Announcement

ตัวกรอง

คำค้นหา

วันที่ประกาศ ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ (บาท) เพิ่มเติม
1 ก.ย. 2557 เช่าพื้นที่คลังสินค้า สำหรับจัดเก็บนิทรรศการที่ผ่านมาและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 1,600,000.00
29 ส.ค. 2557 จ้างติดตั้งโคมไฟ สำหรับ ศสบ เชียงใหม่ 115,000.00
29 ส.ค. 2557 จ้างถ่ายทำและตัดต่อวีดีโอ งาน Creativities Unfold Bangkok 2014 140,000.00
29 ส.ค. 2557 จ้างทำสื่อแนะนำ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ 970,000.00
29 ส.ค. 2557 จัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ จำนวน 4 รุ่น และเครื่องโทรสารจำนวน 2 รุ่น 113,730.30
29 ส.ค. 2557 จ้างดำเนินการในการประชาสัมพันธ์งาน Creativities Unfold Bangkok 2014 312,000.00
29 ส.ค. 2557 จ้างจัดทำรายงานวิจัยภาพผู้บริโภคชาวอินเดีย 500,000.00
29 ส.ค. 2557 จ้างออกแบบ ผลิตและติดตั้งชุดแท่นจัดแสดงงานผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ 1,980,000.00
29 ส.ค. 2557 จ้างติดขนย้าย และติดตั้งโครงสร้างและวัตถุจัดแสดงนิทรรศการขนาดย่อม 210,000.00
28 ส.ค. 2557 จ้างพัฒนาปรับปรุงเพิ่มเติมระบบสมาชิก Member Management System 327,000.00