Notice

ตัวกรอง

คำค้นหา

วันที่ประกาศ ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ (บาท) เพิ่มเติม
20 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้บริหารจัดการประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรม CEA Creative Industries โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 500,000.00
19 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้โดยสารพร้อมพนักงานขับรถ สำหรับ สศส. ขอนแก่น 432,000.00
17 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการรักษาความปลอดภัย ภายในพื้นที่ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ สร้างสรรค์ สาขาเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 570,000.00
17 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการรักษาความปลอดภัย ภายในพื้นที่ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สาขาขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 650,000.00
17 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการทำความสะอาดพื้นที่ปฏิบัติงานของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สาขาขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 650,000.00
17 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัยประจำโครงการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ร่วมกับหน่วยงานเอกชน (AIS D.C.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,490,000.00
17 ก.ย. 2564 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับส่วนงานบริการและสำนักงาน สศส. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,200,000.00
17 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบริการทำความสะอาดพื้นที่โครงการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ร่วมกับหน่วยงานเอกชน (AIS D.C.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,450,000.00
17 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ภายในพื้นที่ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อาคารไปรษณีย์กลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,600,000.00
17 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบริการช่างเทคนิคภายในพื้นที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อาคารไปรษณีย์กลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,630,000.00