Notice

ตัวกรอง

คำค้นหา

วันที่ประกาศ ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ (บาท) เพิ่มเติม
24 ก.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโช้คสำหรับประตูทางเข้า-ออกสวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 110,000.00
24 ก.ค. 2561 ประกาศผู้ัชนะการเสนอราคา จ้างจ้างปรับปรุงผังพื้นที่และแบบพื้นที่เทศกาล สำหรับเทสกาลงานออกแบบเชียงใหม่ (Chiang Mai Design Week) 2018 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 200,000.00
19 ก.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือภาาษาไทยและภาษาต่างประเทศสำหรับโครงการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ร่วมกับหน่วยงานเอกชน(AIS DC)จำนวน116ชื่อเรื่อง129เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 105,000.00
17 ก.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหลอดภาพสำหรับโปรเจคเตอร์ โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง 300,000.00
10 ก.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเนื้อหาและออกแบบนิทรรศการงานออกแบบของใช้ในชีวิตประจำวัน ไทย-เยอรมนี สำหรับเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ (Chiang Mai Design Week) 2018 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 200,000.00
10 ก.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงงานออกแบบกราฟิกธีมประจำปี สำหรับเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่(Chiang mai Week)2017 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 219,000.00
10 ก.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเนื้อหาและออกแบบนิทรรศการงานหัตถกรรมจักสาน สำหรับวิถีชีวิตสมัยใหม่ สำหรับเทสกาลงานออกแบบเชียงใหม่ (Chiang Mai Design Week) 2018 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 250,000.00
6 ก.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลนักออกแบบ(Portfolio)โดยวิธีคัดเลือก 800,000.00
2 ก.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับระบบบริการสมาชิก ศสบ.ขอนแก่น 703,000.00
29 มิ.ย. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมพื้นที่ธุรกิจย่านสร้างสรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 180,000.00