Notice

ตัวกรอง

คำค้นหา

วันที่ประกาศ ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ (บาท) เพิ่มเติม
17 มิ.ย. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งราวเหล็กสำหรับแขวนวัตถุจัดแสดงที่ห้องนิทรรศการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 250,000.00
17 มิ.ย. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมโรงอาหารชั่วคราว (Pop-up Canteen) เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการกินอาหารปักษ์ใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 500,000.00
12 มิ.ย. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพและจัดแสดงผลงานนักสร้างสรรค์ถิ่นใต้ (Art and Craft) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,200,000.00
11 มิ.ย. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบริหารจัดการกิจกรรมส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จังหวัดเชียงใหม่ (Upper Floor Project) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,200,000.00
11 มิ.ย. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขนย้ายติดตั้ง รื้อถอน โครงสร้างจัดแสดงสำหรับเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ (Isan Creative Festival) 2024 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 500,000.00
11 มิ.ย. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดแสดงผลงานผลิตภัณฑ์จากเส้นใยธรรมชาติ (Isan Fiber Lab) สำหรับเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ (Isan Creative Festival) 2024 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 300,000.00
11 มิ.ย. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดแสดงผลงานต้นแบบธุรกิจอาหารสร้างสรรค์จากวัตถุดิบท้องถิ่นอีสาน สำหรับเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ (Isan Creative Festival) 2024 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 500,000.00
11 มิ.ย. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างประสบการณ์เกี่ยวกับวัฒนธรรมภูมิปัญญาอาหารท้องถิ่นของภาคใต้ 400,000.00
11 มิ.ย. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะด้าน Creative Content พร้อมจัดแสดงผลงานนวัตกรรมวัสดุและสร้างเครือข่ายให้กับผู้ประกอบการสร้างสรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 320,000.00
11 มิ.ย. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์และจัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านโครงการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์ส่วนภูมิภาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 500,000.00