Notice

ตัวกรอง

คำค้นหา

วันที่ประกาศ ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ (บาท) เพิ่มเติม
29 มี.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 437,000.00
29 มี.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดเตรียมอาหารว่าง สำหรับผู้ร่วมงานและสื่อมวลชนในงานสัมมนาและแถลงข่าว Creative Spa Wellness Seminar พลิกแนวคิดสร้างจุดขายสู่สปาสร้างสรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 150,000.00
29 มี.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการพัฒนาและส่งเสริมย่านสร้างสรรค์(Creative District) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 120,000.00
29 มี.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านงานตัดต่อ และผลิตสื่อมัลติมีเดีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 120,000.00
29 มี.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการส่วนบริการ ประจำโครงการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ร่วมกับหน่วยงานเอกชน(TCDC COMMONS W District)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 150,000.00
29 มี.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการข้อมูล ประจำโครงการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ร่วมกับหน่วยงานเอกชนTCDC COMMONS W Districtโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 110,000.00
29 มี.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สศส.ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 396,000.00
29 มี.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดภายในพื้นที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์(องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,760,000.00
29 มี.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายในพื้นที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์(องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,798,000.00
29 มี.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้โดยสารพร้อมพนักงานขับรถ สศส.ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 216,000.00