคิดสร้างสรรค์จากหลากหลายสาขาในอุตสาหรรมสร้างสรรค์ อาทิ การออกแบบผลิตภัณฑ์ ศิลปะ ภาพยนตร์ ดนตรี การแสดง อาหาร ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิต เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดียิ่งขึ้น พร้อมส่งเสริมผู้ประกอบการ นักออกแบบ ศิลปิน และช่างฝีมือให้สามารถเติบโตอย่างมีคุณภาพ เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไทยให้ยั่งยืน ทั้งนี้ มีนักออกแบบ นักสร้างสรรค์ในเมืองเชียงใหม่และในประเทศมากกว่า 500 คน และจากต่างประเทศอีกกว่า 10 ประเทศ เข้าร่วมจัดเทศกาลเฉลิมฉลองวัฒนธรรมความสร้างสรรค์ แลกเปลี่ยนความรู้ด้านการออกแบบ เชื่อมโยงเครือข่าย เจรจาธุรกิจ ตลอดจนขยายการสร้างประสบการณ์ร่วมและแรงบันดาลใจจากงานออกแบบไปสู่นักท่องเที่ยว เด็ก เยาวชน ชุมชน และประชาชนที่สนใจงานออกแบบ ด้วยกิจกรรมหลากหลายหัวข้อ หลากหลายรูปแบบที่กระตุ้นแรงบันดาลใจ ต่อยอดความคิด ถ่ายทอดประโยชน์ของงานออกแบบในการดำรงชีวิตสมัยใหม่ อีกทั้งยังขับเคลื่อนการเป็นเมืองสร้างสรรค์สาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน (UNESCO Creative City on Crafts and Folk Art) ให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง

Info & Download

ข้อมูลโครงการฯ

Project Update

01.12.2562

พิธีเปิดเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ (Chiang Mai Design Week) 2019

พิธีเปิดเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ (Chiang Mai Design Week) 2019 โดย ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯ และเยี่ยมชมผลงานการออกแบบที่จัดแสดงในเทศกาลฯ ด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเอง โดยภายในงานเทศกาลฯ ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานรัฐ สมาคมผู้ผลิตและส่งออกสินค้าหัตถกรรม สมาคมผู้ค้าบ้านถวาย สมาคมสินค้าดีไซน์ รวมถึงผู้ประกอบการธุรกิจในจังหวัดเชียงใหม่และจากทั่วประเทศมากกว่า 500 ราย

เทศกาลฯ จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 – 15 ธ.ค. 2562 ณ ย่านอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ TCDC เชียงใหม่ และบริเวณอื่นๆ ทั่วเมืองเชียงใหม่

ดูรายละเอียดเทศกาลฯ ได้ที่ https://chiangmaidesignweek.com
#CMDW19 #ChiangMaiDesignWeek2019 #BetterCityBetterLiving

23.09.2562

แถลงข่าวเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ (Chiang Mai Design Week) 2019

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) เชียงใหม่ หรือ CEA จัดงานแถลงข่าวเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ (Chiang Mai Design Week) 2019 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 7 - 15 ธ.ค. 62 ณ ย่านอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ CEA เชียงใหม่ และบริเวณอื่นๆทั่วเมืองเชียงใหม่

โดยปีนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ Better City, Better Living นำเสนอศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบ ต่อยอดทักษะฝีมือช่างและทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวันและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คน อีกทั้งยังตอกย้ำและขับเคลื่อนการเป็นเมืองแห่ง Craft and Folk Art ของเชียงใหม่

16.07.2562

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมเทศกาลฯ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ (Chiang Mai Design Week) 2019 งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 - 15 ธ.ค. 62 ณ ย่านอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ TCDC เชียงใหม่ และบริเวณอื่นๆทั่วเมืองเชียงใหม่

ดาวน์โหลดรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ที่ http://bit.ly/2GeDeQZ 

06.07.2562

คัดเลือกผู้เข้าร่วมจัดแสดงผลงาน

ทีมงานเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ (Chiang Mai Design Week) 2019 พร้อมกับหน่วยงานพันธมิตร ได้เริ่มต้นกระบวนการคัดเลือกผู้เข้าร่วมจัดแสดงผลงานในเทศกาลฯ

01.06.2562

เปิดรับสมัครจัดแสดงผลงานและกิจกรรม

Chiang Mai Design Week 2019 รับสมัครเข้าร่วมจัดแสดงผลงานและกิจกรรม ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2562
สมัครได้ที่ https://apply.chiangmaidesignweek.com