News Update

ข่าวประชาสัมพันธ์

07.10.2564

CEA ผนึก 8 องค์กรสร้างสรรค์ จัดกิจกรรม Creative Industries 2021 ชูพลัง Soft Power ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยผ่านอุตสาหกรรมดนตรี ซีรีส์วาย เกม หนังสือ โฆษณาและศิลปะ

02.09.2564

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ งัดแผนกู้วิกฤตโควิด-19 หนุนผู้ประกอบการสร้างสรรค์ ดัน Creative Economy ให้ไปต่อ

เปิด 3 มาตรการช่วยเหลือกลุ่มฟรีแลนซ์ และผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 15 สาขา ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการระบาดของโควิด-19

12.08.2564

สมเด็จพระพันปีหลวง กับพระราชกรณียกิจด้านสาธารณสุข

เนื่องโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

27.07.2564

ในหลวงทรงช่วยอาณาราษฎร ต้านภัยโควิด

พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

14.06.2564

DITP เยี่ยมชมงาน Bangkok Design Week 2021

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เยี่ยมชม DESIGN EXCELLENCE AWARD (DEMARK) ในเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2564

03.06.2564

พระราชกรณียกิจเพื่อบรรเทาทุกข์โควิด-19

ประมวลภาพและเนื้อหาพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและร่วมแสดงความจงรักภักดี

03.05.2564

สศส. จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเครื่องราชสักการะ และพานพุ่ม เนื่องในวันฉัตรมงคล

รำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว