UNFOLDING BANGKOK-Greeting Benjakitti

Greeting Benjakitti เที่ยว “เบญจกิติ” ชมงานศิลป์กลางสวนป่า 

ปฏิเสธไม่ได้ว่าการระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของประเทศไทยเป็นอย่างมาก จากมาตรการปิดประเทศและเมือง รวมทั้งข้อจำกัดในการเดินทางท่องเที่ยวของประเทศต่าง ๆ โดยหนึ่งในจังหวัดที่ได้รับผลกระทบคือกรุงเทพฯ เมืองหลวงที่เป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวอันดับต้น ๆ ของโลก หลังโควิด-19 คลี่คลาย กรุงเทพฯ จึงพร้อมกลับมาเปิดเมืองต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกครั้งในเดือนพฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป พร้อมมอบประสบการณ์การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ของมหานครเปี่ยมเสน่ห์ที่คุณอาจยังไม่เคยสัมผัสมาก่อน 

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ร่วมกับกรุงเทพมหานคร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมนำร่องในกรุงเทพฯ ภายใต้โครงการ “UNFOLDING BANGKOK เปิดประสบการณ์ใหม่กรุงเทพมหานคร” ใน 3 ธีมหลัก ได้แก่ Hidden Temple ท่องวัดลับ I Living Old Building ย้อนรอยอาคารประวัติศาสตร์ I Greeting Benjakitti เที่ยวสวนป่ากลางเมือง 

งาน UNFOLDING BANGKOK จะจัดขึ้นตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2565 - กันยายน 2566 พร้อมเปิดเมืองต้อนรับนักท่องเที่ยวในพิกัดต่าง ๆ ทั่วกรุงเทพฯ เพื่อนำเสนอประเทศไทยและวัฒนธรรมไทยในมิติที่น่าสนใจและร่วมสมัย อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวผ่านการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ในพื้นที่ต่าง ๆ ที่จะสร้างประสบการณ์ใหม่ในการท่องเที่ยวกรุงเทพฯ ให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศ 

GREETING BENJAKITTI
เที่ยว “เบญจกิติ” ชมงานศิลป์กลางสวนป่า
18 มีนาคม - 30 กันยายน 2566
 

มาร่วมเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวแบบใหม่ในกรุงเทพมหานคร กับงาน UNFOLDING BANGKOK ภายใต้แนวคิด Greeting Benjakitti ณ สวนป่าเบญจกิติ เรียนรู้ต้นแบบสวนสาธารณะเชิงนิเวศแห่งแรกของกรุงเทพฯ เข้าถึงงานศิลปะเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการฟื้นฟูจิตใจและสิ่งแวดล้อม 

พบกับ 5 ผลงานศิลปะจัดวาง (Art Installation) การแสดงศิลปะ (Performing Art) และกิจกรรมเวิร์กช็อป ที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้นการเรียนรู้และการตระหนักถึงคุณค่าของสวนป่าเบญจกิติ ต้นแบบสวนสาธารณะเชิงนิเวศแห่งแรกของกรุงเทพฯ ที่ถูกออกแบบมาให้เป็นทั้งพื้นที่อาศัยของพืชและสัตว์นานาชนิด รวมถึงการเป็นพื้นที่สันทนาการและแหล่งเรียนรู้ของผู้ใช้บริการกว่า 5,000 คนในแต่ละวัน 

“Greeting Benjakitti” จึงไม่เพียงสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการมีอยู่ของสวนป่ากลางเมือง แต่มุ่งเน้นไปที่การทำความรู้จักกับสภาพพื้นที่ ผู้อยู่อาศัย และผู้ใช้งาน อันเป็นที่มาของแนวทางการพัฒนาผลงานศิลปะจัดวาง (Art Installation) และการจัดกิจกรรมที่ช่วยเพิ่มความสุนทรีย์ ขณะเดียวกันก็ช่วยส่งเสริมความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์ สิ่งแวดล้อม และสิ่งมีชีวิตต่างสายพันธ์ุมากขึ้น 

ศิลปะของการอยู่ร่วมกัน

แนวคิดข้างต้นนำไปสู่การทำงานร่วมกันของ “อังกฤษ อัจฉริยโสภณ” ศิลปินและคิวเรเตอร์ และ 5 ศิลปินชั้นนำของประเทศไทย ได้แก่ “สุวรรณี สาระบุตร”, “วิชญ์ พิมพ์กาญจนพงศ์”, “สนิทัศน์ ประดิษฐ์ทัศนีย์”, “สุริยะ อัมพันศิริรัตน์” และ “อรรถพร คบคงสันติ” ที่มาร่วมกันนำเสนอ 5 ผลงานที่สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงตามวัฏจักร การอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติ และผู้คนที่ต่างก็เป็นระบบนิเวศซึ่งกันและกัน ณ จุดต่าง ๆ ในสวนป่าแห่งนี้ เป็นระยะเวลา 6 เดือน 


 

สองกิจกรรมหลัก “Greeting Benjakitti” สวนเบญจกิติ    

1. ผลงานศิลปะจัดวาง โดย 5 ศิลปินชื่อดัง
18 มีนาคม - 30 กันยายน 2566 

The Circle Biogenesis 2023
โดย สุริยะ อัมพันศิริรัตน์ I Suriya Umpansiriratana

The Circle Biogenesis 2023 เป็นผลงานที่สะท้อนสัญลักษณ์ของเวลาและชีวิตที่สอดคล้องกันอย่างต่อเนื่อง สุริยะ อัมพันศิริรัตน์ สถาปนิกและศิลปินสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบวงกลม ที่ทำหน้าที่เป็นสัญลักษณ์ของเวลา 24 ชั่วโมงใน 1 วัน โดยแบ่งเป็น 3 ช่วงเวลา (8-8-8) และสัมพันธ์กับการโคจรของดวงอาทิตย์ ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตบนโลก ผลงาน The Circle Biogenesis 2023 เป็นการแสดงถึงความสัมพันธ์ของธรรมชาติ ชีวิต และจักรวาล โดยย้อนกลับสู่จุดเริ่มต้น การดำรงชีพผ่านภูมิปัญญาที่ผสมผสานกับเทคโนโลยี จนเกิดเป็นวัฏจักรของชีวิต เริ่มจากพลังงานแสงอาทิตย์ผ่านโซลาร์เซลล์สูบน้ำมาหล่อเลี้ยงต้นข้าว ขณะเดียวกันต้นข้าวก็เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นอาหารหล่อเลี้ยงตนเองด้วยกระบวนการสังเคราะห์แสง และเติบโตเป็นข้าวที่หล่อเลี้ยงชีวิตของมนุษย์ ซึ่งเป็นอาหารหลักที่อยู่คู่กับวัฒนธรรมไทยมาอย่างยาวนาน

   
House of Silence | เรือนแห่งความเงียบ 
โดย สนิทัศน์ ประดิษฐ์ทัศนีย์ I Sanitas Pradittasnee 

ผลงานชิ้นนี้ต้องการเปิดพื้นที่ให้ผู้ชมงานได้มีเวลาอยู่กับตัวเอง หยุดพัก คิด ทบทวน และสังเกตความเคลื่อนไหวของธรรมชาติรอบตัว ผ่านแสงสว่างที่ตกกระทบและเงาที่ส่องสะท้อน ซึ่งช่วยสร้างมิติลวงตาให้เกิดจุดสมดุล ระหว่างการมีอยู่ของสรรพสิ่งและความว่างเปล่ากับภาวะภายในและภายนอก รูปลักษณ์ทางกายภาพและความรู้สึกในจิตใจ ผลงาน House of Silence ช่วยเชื่อมต่อสิ่งแวดล้อมกับความรู้สึกภายในของตัวเราเอง ท่ามกลางความเคลื่อนไหววและการเปลี่ยนแปลงในเมืองใหญ่อันเป็นนิรันดร์

Stingless Bee City I ผึ้งน้อยธานี 
โดย วิชญ์ พิมพ์กาญจนพงศ์ I Wit Pimkanchanapong

ศิลปะชิ้นนี้ถูกออกแบบขึ้นเพื่อให้เป็นที่อยู่อาศัยใจกลางเมืองของผึ้งชันโรง (Stingless Bee) ที่มีบทบาทสำคัญในการฟื้นฟูระบบนิเวศในเมือง และสร้างผลผลิตให้กับพืชเศรษฐกิจ ด้วยสวนเบญจกิติมีผึ้งชันโรงอาศัยอยู่ทั่วไปในบริเวณ ศิลปินจึงได้สร้างสรรค์รังขึ้นมาให้ผึ้งชันโรงได้ทดลองเข้ามาอยู่อาศัย เพื่อให้เกิดประโยชน์กับวงจรทางธรรมชาติโดยรอบสวน การออกแบบรูปทรง “ผึ้งน้อยธานี” ได้แรงบันดาลใจมาจากระเบียบการเรียงตัวของเกสรดอกไม้และผลไม้ที่พบเห็นในธรรมชาติ โดยศิลปินนำวัสดุมาจัดวางซ้อนกันในแนวตั้ง เทียบเคียงกับอาคารย่านธุรกิจและที่อยู่อาศัยที่รายล้อมรอบสวนเบญจกิติ นับเป็นสัญลักษณ์ของการยอมรับและให้เกียรติแมลงขนาดเล็กอย่างผึ้งชันโรง ว่าก็เป็นอีกหนึ่งสมาชิกสำคัญของนิเวศในเมืองใหญ่


Hornbill Villa | วิลล่านกเงือก
โดย สุวรรณี สาระบุตร I Nino Sarabutra

เมื่อคนเป็นสาเหตุหลักในการตัดไม้ทำลายป่า ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะนกเงือกและสัตว์ขนาดเล็กที่ต้องการโพรงไม้เป็นที่ทำรังเพื่ออยู่อาศัย นั่นจึงเป็นที่มาและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานเครื่องปั้นดินเผาจำนวน 200 ชิ้น ที่ออกแบบให้เหมาะกับการเป็นรังที่ปลอดภัยอย่าง “วิลล่านกเงือก” ขึ้น ศิลปินได้ร่วมกับชุมชนช่างปั้นครกดินเผาในชุมชนไทญ้อ จากบ้านกลาง อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ในการรังสรรค์ชิ้นงานและนำมาติดตั้งจัดวางในสวนกลางเมือง เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม อันได้รับผลกระทบจากการพัฒนาความเจริญเพื่อความสะดวกสบายของมนุษย์ และเพื่อเพิ่มพื้นที่พักพิงอาศัยที่ปลอดภัยให้แก่นกและสัตว์อื่น ๆ ในสวนเบญจกิติ

The Center of the Universe | จุดศูนย์กลางจักรวาล 
โดย อรรถพร คบคงสันติ I Pok Kobkongsanti

ความต้องการในการถ่ายเทน้ำหนักของความสวยงามและความน่าสนใจที่จะเกิดขึ้นในสวนเบญจกิติ นำมาสู่ที่มาของงานศิลปะที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมกับผลงานได้ โดยเฉพาะเด็ก ๆ ด้วยการนำกล้องคาไลโดสโคปมาออกแบบใหม่ ทำให้เกิดมุมมองที่แปลกไปในการมองสิ่งที่อยู่รอบตัว ผ่านแสง สี และมิติที่หลากหลาย ซึ่งเป็นจุดที่ทุกคนสามารถมองสวนเบญจกิติจากใจกลางกรุงเทพฯ ทำให้เห็นภาพที่แตกต่างจากที่คุ้นเคย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้ชม ช่วงเวลา และทิศทาง นับเป็นการมองโลกที่เราอยู่อาศัยด้วยมุมมองใหม่ หรือการรับรู้ว่าศูนย์กลางของจักรวาลนั้นอยู่ในตัวเราเอง

2. ศิลปะการแสดงและเวิร์กช็อป 
โดย สมาคมการค้าส่งเสริมอุตสาหกรรมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (CAPT) 
เฉพาะวันเสาร์ - อาทิตย์ ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม - 23 เมษายน 2566 (ยกเว้นสัปดาห์สงกรานต์)

“ในเมืองใหญ่คุณใช้เวลาพักผ่อนและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่” งาน UNFOLDING BANGKOK ภายใต้แนวคิด Greeting Benjakitti ตั้งใจเนรมิตพื้นที่สวนสาธารณะในเมืองให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเชิงอนุรักษ์ เปิดมุมมองใหม่ด้วยการสร้างประสบการณ์ศิลปะการแสดง ให้ผู้ชมทุกเพศทุกวัยสามารถสัมผัสกับธรรมชาติและศิลปะในโอเอซิสของกรุงเทพฯ ขอเชิญคุณร่วมคลี่สวนป่าเบญจกิติ สำรวจธรรมชาติ ฟังเสียงของเมือง เต้นระบำกับต้นไม้ ระบายสีจากพื้นดิน สูดหายใจให้เต็มบน พื้นที่ชุ่มน้ำเขียวชอุ่ม ทางเดินร่มเย็นในสวนป่ากับโปรแกรมการแสดง และเวิร์กช็อปศิลปะสำหรับทุกวัย ซึ่งจะจัดขึ้นเฉพาะวันเสาร์ - อาทิตย์ ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม - 23 เมษายน 2566 (ยกเว้นสัปดาห์สงกรานต์) เวลา 16.00 - 19.00 น. 

กิจกรรม Greeting Benjakitti จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “COHABITAT” โดยมุ่งเน้นการอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูล การอยู่ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ การอยู่ร่วมกันอย่างเป็นมิตร ด้วยกิจกรรมศิลปะการแสดงและเวิร์กช็อป (Performing Arts & Workshop) ที่ให้ผู้ร่วมงานมีส่วนร่วมกับการสำรวจพื้นที่ และสิ่งแวดล้อมในอุทยาน สัมผัสกับธรรมชาติและศิลปะในโอเอซิสของกรุงเทพฯ ที่ไม่เหมือนใคร มีพื้นที่ชุ่มน้ำเขียวชอุ่ม ทางเดินในสวนป่า และเพลิดเพลินกับโปรแกรมการแสดง และเวิร์กช็อปศิลปะสำหรับทุกวัย

ศิลปะการแสดง

ขอเชิญชวนผู้ชมทุกเพศทุกวัยร่วมมีปฏิสัมพันธ์กับพื้นที่ สิ่งแวดล้อม และงานประติมากรรมในสวนเบญจกิติ พร้อมสำรวจพื้นที่สีเขียว คลี่เบญจกิติไปกับการเก็บเสียงในสวน บันทึกความทรงจำของคุณและเมือง กับกิจกรรม SOUND TOUR จาก Lab 5 Sound Works เพลิดเพลินไปกับการแสดงบนเวทีหลักของเหล่าศิลปิน ตั้งแต่การแสดงสตรีทโชว์ ละครใบ้ มายากล การแสดงร่วมสมัย การเคลื่อนไหวร่างกาย ไปจนถึงละครเร่ร่วมสมัยที่จะมาสร้างบทสนทนาใหม่ ๆ ของชีวิตประจำวันผ่านประสบการณ์ศิลปะ

ศิลปิน
1. กวิน พิชิตกุล 

การแสดง: Bugs in Area
รูปแบบ: Movement-Based Performance 
วันที่: 18 - 19 มีนาคม  / 22 - 23 เมษายน 
เวลา: 17.00 - 17.15 / 18.00 - 18.15 น.
สถานที่: บริเวณศิลปะจัดวาง "The Center of the Universe"

ศิลปินจากกลุ่มละคร Dee-ng Theatre ผู้สนใจรูปแบบการแสดงที่หลากหลาย เช่น ละครพูด การแสดงที่ใช้ร่างกาย และ Conceptual Performance กวินผลิตผลงานอย่างสม่ำเสมอในช่วง 8 ปีที่ผ่านมา โดยมักได้รับแรงบันดาลใจมาจากประสบการณ์สะเทือนใจในชีวิต และเหตุการณ์ทางการเมือง

Bugs in Area สร้างขึ้นจากการทดลองให้นักแสดงเป็นสิ่งแปลกปลอมในพื้นที่ ได้รับแรงบันดาลใจจากพื้นที่การแสดง และเกมที่เล่นมักมีบักอยู่บ่อย ๆ แสดงโดยกวิน พิชิตกุล และประภาพรรณ สุธิราวุธ 

2. สินีนาฏ เกษประไพ 
การแสดง: Microbe
รูปแบบ: Movement Performance 
วันที่: 18 - 19 มีนาคม  / 22 - 23 เมษายน 
เวลา: 17.30 - 17.45 / 18.30 - 18.45 น. 
สถานที่: บริเวณศิลปะจัดวาง "ผึ้งน้อยธานี"

ศิลปินศิลปาธร ปี 2551 สาขาศิลปะการแสดง สินีนาฏเป็นนักทำละคร นักแสดง ผู้กำกับ ผู้อำนวยการผลิต นักสร้างสรรค์การแสดงและบุโต และอาจารย์พิเศษด้านศิลปะการแสดง งานสร้างสรรค์ของเธอมีลักษณะเด่นในการนำเสนอที่หลากหลายผสมผสานกันระหว่างสไตล์ต่าง ๆ การใช้การเคลื่อนไหวร่างกาย ฟิสิคัลเธียร์เตอร์ การแสดงแนวดิไวซิ่ง และบุโต มุ่งเน้นสะท้อนประเด็นผู้หญิงกับสังคม ผู้หญิงกับร่างกาย และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสังคม ปัจจุบันสินีนาฏเป็น Artistic Director ของกลุ่มพระจันทร์เสี้ยวการละคร ซึ่งมีผลงานจัดแสดงทั้งในและต่างประเทศ 

3. เครือข่ายศิลปิน Street Show 
“ปรากฏการณ์แห่งรอยยิ้มและความสุขสำหรับทุกคน” ศิลปะและความบันเทิงจากหลากหลายศิลปิน เตรียมพบกับ ทาเล่นโชว์ - Imagica - คนหน้าขาว - UnderDuck - 2ManShow - Atom Hoop - Boy Clown - และ  Vk.Vich และ Funny Fin ร่วมสนุกไปกับ “สตรีทโชว์” การแสดงกลางแจ้งซึ่งเป็น “ศิลปะริมถนน” ทั้งละครใบ้ มายากล และกายกรรมห่วง ที่จะมาสร้างสนุกสนานไม่ซ้ำกันในทุกรอบการแสดง 

วันที่ 18 เมษายน 
17.00 - 17.30  2ManShow 
สองคู่หู่นักแสดงที่รักในการแสดงออกผ่านสีหน้าและท่าทาง พวกเขาชื่นชอบละครใบ้ และชอบแบ่งปันเป็นเสียงหัวเราะและความสนุก การแสดงที่เหมาะสำหรับทั้งเด็กและผู้ใหญ่ 

17.40 - 18.10  Atom Hoop X Vk.Vich
การรวมตัวของนักแสดง Hoop Artist / Aerial และนักแสดงศิลปะมายากลชาวไทย จากรายการ Workpoint ทั้งคู่จะมาร่วมสร้างความน่าตื่นตาตื่นใจ และนำประสบการณ์ที่เดินทางไปเล่นในต่างประเทศ มาแบ่งปันให้ผู้ชมได้ร่วมชมกัน

วันที่ 19 เมษายน 
17.00 - 17.30  Boy Clown
Clown / Comedy ระดับแนวหน้าของประเทศไทย หนึ่งในนักแสดงมากความสามารถและคร่ำหวอดอในวงการ Street Show ของประเทศไทย ที่จะพาทุกคนเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความสุข ที่เด็กดูได้และผู้ใหญ่ดูเพลิน

17.40 - 18.10  Konnakhao 
คณะละครใบ้คนหน้าขาวที่ก่อตั้งมานานกว่า 20 ปี สืบทอดวิชาจนมาถึงถึงลูกศิษย์ในยุคปัจจุบัน กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ผสมผสานศาสตร์คนหน้าขาวในแบบดั้งเดิม กับเทคนิคการแสดงแบบไม่ใช้เสียงในวิธีการใหม่ ๆ ที่ร่วมสมัย 

วันที่ 22 เมษายน 
17.00 - 17.30  Ta Lent Show 
Ta Lent Show การแสดงละครใบ้ ผสม Object Theatre ที่นำของใช้ในบ้านรอบตัว มาสร้างเรื่องราวสนุกสนาน ชวนจินตนาการไม่รู้จบ สะกิดต่อมความคิดสร้างสรรค์ สะกดรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ สนุกสนานกันได้ทั้งครอบครัว

17.40 - 18.10  Imagica
กลุ่มนักแสดงมายากลศิลปะร่วมสมัย ผู้บุกเบิกศิลปะมายากลในรูปแบบ Theatre Production ในประเทศไทย ที่เคยร่วมเทศกาล Siam Street World Competition 2018 ในฐานะตัวแทนทีมจากประเทศไทย

วันที่ 23 เมษายน 
17.00 - 17.30  Vk.Vich
นักแสดงศิลปะมายากลชาวไทย จากรายการ Workpoint และ TEDx ได้รับรางวัลการแสดง - มายากลจากเวทีระดับนานาชาติมาแล้วมากมาย กับการแสดงในรูปแบบใหม่ที่คุณไม่เคยได้รับชมมาก่อน

17.40 - 18.10  Funny Fin
นักแสดงมายากลสาย Comedy ระดับแนวหน้าของเมืองไทย ที่ได้รับการคัดเลือกให้ติดอันดับ Top 10 Thai Magician ในวงการมายากลไทยในปี 2020

4. LAB 5 SOUND WORKS 
4.1) ชื่องาน: Benjakitti Sound Project (Sound Tour)
รูปแบบ: Sound Walk
วันที่: 18 - 19 มีนาคม / 25 - 26 มีนาคม
เวลา: 17.00 - 19.00
จุดนัดพบ: ใต้บันไดทิศตะวันออกของ Amphitheatre

การรวมตัวกันของสองศิลปินผู้หลงใหลในผลลัพธ์อันคาดไม่ถึง ของการทดลองและการสร้างสรรค์ผ่าน “เสียง” น๊อต-ภาคภูมิ เจริญวิริยะ และมีน-สรัญรัตน์ แสงชัย ทำงานด้านดนตรีผ่านการออกแบบเสียงและประพันธ์ดนตรีประกอบสื่อมัลติมีเดียต่าง ๆ รวมถึงมีความสนใจงานศิลปะเสียงควบคู่กันไป ทำให้ขอบเขตของงานมีความหลากหลายและยืดหยุ่นไปตามโจทย์ต่าง ๆ ไม่จำกัดเพียงการสร้างเสียงดนตรีเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการหยิบเอาวัตถุดิบของ “เสียง” รอบ ๆ ตัว มาใช้เพื่อสร้างสรรค์ผลงาน

หากพูดถึงสวนสาธารณะ “เสียง” ในความทรงจำคุณคืออะไร Lab 5 Sound Works ชวนทุกคนมาสำรวจ “เสียง” และความทรงจำของพื้นที่สาธารณะ ผ่านกิจกรรม Sound Walk มาร่วมสะท้อนความคิดและสร้างความทรงจำให ม่ๆ ผ่านเสียงในพื้นที่สวนป่าเบญจกิตติ “เสียง” ที่เราค้นพบจากเรื่องเล่า บทสนทนา การเดินผ่านไปมาของผู้คน นก สายลม ต้นไม้ เศษหินหรืออาคารเก่า อาจจะทำให้เรารับรู้โลกที่มุมมองที่ต่างออกไป

โปรดเตรียมอุปกรณ์บันทึกเสียง หรือโทรศัพท์มือถือ และหูฟังให้พร้อม
รับจำนวน 10 คน ไม่จำกัดเพศและอายุ
มีการบันทึกเสียงในการทำกิจกรรมเพื่อนำเสียงไปสร้างสรรค์เป็นงานศิลปะเสียงจัดวาง (Sound Installation)

ลงทะเบียน Benjakitti Sound Project (Sound Tour)


4.2) ชื่องาน: Benjakitti Sound Project (Sound Installation)
รูปแบบ: Sound Installation
วันที่: 1 - 2 เมษายน / 8 - 9 เมษายน / 22 - 23 เมษายน
เวลา: 16.00 - 20.00 น. 
สถานที่: ใต้บันไดทิศตะวันออกของ Amphitheatre
ไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า


5. BABYMIME
การแสดง: BABYMIME SHOW
รูปแบบ: Variety Clown & Mime Show 
วันที่: 25 - 26 มีนาคม / 1 เมษายน 
เวลา: 17.00 - 18.00 น. 
สถานที่: เวทีหลัก Amphitheatre

เบบี้ไมม์ กลุ่มละครใบ้ขวัญใจฟันน้ำนม ก้าวสู่ปีที่ 20 กับสมาชิกใหม่ชาวญี่ปุ่นนัตซึ! พวกเขามาพร้อมการแสดงที่จะทำให้คุณกลายเป็นเด็กอีกครั้ง! 

6. ธนกฤต การะมัด และ ธันยธร จันเสถียร 
การแสดง: Yesterday
รูปแบบ: Movement-Based Performance 
วันที่: 25 - 26 มีนาคม / 1 - 2 เมษายน / 8 - 9 เมษายน 
เวลา: 17.00 - 17.15 / 18.00 - 18.15 น. 
สถานที่: บริเวณศิลปะจัดวาง "House of Silence"

ศิลปินหน้าใหม่ไฟแรงจากสาขาวิชาการละคอน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีผลงานที่ได้รับเสียงชื่นชมล้นหลาม อย่าง It’s Just a Fiction [Not Mentioning Anything] และ คือผู้อภิวัฒน์ 2020 ทั้งสองสนใจด้าน Movement-Based Performance, Physical Theatre และ Devised Performance เป็นพิเศษ

Yesterday ว่าด้วยการระลึกถึงวัยเยาว์ จากชิ้นส่วนความทรงจำของผู้สร้างงานที่ชอบเล่นสนุกไปกับการสำรวจ การผจญภัย และการสร้างเรื่องราวไปกับสถานที่ต่าง ๆ ขณะที่ยังเป็นเด็ก

7. ผดุง จุมพันธ์ 
การแสดง: The Solo
รูปแบบ: Contemporary Dance
วันที่: 25 - 26 มีนาคม  
เวลา: 17.30 - 17.45 / 18.30 - 18.45 น. 
สถานที่: บริเวณศิลปะจัดวาง “The Center of the Universe”

การแสดง: The Xylophone
รูปแบบ: Movement with Thai Traditional Xylophone
วันที่: 1 เมษายน / 9 เมษายน 
เวลา: 17.30 - 17.45 / 18.30 - 18.45 น. 
สถานที่: บริเวณศิลปะจัดวาง “The Center of the Universe”

การแสดง: The Collab
รูปแบบ: Movement with Guest Artists & Contact Improvisation
วันที่: 2 เมษายน / 8 เมษายน 
เวลา: 17.30 - 17.45 / 18.30 - 18.45 น. 
สถานที่: บริเวณศิลปะจัดวาง “The Center of the Universe”

ผดุง จุมพันธ์ นักเต้นและเคลื่อนไหวร่างกายผู้มีพื้นฐานศิลปะนาฏศิลป์ขนบ อย่างการรำโขน และเป็นนักเต้นอาชีพ โดยฝึกฝนการรำโขนประยุกต์และการเต้นร่วมสมัยจากพิเชษฐ กลั่นชื่น แดนซ์คอมพานี

ผดุงนำเสนอการแสดง 3 ชุด ใน 3 สัปดาห์ The Xylophone การเต้นผสมผสานเคลื่อนไหวไปพร้อมกับเสียงระนาด The Solo งานแสดงเดี่ยวเต้นร่วมสมัย และ The Collab การแสดงเคลื่อนไหวร่างกายโดยผดุงและศิลปินรับเชิญ 

8. คณะอนัตตาชาตรี
การแสดง: ฤาษีแปลงสาส์น Letter of Death
รูปแบบ: ละครชาตรี
วันที่: 2 เมษายน / 8 - 9 เมษายน 
เวลา: 17.00 - 18.00 น. 
สถานที่: เวทีหลัก Amphitheatre


 
ละครชาตรีร่วมสมัย “ฤาษีแปลงสาส์น Letter of Death” ละครแนวบ้าน ๆ สร้างใหม่ รสแซ่บ ๆ แสบ ๆ คัน ๆ โดยคณะอนัตตาชาตรี กลุ่มละครชาตรีร่วมสมัยที่ประกอบด้วยนักละครเวที นักแสดงละครพื้นบ้าน นักดนตรี ร่วมตัวกันสร้างสรรค์งานละครไทยร่วมสมัยที่ใช้เค้าโครงเรื่องและตัวละครดั้งเดิมอันเป็นที่รู้จักอยู่แล้ว มาเล่าประเด็นใหม่ที่เชื่อมโยงกับประเด็นสังคม ณ ปัจจุบัน นำทีมโดยประดิษฐ ประสาททอง ศิลปินศิลปาธร สาขาศิลปะการแสดง ปี 2547

เวิร์กช็อป

กิจกรรมเวิร์กช็อปเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่และผู้ร่วมงาน เพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ระหว่างผู้คนและระบบนิเวศ ร่วมฟังเสียงธรรมชาติสำรวจสวนเบญจกิติ เล่านิทานจากดอกไม้ วาดภาพจากสีดิน รับรู้ถึงธรรมชาติในสวน ก้าวเท้าเปล่า นอนเล่นบนพื้นหญ้า เติมพลังให้ร่างกาย พร้อมสร้างความแข็งแรงและความยืดหยุ่นด้วย THAI FIT สูดลมหายใจเข้าออก ผ่อนคลายไปกับโยคะช่วงตะวันลับฟ้า

ผู้นำเวิร์กช็อป 
1. Thai Dancercise โดย THAI FIT STUDIO

วันที่: 18 - 19 มีนาคม / 25 - 26 มีนาคม / 22 - 23 เมษายน
เวลา: 18.00 - 18.45 น. 
สถานที่: Amphitheatre
รับจำนวน 30 คน
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมที่หน้างาน

ครูดิว - ขจิตธรรม พาทยกุล ทายาทโรงเรียนสอนดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทย พาทยกุลการดนตรีและนาฏศิลป์ ได้สร้างการออกกำลังกายแนวใหม่ โดยนำเอานาฏศิลป์ ท่าทางของตัวละครในวรรณคดีต่าง ๆ ศิลปะการรำพื้นบ้าน 4 ภาค และท่าทางในการแสดงโขนและศิลปะป้องกันตัวของไทย มาประยุกต์ผสานเข้ากับการออกกำลังกาย

2. Mandala จากสีดิน โดย สุพจน์ คุณานุคุณ (ครูสิตฐ์) 
วันที่: 25 - 26 มีนาคม / 1 - 2 เมษายน / 22 - 23 เมษายน 
เวลา: 16.00 - 16.30 / 16.45 - 17.15 / 17.30 - 18.00 น. (รอบละ 30 นาที)
สถานที่: ใต้บันไดทิศใต้ของอาคาร 1 
รับจำนวน 15 คน
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมที่หน้างาน

สุพจน์ คุณานุคุณ แห่ง Earth Tone Art Studio ศิลปินผู้ใช้ดินเป็นวัตถุดิบในการทำสี ผสมผสานกับภูมิปัญญาของครูช่างด้านจิตรกรรมฝาผนังที่ตกทอดมาหลายร้อยปี จนกระทั่งเกิดเป็นผลงานที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง สร้างความสุขใจ และเกิดการเติบโตของมิติภายใน เวิร์กช็อปนี้จะพาคุณรู้จักกับธรรมชาติจากสีดิน รู้จัก Mandala แบบง่าย ๆ และสร้างสรรค์ Mandala ในแบบของตนเอง

3. Painting With Soil And Plants โดย Cherry Theatre โรงละครเพื่อการพัฒนา
วันที่: 18 - 19 มีนาคม / 8 - 9 เมษายน 
เวลา: 16.00 - 16.30 / 16.45 - 17.15 / 17.30 - 18.00 น. (รอบละ 30 นาที)
สถานที่: ใต้บันไดทิศใต้ของอาคาร 1 
รับจำนวน 15 คน
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมที่หน้างาน

โรงเรียนแห่งการเรียนรู้และพัฒนาทักษะชีวิตด้วยศิลปะการละคร โดย ครูเบิร์ด - บุญพงษ์ พาณิชย์ ชวนทุกคนมาสนุกกับการออกแบบสร้างสรรค์ โดยใช้สมาธิ ความคิดสร้างสรรค์ เชื่อมโยงกับระบบนิเวศผ่านงานศิลปะ 

4. ANNE OPEN YOGA โดย ครูแอน อมรศรี
วันที่: 1 - 2 เมษายน / 8 - 9 เมษายน 
เวลา: 18.00 - 18.45 น. 
สถานที่: Amphitheatre
รับจำนวน 30 คน
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมที่หน้างาน
มีเสื่อโยคะให้ยืมใช้จำนวนจำกัด แนะนำให้ผู้เข้าร่วมนำเสื่อโยคะของตนเองมาด้วย

โยคะเพื่อฟื้นฟูทั้งร่างกายและจิตใจให้พร้อมใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ Mindfulness Class มาพร้อมกับ Sound Bath นอนอาบเสียง Vibration of the Universe โดยครูแอน อมรศรี 

Info & Download

สรุปตารางการแสดงและเวิร์กช็อป

ลิงก์แผนที่: shorturl.at/rEGP8

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม 
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 
facebook.com/CreativeEconomyAgency
02-105-7400 

เกี่ยวกับ UNFOLDING BANGKOK