Projects

PROJECTS

โครงการเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ สร้างนิเวศน์ และสนับสนุนบุคลากรสร้างสรรค์

การแสดงผล

คำค้นหา

UNFOLDING BANGKOK เปิดประสบการณ์ใหม่กรุงเทพมหานคร

สร้างบรรยากาศที่เต็มไปด้วยสีสันอีกครั้งระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2565-มีนาคม 2566

UNFOLDING BANGKOK-Hidden Temple

เปิดประสบการณ์ท่อง 5 วัดลับย่านฝั่งธนฯ พฤศจิกายน-ธันวาคม 2565

UNFOLDING BANGKOK-Greeting Benjakitti

เที่ยว “เบญจกิติ” ชมงานศิลป์กลางสวนป่า 28 มกราคม - 26 กุมภาพันธ์ 2566

UNFOLDING BANGKOK-Living Old Building

ย้อนรอยอาคารประวัติศาสตร์ 4 พื้นที่กรุงเทพฯ 4 กุมภาพันธ์-5 มีนาคม 2566

เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ 2565

วันที่ 3-11 ธันวาคม 2565 ภายใต้แนวคิด “Local ‘Rise’ation สร้างสรรค์ท้องถิ่น เติบโต”

EEC Mango Project

โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการและบุคลากรสร้างสรรค์ รองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกฉะเชิงเทรา

HERB TO GO สมุนไพรไทย พร้อมไปต่อ

สู่การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สมุนไพรจำนวน 9 ผลิตภัณฑ์ ที่เน้นการเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยนวัตกรรม

Creative Thailand Project

เปิดตลาดสินค้าแฟชั่นระดับไฮเอนด์ของไทยในมณฑลกวางตุ้งและมณฑลไห่หนาน

เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2565

Think Link Things วันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2565