Announcement

ตัวกรอง

คำค้นหา

วันที่ประกาศ ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ (บาท) เพิ่มเติม
23 ก.ค. 2557 ซื้อโคมไฟส่องสว่าง สำหรับศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบเชียงใหม่ 360,000.00
23 ก.ค. 2557 จ้างผลิตสื่อโฆษณานอกบ้านตามถนน ประชาสัมพันธ์งาน CU 2014 900,000.00
23 ก.ค. 2557 ซื้อโคมไฟ สำหรับศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบเชียงใหม่ 710,000.00
22 ก.ค. 2557 จ้างถ่ายทำวีดีทัศน์โปรโมท เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ประจำปี 2557 250,000.00
21 ก.ค. 2557 จ้างออกแบบและปรับปรุงเว็บไซต์และ user interface ของเว็บไซต์ TCDCCONNECT.COM 350,000.00
21 ก.ค. 2557 จ้างออกแบบโลโก้และอัตลักษณ์ เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ ประจำปี 2557 500,000.00
20 ก.ค. 2557 จัดซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ จำนวน 4 รุ่น 113,563.38
18 ก.ค. 2557 จัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะพร้อมระบบปฏิบัติการ 257,000.00
18 ก.ค. 2557 จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 198,000.00
18 ก.ค. 2557 จ้างจัดฝึกอบรมและจัดจ้างผู้ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ 180,000.00