Summary

ตัวกรอง

คำค้นหา

วันที่ประกาศ ชื่อโครงการ ชื่อหน่วยงาน เพิ่มเติม
30 มิ.ย. 2564 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2564สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
31 พ.ค. 2564 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2564สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
8 เม.ย. 2564 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2564สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
31 มี.ค. 2564 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2564สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
24 ก.พ. 2564 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2564สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
16 ก.พ. 2564 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับปรับปรุง)สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
5 ก.พ. 2564 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2563สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
5 ก.พ. 2564 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2563สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
5 ก.พ. 2564 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2563สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
30 ต.ค. 2563 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)