Announcement

ตัวกรอง

คำค้นหา

วันที่ประกาศ ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ (บาท) เพิ่มเติม
27 พ.ค. 2565 ซื้ออุปกรณ์สำหรับจัดทำการนำชมเสมือนจริง Virtual Tour 150,000.00
26 พ.ค. 2565 จ้างวางแผนและดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการพิเศษของ Creative Thailand 350,000.00
25 พ.ค. 2565 จ้างวางกลยุทธ์และบริหารจัดการโครงการพิเศษเพื่อเพิ่มจำนวนการเข้าถึงเนื้อหาองค์ความรู้สร้างสรรค์ของโครงการ Creative Thailand 495,000.00
25 พ.ค. 2565 จ้างบริหารจัดการกิจกรรมนำเสนอศักยภาพด้านดนตรีของจังหวัดสุพรรณบุรี 500,000.00
25 พ.ค. 2565 จ้างพัฒนาเว็บไซต์บริหารจัดการสมาชิก (TCDC Member Backend) 1,000,000.00
12 พ.ค. 2565 จ้างพัฒนาระบบการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมผ่านช่องทาง Line Official Account 140,000.00
12 พ.ค. 2565 จ้างพัฒนาและบำรุงรักษาระบบสำหรับการรับสมัครผู้เข้าร่วมจัดแสดงงานของเทศกาลงานออกแบบฯ 475,000.00
11 พ.ค. 2565 จ้างจัดทำนิทรรศการ ภายใต้แนวคิด Soft Power 400,000.00
11 พ.ค. 2565 จ้างศึกษาวิเคราะห์และจัดทำ Multiplier ของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 500,000.00
24 เม.ย. 2565 จ้างศึกษาวิจัยสถานการณ์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ ด้วยรูปแบบ Quick Research หัวข้อ การศึกษาวิจัยรูปแบบการยกระดับคอนเทนต์ไทย เพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนตามแนวทาง Soft Power 300,000.00