Creative Economy Review

ข้อมูลและสถิติ

คำค้นหา

รายงานและผลงานวิจัย

คำค้นหา

การส่งออกสินค้าสร้างสรรค์ อีกหนึ่งปัจจัยที่จะพาไทยก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลาง

18.03.2563

รายงานมูลค่าการส่งออกสินค้าสร้างสรรค์ของไทยจากการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD)

เหลียวกลับแล้วมองไปข้างหน้า: ภาพรวมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย

13.03.2563

กราฟขึ้นลงของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย และก้าวต่อไปที่น่าจับตามอง

กางแผ่นฟิล์มถึงไฟล์หนังดิจิทัล: สำรวจภาพรวมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ฮ่องกง

13.03.2563

วิวัฒนาการภาพยนตร์ฮ่องกงจากวรรณกรรมกำลังภายในสู่การหักเหลี่ยมเฉือนคม

กางแผ่นฟิล์มถึงไฟล์หนังดิจิทัล: สำรวจภาพรวมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ประเทศญี่ปุ่น

12.03.2563

‘อุตสาหกรรมแอนิเมชัน’ ความสำเร็จของภาพยนตร์ญี่ปุ่นในตลาดโลก

กางแผ่นฟิล์มถึงไฟล์หนังดิจิทัล: สำรวจภาพรวมอุตสาหกรรมภาพยนตร์เกาหลีใต้

12.03.2563

ไล่เรียงทามไลน์กระแสภาพยนตร์เกาหลีใต้ตั้งแต่การชวนผู้คนเยือนเกาะนามิสู่ภาพยนตร์ที่สะท้อนความเหลื่อมล้ำในสังคม

City Branding ว่ากันด้วยภาพลักษณ์ของเมือง

05.03.2563

เมื่อ GDP ไม่ได้เป็นปัจจัยหลักของประเทศที่น่าไปเยือน น่าอยู่ เเละน่าลงทุน

งานวิจัยพฤติกรรมการเดินสู่โจทย์การพัฒนาทางเท้า

05.03.2563

โครงการพัฒนาพื้นที่สาธารณะ ทางเท้า และป้ายสัญลักษณ์ย่านสร้างสรรค์เจริญกรุง

การเติบโตของสิทธิบัตรไทยในระดับโลก

26.02.2563

สิ่งประดิษฐ์ของคนไทยที่มีการจดสิทธิบัตรและนำไปทำตลาดในต่างประเทศ

CEA OUTLOOK จับกระแสอนาคตเศรษฐกิจสร้างสรรค์ : Thailand’s Design Industry

21.02.2563

เศรษฐกิจสร้างสรรค์กับศักยภาพอุตสาหกรรมการออกแบบของไทย