Creative Economy Review

ข้อมูลและสถิติ

คำค้นหา

มูลค่าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขาของประเทศไทย

15.09.2562

ปี 2560 อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 15 สาขา มีมูลค่า 1.4 ล้านล้านบาท

แรงงานสร้างสรรค์ของไทย

01.09.2562

ข้อมูลแรงงานตามลักษณะการประกอบอาชีพสร้างสรรค์ ปี 2559 – ปี 2560

สัดส่วนมูลค่าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ทั้งหมดต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)

01.09.2562

ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจสร้างสรรค์และภาคเศรษฐกิจอื่นๆ ของประเทศ

มูลค่าการส่งออกสินค้าของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ประเทศไทย

01.09.2562

สถิติการส่งออกสินค้าระหว่างปี 2548 – ปี 2557ของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทยมีมูลค่าสูงขึ้น

รายงานและผลงานวิจัย

คำค้นหา

“Let’s Create” ยุทธศาสตร์ 10 ปี ที่มุ่งให้ประชากรแสดงความคิดสร้างสรรค์ได้ตลอดชีวิต และผลกระทบโควิด-19 ในอังกฤษ

17.04.2563

นักสร้างสรรค์ ชุมชนวัฒนธรรม และการเป็นประเทศแห่งความสร้างสรรค์และวัฒธรรม คือเป้าหมายปี 2020-2030 ของอังกฤษ

ความบันเทิงในยุคหน้า ความบันเทิงจำเพาะบุคคล

19.03.2563

ความสดใหม่ ความเฉพาะตัว หรือความไว้เนื้อเชื่อใจ อะไรคือสิ่งที่สื่อบันเทิงยุคใหม่ต้องคำนึง

สำรวจผลตอบแทนที่มากกว่าแค่ตัวเงินจากการลงทุนในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของประเทศอังกฤษ

19.03.2563

การลงทุนของภาครัฐในศิลปะและวัฒนธรรมสร้างมูลค่าให้อุตสาหกรรมสร้างสรรค์และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอังกฤษอย่างไร

การส่งออกสินค้าสร้างสรรค์ อีกหนึ่งปัจจัยที่จะพาไทยก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลาง

18.03.2563

รายงานมูลค่าการส่งออกสินค้าสร้างสรรค์ของไทยจากการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD)

เหลียวกลับแล้วมองไปข้างหน้า: ภาพรวมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย

13.03.2563

กราฟขึ้นลงของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย และก้าวต่อไปที่น่าจับตามอง

กางแผ่นฟิล์มถึงไฟล์หนังดิจิทัล: สำรวจภาพรวมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ฮ่องกง

13.03.2563

วิวัฒนาการภาพยนตร์ฮ่องกงจากวรรณกรรมกำลังภายในสู่การหักเหลี่ยมเฉือนคม

กางแผ่นฟิล์มถึงไฟล์หนังดิจิทัล: สำรวจภาพรวมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ประเทศญี่ปุ่น

12.03.2563

‘อุตสาหกรรมแอนิเมชัน’ ความสำเร็จของภาพยนตร์ญี่ปุ่นในตลาดโลก

กางแผ่นฟิล์มถึงไฟล์หนังดิจิทัล: สำรวจภาพรวมอุตสาหกรรมภาพยนตร์เกาหลีใต้

12.03.2563

ไล่เรียงทามไลน์กระแสภาพยนตร์เกาหลีใต้ตั้งแต่การชวนผู้คนเยือนเกาะนามิสู่ภาพยนตร์ที่สะท้อนความเหลื่อมล้ำในสังคม

City Branding ว่ากันด้วยภาพลักษณ์ของเมือง

05.03.2563

เมื่อ GDP ไม่ได้เป็นปัจจัยหลักของประเทศที่น่าไปเยือน น่าอยู่ เเละน่าลงทุน

งานวิจัยพฤติกรรมการเดินสู่โจทย์การพัฒนาทางเท้า

05.03.2563

โครงการพัฒนาพื้นที่สาธารณะ ทางเท้า และป้ายสัญลักษณ์ย่านสร้างสรรค์เจริญกรุง