UNFOLDING BANGKOK เปิดประสบการณ์ใหม่กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานครพร้อมเปิดเมืองต้อนรับนักท่องเที่ยว สร้างบรรยากาศที่เต็มไปด้วยสีสันอีกครั้งระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2565 - กันยายน 2566 พร้อมมอบประสบการณ์การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ของมหานครเปี่ยมเสน่ห์ที่คุณอาจยังไม่เคยสัมผัสมาก่อน 

ปฏิเสธไม่ได้ว่าการระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของประเทศไทยเป็นอย่างมาก จากมาตรการปิดประเทศและเมือง รวมทั้งข้อจำกัดในการเดินทางท่องเที่ยวของประเทศต่าง ๆ โดยหนึ่งในจังหวัดที่ได้รับผลกระทบคือกรุงเทพฯ เมืองหลวงที่เป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวอันดับต้น ๆ ของโลก 

เมื่อสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย ปีนี้รัฐบาลจึงเดินหน้าต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างเต็มรูปแบบอีกครั้ง ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ที่รับทราบและเห็นชอบตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบศ.) เกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายหลังผ่อนปรนมาตรการผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักร ได้แก่ การขยายระยะเวลาปีการท่องเที่ยวไทยเพิ่มอีก 1 ปี เป็น พ.ศ. 2565-2566 และมอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ร่วมกับกรุงเทพมหานคร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมนำร่องในกรุงเทพฯ ภายใต้โครงการ “UNFOLDING BANGKOK เปิดประสบการณ์ใหม่กรุงเทพมหานคร” ใน 3 ธีมหลัก ได้แก่ Hidden Temple ท่องวัดลับ I Living Old Building ย้อนรอยอาคารประวัติศาสตร์ I Greeting Benjakitti เที่ยวสวนป่ากลางเมือง

งาน UNFOLDING BANGKOK จะจัดขึ้นตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2565-กันยายน 2566 พร้อมเปิดเมืองต้อนรับนักท่องเที่ยวในพิกัดต่าง ๆ ทั่วกรุงเทพฯ เพื่อนำเสนอประเทศไทยและวัฒนธรรมไทยในมิติที่น่าสนใจ ให้แก่เหล่าผู้มาร่วมประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific Economic Cooperation: APEC) ที่กรุงเทพฯ อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวผ่านการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ในพื้นที่ต่าง ๆ ที่จะสร้างประสบการณ์ใหม่ในการท่องเที่ยวกรุงเทพฯ ให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศ ให้มาร่วมเช็กอินสถานที่ที่หลากหลาย ตั้งแต่สวนป่ากลางเมือง จนถึงอาคารและวัดเก่าแก่ที่เปี่ยมไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ถูกนำมาถ่ายทอดแบบร่วมสมัย

เกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร

กรุงเทพฯ เมืองใหญ่ที่มีประชากรมากกว่า 10 ล้านคน เป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งด้านสถานที่ท่องเที่ยว ผู้คน อาหาร หรือความไม่สมบูรณ์แบบที่แฝงเสน่ห์ไม่เหมือนใคร กรุงเทพฯ จึงเป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยว โดยในปี พ.ศ. 2562 นิตยสารด้านธุรกิจและการเงินชื่อดังของอเมริกาอย่าง Forbes ได้จัดอันดับให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติมากเป็นอันดับหนึ่งของโลก โดยมีจำนวนนักท่องเที่ยวมากกว่า 22.78 ล้านคน และทำรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติมากกว่า 2,003 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ล่าสุด อโกด้า สื่อดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวระดับโลก เปิดเผยอันดับจุดหมายปลายทางยอดนิยมทั่วโลก ภายหลังจากการทยอยเปิดประเทศ โดยจากข้อมูลการจองห้องพักของอโกด้า ที่ได้มีการรวบรวมตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 พบว่าจุดหมายปลายทางยอดนิยมระดับโลกปีนี้อันดับหนึ่งคือ "กรุงเทพมหานคร"

เกี่ยวกับ UNFOLDING BANGKOK-Hidden Temple

เกี่ยวกับ UNFOLDING BANGKOK-Living Old Building  

เกี่ยวกับ  UNFOLDING BANGKOK-Greeting Benjakitti