Announcement

ตัวกรอง

คำค้นหา

วันที่ประกาศ ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ (บาท) เพิ่มเติม
25 ก.ย. 2566 จ้างเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ 8 158,080.00
25 ก.ย. 2566 จ้างเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ 7 162,280.00
25 ก.ย. 2566 จ้างเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ 5 169,680.00
25 ก.ย. 2566 จ้างเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ 4 189,160.00
25 ก.ย. 2566 จ้างเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ 3 183,320.00
25 ก.ย. 2566 จ้างเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ 1 290,880.00
22 ก.ย. 2566 จ้างเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ 26 201,080.00
21 ก.ย. 2566 เช่าพื้นที่จัดเก็บอุปกรณ์ โครงสร้างและแท่นจัดแสดงงานสำหรับเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 280,000.00
21 ก.ย. 2566 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ 300,000.00
20 ก.ย. 2566 จ้างเหมาบริการทำความสะอาด สศส. ขอนแก่น 380,000.00