Notice

ตัวกรอง

คำค้นหา

วันที่ประกาศ ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ (บาท) เพิ่มเติม
21 ก.ย. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่เก็บครุภัณฑ์ วัสดุและเอกสารต่างๆ สศส.ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 153,200.00
21 ก.ย. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้โดยสารพร้อมพนักงานขับรถ สำหรับ สศส. ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 300,000.00
14 ก.ย. 2566 ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาซื้อสิทธิ์การใช้งานระบบ Google Workspace 930,000.00
28 ส.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรทัศน์พร้อมขาตั้งสำหรับพื้นที่ส่วนบริการและห้องประชุมพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 110,000.00
22 ส.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์และพื้นที่สำหรับ ส่วนให้บริการและส่วนสำนักงาน สศส.เชียงใหม่ 300,000.00
22 ส.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดนิทรรศการเชิงประสบการณ์ (Showcase Experience) สร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโลกเสมือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 480,000.00
10 ส.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโคมไฟสำหรับห้องนิทรรศการชนิด LED โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 470,000.00
10 ส.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิธีเปิดเทศกาลงานออกแบบปักษ์ใต้ 2566 (Pakk Taii Design Week 2023) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 220,000.00
9 ส.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตป้ายไวนิลพร้อมติดตั้งบริเวณพื้นที่โครงการก่อสร้างอาคาร สศส. สงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 165,000.00
8 ส.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำนิทรรศการไทยพุทธสกุลช่าง ภายใต้เทศกาลงานออกแบบปักษ์ใต้ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 350,000.00