Notice

ตัวกรอง

คำค้นหา

วันที่ประกาศ ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ (บาท) เพิ่มเติม
3 ก.ย. 2563 จ้างบริหารจัดการงานเปิดโครงการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สงขลา 450,000.00
2 ก.ย. 2563 จ้างออกแบบ ติดตั้ง นิทรรศการจัดแสดงผลงานผู้ชนะประกวดแบบ แบบอาคารสถาปัตยกรรม ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบสงขลา 500,000.00
24 ส.ค. 2563 จ้างบริการตรวจสุขภาพประจำปี 292,000.00
13 ส.ค. 2563 จ้างจัดทำนิทรรศการ SOLAR LAND ล่า ท้า แสง สู้อนาคต 6,000,000.00
7 ส.ค. 2563 จ้างจัดทำพื้นที่ส่งเสริมศิลปะย่านเมืองเก่าสงขลา 2,490,000.00
5 ส.ค. 2563 จ้างศึกษาการพัฒนาเมืองต่อวิกฤตและการเปลี่ยนแปลง (Resilient City) จังหวัดเชียงใหม่ 2,250,000.00
4 ส.ค. 2563 ข้อมูลชี้แจ้ง ข้อสอบถาม ประกวดราคาจ้างจัดทำนิทรรศการ SOLAR LAND ล่า ท้า แสง สู้อนาคต 6,000,000.00
3 ส.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบอาคาร สถาปัตยกรรมภายใน และการวางโครงสร้างพื้นฐานศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ สงขลา 4,725,000.00
31 ก.ค. 2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน พ.ศ.2563 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 13,894,166.25
23 ก.ค. 2563 จ้างจัดกิจกรรมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการกิจกรรมบ่มเพาะผู้ประกอบการ สานอัตลักษณ์ถิ่นอีสาน Isan Business Identity Project 1,000,000.00