Announcement

ตัวกรอง

คำค้นหา

วันที่ประกาศ ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ (บาท) เพิ่มเติม
22 ต.ค. 2556 จ้างดำเนินงานจัดการข้อมูลของ www.tcdc.or.th 102,000.00
15 ต.ค. 2556 จ้างพิมพ์นิตยสารรายเดือน Creative Thailand ฉบับ พ.ย. 56 - ม.ค. 57 850,000.00
9 ต.ค. 2556 จ้างให้บริการรักษาความปลอดภัยภายในศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ 1,100,000.00
1 ต.ค. 2556 จ้างแปลคำอธิบายตัวอย่างวัสดุที่จัดแสดงในห้องสมุดเพื่อการออกแบบในปีที่ 9 132,000.00
27 ก.ย. 2556 จ้างควบคุมงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 144,000.00
27 ก.ย. 2556 จ้างบริการทำความสะอาด เชียงใหม่. 952,727.00
27 ก.ย. 2556 จ้างเหมารับ-ส่งเอกสาร 250,000.00
27 ก.ย. 2556 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ชั้น 24 900,000.00
27 ก.ย. 2556 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (เชียงใหม่) 600,000.00
27 ก.ย. 2556 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ชั้น 6 750,000.00