UNFOLDING BANGKOK-Hidden Temple

Hidden Temple เปิดประสบการณ์ท่อง 5 วัดลับย่านฝั่งธนฯ  

ปฏิเสธไม่ได้ว่าการระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของประเทศไทยเป็นอย่างมาก จากมาตรการปิดประเทศและเมือง รวมทั้งข้อจำกัดในการเดินทางท่องเที่ยวของประเทศต่าง ๆ โดยหนึ่งในจังหวัดที่ได้รับผลกระทบคือกรุงเทพฯ เมืองหลวงที่เป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวอันดับต้น ๆ ของโลก หลังโควิด-19 คลี่คลาย กรุงเทพฯ จึงพร้อมกลับมาเปิดเมืองต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกครั้งในเดือนพฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป พร้อมมอบประสบการณ์การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ของมหานครเปี่ยมเสน่ห์ที่คุณอาจยังไม่เคยสัมผัสมาก่อน 

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ร่วมกับกรุงเทพมหานคร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมนำร่องในกรุงเทพฯ ภายใต้โครงการ “UNFOLDING BANGKOK เปิดประสบการณ์ใหม่กรุงเทพมหานคร” ใน 3 ธีมหลัก ได้แก่ Hidden Temple ท่องวัดลับ I Greeting Benjakitti เที่ยวสวนป่ากลางเมือง I Living Old Building ย้อนรอยอาคารประวัติศาสตร์ 

งาน UNFOLDING BANGKOK จะจัดขึ้นตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2565 - มีนาคม 2566 พร้อมเปิดเมืองต้อนรับนักท่องเที่ยวในพิกัดต่าง ๆ ทั่วกรุงเทพฯ เพื่อนำเสนอประเทศไทยและวัฒนธรรมไทยในมิติที่น่าสนใจและร่วมสมัย อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวผ่านการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ในพื้นที่ต่าง ๆ ที่จะสร้างประสบการณ์ใหม่ในการท่องเที่ยวกรุงเทพฯ ให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศ 

HIDDEN TEMPLE
เปิดประสบการณ์ท่อง 5 วัดลับย่านฝั่งธนฯ
12 พฤศจิกายน - 25 ธันวาคม 2565

ออกสตาร์ทงาน UNFOLDING BANGKOK ในเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2565 ด้วยธีมแรกอย่าง Hidden Temple ที่เราพร้อมพาคุณเปลี่ยนโหมดจาก Cafe Hopping ที่คุ้นเคยมาเป็น Temple Hopping สัมผัสเรื่องราวของพุทธศาสนาและการตกแต่งสถาปัตยกรรมของวัดในมุมมองใหม่แบบอินเตอร์แอ็กทีฟ ผ่านแสง สี และเสียงอันงดงามชวนต้องมนต์ขลัง ณ 5 วัดลับในย่านฝั่งธนบุรีของกรุงเทพฯ ที่คุณอาจไม่เคยสังเกตหรือเยี่ยมชมมาก่อน พร้อมอุดหนุนสินค้าจากตลาดนัดชุมชน หรือจะเพลิดเพลินกับการท่อง Creative Tour เพื่อเรียนรู้อัตลักษณ์ของย่านไปพร้อมกับการชมการแสดงที่ถูกคัดสรรมาให้เข้ากับบริบทในพื้นที่

ท่องวัดลับภายใต้ 3 แนวคิด 

Hidden Temple เปิดประสบการณ์ท่อง 5 วัดลับย่านฝั่งธนฯ จัดขึ้นภายใต้ 3 แนวคิด ได้แก่ “จาริกแสวงบุญ”, “วัดร้างกับพื้นที่ชุมชน” และ “ขอบเขตที่ถูกซ่อนไว้ในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์” โดยกิจกรรมจัดขึ้นใน 3 ครั้งดังนี้ 

1. Hidden Temple ภายใต้แนวคิด “จาริกแสวงบุญ” 
12-20 พฤศจิกายน 2565
สถานที่: วัดอินทาราม I วัดจันทาราม-วัดราชคฤห์ ย่านตลาดพลู
2. Hidden Temple ภายใต้แนวคิด “วัดร้างกับพื้นที่ชุมชน”
10-18 ธันวาคม 2565
สถานที่: วัดภุมรินทร์ราชปักษี-วัดดุสิดาราม ย่านบางกอกน้อย
3. Hidden Temple ภายใต้แนวคิด “ขอบเขตที่ถูกซ่อนไว้ในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์”
17-25 ธันวาคม 2565
สถานที่: วัดพระยาศิริไอยสวรรค์-วัดสวนสวรรค์ I วัดคฤหบดี ย่านบางยี่ขัน

Hidden Temple ภายใต้แนวคิด “จาริกแสวงบุญ” 
12 - 20 พฤศจิกายน 2565
สถานที่: วัดอินทาราม I วัดจันทาราม-วัดราชคฤห์ ย่านตลาดพลู

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ร่วมกับ Urban Ally ศูนย์ข้อมูลสถาปัตยกรรมไทย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มิตรเมือง และภาคีเครือข่ายย่านบางยี่เรือ-ตลาดพลู จัดกิจกรรม Hidden Temple ภายใต้แนวคิด “จาริกแสวงบุญ” เปิดเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ทั้งในเชิงพุทธประวัติและประวัติความเป็นมาของชุมชน กับการตีความใหม่ของการสื่อเรื่องราวพุทธประวัติในวิหารรายประดิษฐานรอยพระพุทธบาท วิหารรายประดิษฐานพระพุทธรูปปางถวายพระเพลิง และวิหารรายประดิษฐานพระนอนปางสีหไสยา จำลองการเดินทางไปยังสถานที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าผ่านชุมชนไปถึงภูเขาจำลองหรือเขามอ ที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในสมัยรัตนโกสินทร์ที่ยังคงเหลืออยู่ ตลอดจนกิจกรรมการแสดงเชิดสิงโต กระตั้วแทงเสือ หุ่นกระบอกจีน และการแทงหยวกที่หาดูได้ยาก

กิจกรรมไฮไลต์ 

 • Projection Mapping ถ่ายทอดเรื่องราวพระพุทธศาสนาในรูปแบบร่วมสมัย ร่วมกับจิตรกรรมฝาผนังภายในวิหารของวัดอินทารามจำนวน 3 หลัง ซึ่งเป็นวัดเก่าสมัยอยุธยา ที่บูรณะปฏิสังขรณ์สืบเนื่องมาจนถึงสมัยธนบุรีและรัตนโกสินทร์ ได้แก่ วิหารรายประดิษฐานรอยพระพุทธบาท วิหารรายประดิษฐานพระพุทธรูปปางถวายพระเพลิง และวิหารรายประดิษฐานพระนอนปางสีหไสยา ทำให้พุทธศาสนิกชนที่เข้าไปในวิหาร สมมติว่าได้เดินทางไปยังสถานที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า ตั้งแต่เวลา 16.00-21.00 น. สถานที่ วัดอินทารามและวัดราชคฤห์
 • Architectural Lighting การออกแบบไฟส่องสว่างลงบนสถาปัตยกรรมและสิ่งก่อสร้างเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์และคุณค่าของสถาปัตยกรรมอาคารวัด และสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ บริเวณวัดอินทารามและวัดราชคฤห์ ตั้งแต่เวลา 18.00-21.00 น. สถานที่ วัดอินทาราม วัดจันทาราม-วัดราชคฤห์
 • กิจกรรมการแสดงของนักสร้างสรรค์และชุมชน ทั้งในแบบร่วมสมัย “กระตั้วแทงเสือ” และการแสดงดั้งเดิม “กระตั้วออกฉาก” ของคณะเชิดสิงโต กลองยาว และหุ่นกระบอกจีน พร้อมทั้งเวิร์กช็อปของที่ระลึกจากชุมชนสุดพิเศษ ตั้งแต่เวลา 18.00-19.00 น. สถานที่ ด้านข้างโบสถ์วัดอินทาราม ลานริมน้ำวัดอินทาราม และวัดราชคฤห์
 • Creative Tour กิจกรรมปั่นจักรยาน สำรวจย่านวัดลับฝั่งธนบุรีจากกลุ่ม Bike in the City พร้อมชมประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมวัดและชุมชน จากวิทยากรพิเศษ ภาควิชาศิลปสถาปัตยกรรม และศูนย์ข้อมูลสถาปัตยกรรมไทย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแต่เวลา 16.00-18.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ facebook.com/UrbanAlly.SU

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรม Hidden Temple ภายใต้แนวคิด “จาริกแสวงบุญ” 
ได้ที่
 facebook.com/CreativeEconomyAgency และ facebook.com/UrbanAlly.SU

Hidden Temple ภายใต้แนวคิด “วัดร้างกับพื้นที่ชุมชน” 
10 - 18 ธันวาคม 2565 
สถานที่: วัดภุมรินทร์ราชปักษี-วัดดุสิดาราม บางกอกน้อย

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ร่วมกับ Urban Ally ศูนย์ข้อมูลสถาปัตยกรรมไทย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มิตรเมือง และภาคีเครือข่ายย่านบางกอกน้อย จัดกิจกรรม Hidden Temple ภายใต้แนวคิด “วัดร้างกับพื้นที่ชุมชน” เปิดความเป็นชุมชนที่ยังดำรงอยู่กับการใช้งานใหม่ในโบสถ์ร้าง กับการถ่ายทอดเรื่องราวชมพูทวีปภายในวิหารของวัดภุมรินทร์ซึ่งถูกตีความใหม่และเล่าผ่านศิลปะร่วมสมัยและเทคโนโลยี และอินเตอร์แอ็กทีฟถวายพวงมโหตรแด่พระพุทธรูปยืนด้านหลังวิหาร ชวนมารู้จักภูมิปัญญาการละเล่นท้องถิ่นกึ่งพิธีกรรมที่ใกล้สาบสูญ และเรียนรู้อาหารเด่นของชาวบางกอกน้อย

กิจกรรมไฮไลต์ 

 • Projection Mapping ถ่ายทอดเรื่องราวชมพูทวีปภายในวิหารของวัดภุมรินทร์ราชปักษี ซึ่งถูกตีความใหม่ โดยเล่าผ่านศิลปะร่วมสมัยและเทคโนโลยี ร่วมกับกับอินเตอร์แอ็กทีฟถวายพวงมโหตรจากซุ้มเวิร์กช็อปแด่พระพุทธรูปยืนบริเวณมุขของวิหาร 
 • Architectural Lighting การออกแบบไฟสร้างบรรยากาศให้แก่วิหาร และพื้นที่โดยรอบวัดภุมรินทร์ราชปักษี 
 • กิจกรรมการแสดงของชุมชน การละเล่นกึ่งพิธีกรรม “แม่ศรี” “ผีลอบ” “ลิงลม” ชวนมาทำความรู้จักภูมิปัญญาการละเล่นท้องถิ่นของชาวบางกอกน้อย ชมเรือไม้ตะเคียนโบราณ และเรียนรู้พื้นฐานความเชื่อจาก "ผี" สู่ "พุทธ"
 • Community Market ตลาดอาหารและของดีชุมชนบางกอกน้อย ฟื้นชีวิตพื้นที่วัดร้างให้มีชีวิตชีวา พร้อมเวิร์กช็อปปรุงอาหารท้องถิ่นแบบโบราณจากปราชญ์ในท้องถิ่น ที่มีประสบการณ์ยาวนานร่วมศตวรรษ 

Hidden Temple ภายใต้แนวคิด “ขอบเขตที่ถูกซ่อนไว้ในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์” 
17 - 25 ธันวาคม 2565
สถานที่: 
วัดพระยาศิริไอยสวรรค์-วัดสวนสวรรค์ I วัดคฤหบดี ย่านบางยี่ขัน

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ Urban Ally ศูนย์ข้อมูลสถาปัตยกรรมไทย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มิตรเมือง และภาคีเครือข่ายย่านบางยี่ขัน จัดกิจกรรม Hidden Temple ภายใต้แนวคิด “ขอบเขตที่ถูกซ่อนไว้ในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์” เปิดเผยให้เห็นถึงขอบเขตวัด ทั้งที่ยังคงอยู่และแปรเปลี่ยนไปท่ามกลางพลวัตของชุมชนเมืองใหญ่ อย่างกรุงเทพฯ กับการถ่ายทอดสันนิษฐานรูปแบบสถาปัตยกรรมที่สมบูรณ์ของอุโบสถวัดสวนสวรรค์ ร่วมสังเกตขอบเขตพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มองไม่เห็นของวัดร้างแห่งนี้ที่ซ่อนตัวอยู่ในชุมชนบ้านปูน และกิจกรรมดนตรีและการแสดงที่มีฉากหลังเป็นเจดีย์สามองค์ที่มีรูปร่างแตกต่างกัน ให้ปรากฏในรูปแบบใหม่ในวัดพระยาศิริไอยสวรรค์

กิจกรรมไฮไลต์ 

 • Projection Mapping ถ่ายทอดสันนิษฐานรูปแบบสถาปัตยกรรมที่สมบูรณ์ของอุโบสถวัดสวนสวรรค์ วัดร้างที่ซ่อนตัวอยู่ในชุมชนบ้านปูน
 • Music and Performance กิจกรรมดนตรีและการแสดงที่มีฉากหลังเป็นเจดีย์สามองค์ที่มีรูปทรงแตกต่างกัน ณ วัดพระยาศิริไอยสวรรค์ บางยี่ขัน
 • Architectural Lighting การออกแบบไฟส่องสว่างพร้อมทั้งอินเตอร์แอ็กทีฟ ผ่านแสง สี ชวนสังเกตขอบเขตพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มองไม่เห็น ให้ปรากฏในรูปแบบใหม่ในวัดพระยาศิริไอยสวรรค์


ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงาน UNFOLDING BANGKOK