News Update

ข่าวประชาสัมพันธ์

30.03.2563

CEA VACCINE : ร่วมสร้างสรรค์ ...ภูมิคุ้มกันเศรษฐกิจไทย

CEA ดำเนินมาตรการเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระให้เข้มแข็ง มีภูมิคุ้มเพื่อการฟื้นตัวและป้องกันในระยะยาว

19.03.2563

CEA เปิดศูนย์ TCDC ขอนแก่น ใช้เศรษฐกิจสร้างสรรค์กระตุ้นพลังท้องถิ่นอีสาน

CEA ขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์สู่ภาคอีสาน โดยทำพิธีเปิดศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบที่จังหวัดขอนแก่น หรือ TCDC ขอนแก่น อย่างเป็นทางการ

10.03.2563

พิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการจัดตั้งศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ สาขาสงขลา

TCDC สาขาสงขลา อาคารสถานีดับเพลิงหลังเก่า ถนนสงขลาบุรี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมีกำหนดเปิดบริการปี 2565

05.03.2563

TCDC ขอนแก่น เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ

TCDC ขอนแก่น จะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่ 20 มีนาคม 2563

18.02.2563

การประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสร้างสรรค์ล้านนา (LANNA Creative Corridor: LCC)

CEA จัดการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสร้างสรรค์ล้านนา (LANNA Creative Corridor) หรือระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (Northern Economic Corridor: NEC)

05.02.2563

CEA เปิดตัว SOLAR VENGERS Showcase

โครงการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้และส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ จัดแสดงในช่วงเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2563

01.02.2563

พิธีเปิด “เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2563” (Bangkok Design Week 2020)

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) จัดพิธีเปิด “เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2563” หรือ Bangkok Design Week 2020 อย่างเป็นทางการ

31.01.2563

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยต้นทุนทางวัฒนธรรม"

กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประกาศความร่วมมือกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ตอกย้ำกรุงเทพมหานครเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก ด้านการออกแบบ Bangkok City of Design

17.12.2562

ขอความร่วมมือ "งดให้ของขวัญ"

ขอความร่วมมืองดให้ของขวัญแก่บุคลากรของ CEA