Announcement

ตัวกรอง

คำค้นหา

วันที่ประกาศ ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ (บาท) เพิ่มเติม
29 ส.ค. 2557 จ้างจัดทำรายงานวิจัยภาพผู้บริโภคชาวอินเดีย 500,000.00
29 ส.ค. 2557 จ้างออกแบบ ผลิตและติดตั้งชุดแท่นจัดแสดงงานผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ 1,980,000.00
29 ส.ค. 2557 จ้างติดขนย้าย และติดตั้งโครงสร้างและวัตถุจัดแสดงนิทรรศการขนาดย่อม 210,000.00
28 ส.ค. 2557 จ้างพัฒนาปรับปรุงเพิ่มเติมระบบสมาชิก Member Management System 327,000.00
28 ส.ค. 2557 ซื้อหนังสือภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ จำนวน 116 ชื่อเรื่อง 211 เล่ม 206,000.00
28 ส.ค. 2557 จ้างจัดทำรายละเอียดโครงการและข้อมูลเพื่อการออกแบบ ที่ทำการถาวร ศสบ. 2,200,000.00
26 ส.ค. 2557 จ้างพิมพ์หนังสือพ็อกเก๊ตบุ๊กรวมเล่มเนื้อหาจากนิตยสาร Creative Thailand 220,000.00
25 ส.ค. 2557 จัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 6 เครื่อง 300,000.00
22 ส.ค. 2557 จ้างทำภาพเคลื่อนไหวงาน Creativities Unfold Bangkok 2014 500,000.00
20 ส.ค. 2557 จ้างพิมพ์แคตตาล็อกสำหรับงาน Creativities Unfold Bangkok 2014 350,000.00