Announcement

ตัวกรอง

คำค้นหา

วันที่ประกาศ ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ (บาท) เพิ่มเติม
13 พ.ย. 2557 ต่ออายุสมาชิกฐานข้อมูล Global Market Information Database [GMID] 1,450,000.00
13 พ.ย. 2557 จ้างจัดอาหาร Catering สำหรับกิจกรรม Networking Party ช่วงเย็น ส่วนหนึ่งของกิจกรรม Business Programmen เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ 120,000.00
13 พ.ย. 2557 จ้างพิมพ์สูจิบัตร เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์งานเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ 2014 550,000.00
12 พ.ย. 2557 จ้างออกแบบและจัดแสดงผลงาน ในเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ 2014 400,000.00
31 ต.ค. 2557 จ้างผลิตสื่อโฆษณานอกบ้านป้ายตามถนน เพื่อประชาสัมพันธ์งานเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ 620,000.00
31 ต.ค. 2557 จ้างแปลคำอธิบายตัวอย่างวัสดุที่จัดแสดงในห้องสมุดเพื่อการออกแบบในปีที่ 10 162,000.00
31 ต.ค. 2557 จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เทศกาล ออกแบบ Chiang Mai Design Week 2014 Media ภายในเครื่องบินแอร์เอเชีย 510,000.00
31 ต.ค. 2557 จ้างดำเนินการขนส่งหนังสือ ตัวอย่างวัสดุเพื่อการออกแบบ และตู้แสดงวัสดุตัวอย่าง 221,500.00
31 ต.ค. 2557 จ้างจัดงานแถลงข่าวนอกสถานที่ สำหรับเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ 250,000.00
30 ต.ค. 2557 จ้างผลิตสื่อโฆษณาในสนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อประชาสัมพันธ์งาน TCDC Corporate ads และ งานเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ 2014 200,000.00