Announcement

ตัวกรอง

คำค้นหา

วันที่ประกาศ ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ (บาท) เพิ่มเติม
28 ส.ค. 2557 ซื้อหนังสือภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ จำนวน 116 ชื่อเรื่อง 211 เล่ม 206,000.00
28 ส.ค. 2557 จ้างจัดทำรายละเอียดโครงการและข้อมูลเพื่อการออกแบบ ที่ทำการถาวร ศสบ. 2,200,000.00
26 ส.ค. 2557 จ้างพิมพ์หนังสือพ็อกเก๊ตบุ๊กรวมเล่มเนื้อหาจากนิตยสาร Creative Thailand 220,000.00
25 ส.ค. 2557 จัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 6 เครื่อง 300,000.00
22 ส.ค. 2557 จ้างทำภาพเคลื่อนไหวงาน Creativities Unfold Bangkok 2014 500,000.00
20 ส.ค. 2557 จ้างพิมพ์แคตตาล็อกสำหรับงาน Creativities Unfold Bangkok 2014 350,000.00
20 ส.ค. 2557 ซื้อหนังสือภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ จำนวน 95 ชื่อเรื่อง 115 เล่ม 121,500.00
8 ส.ค. 2557 จ้างทำแผงนามบัตรแสดงผลงาน DEBUT WALL 415,000.00
8 ส.ค. 2557 จ้างบริหารงานสัมมนาประจำปี Creativities Unfold, Bangkok 2014 1,600,000.00
1 ส.ค. 2557 จ้างออกแบบประสบการณ์ User experience และจัดทำเอกสารแนะนำการออกแบบปรับปรุงเว็บไซต์ TCDCCONNECT.COM 161,600.00