UNFOLDING BANGKOK-Greeting Benjakitti

Greeting Benjakitti เที่ยว “เบญจกิติ” ชมงานศิลป์กลางสวนป่า 

ปฏิเสธไม่ได้ว่าการระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของประเทศไทยเป็นอย่างมาก จากมาตรการปิดประเทศและเมือง รวมทั้งข้อจำกัดในการเดินทางท่องเที่ยวของประเทศต่าง ๆ โดยหนึ่งในจังหวัดที่ได้รับผลกระทบคือกรุงเทพฯ เมืองหลวงที่เป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวอันดับต้น ๆ ของโลก หลังโควิด-19 คลี่คลาย กรุงเทพฯ จึงพร้อมกลับมาเปิดเมืองต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกครั้งในเดือนพฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป พร้อมมอบประสบการณ์การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ของมหานครเปี่ยมเสน่ห์ที่คุณอาจยังไม่เคยสัมผัสมาก่อน 

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ร่วมกับกรุงเทพมหานคร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมนำร่องในกรุงเทพฯ ภายใต้โครงการ “UNFOLDING BANGKOK เปิดประสบการณ์ใหม่กรุงเทพมหานคร” ใน 3 ธีมหลัก ได้แก่ Hidden Temple ท่องวัดลับ I Greeting Benjakitti เที่ยวสวนป่ากลางเมือง I Living Old Building ย้อนรอยอาคารประวัติศาสตร์ 

งาน UNFOLDING BANGKOK จะจัดขึ้นตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2565 - มีนาคม 2566 พร้อมเปิดเมืองต้อนรับนักท่องเที่ยวในพิกัดต่าง ๆ ทั่วกรุงเทพฯ เพื่อนำเสนอประเทศไทยและวัฒนธรรมไทยในมิติที่น่าสนใจและร่วมสมัย อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวผ่านการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ในพื้นที่ต่าง ๆ ที่จะสร้างประสบการณ์ใหม่ในการท่องเที่ยวกรุงเทพฯ ให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศ 

GREETING BENJAKITTI
เที่ยว “เบญจกิติ” ชมงานศิลป์กลางสวนป่า
28 มกราคม - 26 กุมภาพันธ์ 2566

ในเดือนมกราคม ขอเชิญชวนมาสัมผัสธรรมชาติพร้อมกับเสพงานศิลป์ไปด้วยกันที่สวนเบญจกิติ สวนขนาดใหญ่แห่งนี้เป็นต้นแบบของสวนสาธารณะเชิงนิเวศแห่งแรกของกรุงเทพฯ เป็นพื้นที่สันทนาการและการเรียนรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศกลางเมือง นำมาสู่แนวคิดในการออกแบบกิจกรรมที่จะช่วยสร้างการตระหนักรู้ถึงความสำคัญของระบบนิเวศ กิจกรรมจะแบ่งออกเป็นการค้นหาศิลปะจัดวาง (Art Installation) ที่ถูกจัดวางให้กลมกลืนเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ การชมศิลปะการแสดงต่าง ๆ รวมทั้งการเข้าร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปที่กระจายอยู่ในพื้นที่ เพื่อช่วยสร้างเสริมประสบการณ์ให้กับผู้เข้าชม โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน ให้ได้เรียนรู้การเป็นส่วนหนึ่งของกลไกในการฟื้นฟูและรักษาสิ่งแวดล้อม 


ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงาน UNFOLDING BANGKOK