Notice

ตัวกรอง

คำค้นหา

วันที่ประกาศ ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ (บาท) เพิ่มเติม
30 ก.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ด้านบริหารทรัพยากรกายภาพ สศส. ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 303,960.00
30 ก.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ด้านบริการข้อมูล 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 237,120.00
30 ก.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ด้านบริการข้อมูล 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 261,360.00
30 ก.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ด้านบริการข้อมูล 3 สศส. ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 232,320.00
30 ก.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ด้านบริหารกิจกรรม 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 292,320.00
30 ก.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ด้านบริหารกิจกรรม 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 232,080.00
30 ก.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 261,600.00
30 ก.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการข้อมูล 2 ประจำโครงการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ร่วมกับหน่วยงานเอกชน TCDC COMMONS SEACON SQUARE SRINAKARIN โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 240,960.00
30 ก.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการข้อมูล 1 ประจำโครงการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ร่วมกับหน่วยงานเอกชน TCDC COMMONS SEACON SQUARE SRINAKARIN โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 243,240.00
30 ก.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ 18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 272,940.00