Projects

PROJECTS

โครงการเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ สร้างนิเวศน์ และสนับสนุนบุคลากรสร้างสรรค์

การแสดงผล

คำค้นหา

เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2565

Think Link Things วันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2565

เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2565

Co With Creation คิด สร้าง ทางรอด วันที่ 5 - 13 กุมภาพันธ์ 2565

Molam Crossover หมอลำโคตรซิ่ง เปลี่ยนหมอลำให้ล้ำสมัย

คิดใหม่ ปรับวิธี สู่โอกาสใหม่ ขยายตลาด สร้างประสบการณ์ที่แตกต่าง

Thailand - China Creative Connect

เชื่อมสัมพันธ์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ไทย-จีน เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ร่วมกัน

Chiang Mai Design Week 2021

“Co-Forward เชื่อมโยง ฟื้นฟู ก้าวไปด้วยกัน” ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ท้องถิ่นภาคเหนือ วันที่ 4-12 ธันวาคม 2564

CEA Live House ปี 2

49 การแสดงสดด้วยโปรดักชันเต็มรูปแบบ เผยศักยภาพศิลปินไทยในระดับสากล

Creative Plastic Academy

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบพลาสติกผ่านการมีส่วนร่วมเรียนรู้ในกระบวนการผลิตและวัตถุดิบ

NFT Conversion Creator Project

สรรสร้างโอกาสในตลาดดิจิทัลอาร์ตไปกับ NFT

Creative Career 2021 : The Possibility of jobs

โครงการสร้างความพร้อมให้เยาวชนในการประกอบธุรกิจ