Announcement

ตัวกรอง

คำค้นหา

วันที่ประกาศ ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ (บาท) เพิ่มเติม
17 พ.ค. 2567 จ้างผู้สอบบัญชีสำหรับปีงบประมาณ 2567 200,000.00
17 พ.ค. 2567 จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบเว็บไซต์ของ สศส. 162,000.00
17 พ.ค. 2567 จ้างจัดกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการสร้างสรรค์ในพื้นที่ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์กังสดาล (Made in Kungsadan) 500,000.00
17 พ.ค. 2567 จ้างจัดกิจกรรมฉายภาพยนตร์ สำหรับเทศกาลงานอีสานสร้างสรรค์ (Isan Creative Festival) 2024 310,000.00
15 พ.ค. 2567 จ้างบริหารจัดการกิจกรรมยกระดับแรงงานและบุคลากร ในอุตสาหกรรมคอนเทนต์สร้างสรรค์ของไทย ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง (Virtual Production) 8,750,000.00
13 พ.ค. 2567 จ้างจัดกิจกรรมทดสอบแนวคิดการใช้งานออกแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดเชียงราย ภายใต้เครือข่าย UCCN 1,200,000.00
9 พ.ค. 2567 จ้างจัดทำนิทรรศการแซ่บดีมีประโยชน์ (Isan Functional Food Exhibition) สำหรับเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ (Isan Creative Festival) 2024 500,000.00
9 พ.ค. 2567 จ้างประชาสัมพันธ์เศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการสร้าง Soft Power ของประเทศไทย 700,000.00
9 พ.ค. 2567 จ้างจัดกิจกรรมโครงการประกวดรางวัล CE Awards 2024 5,000,000.00
3 พ.ค. 2567 จ้างจัดเเสดงผลงานออกแบบ (ISAN Showcase) สําหรับเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ (Isan Creative Festival) 2024 500,000.00