Notice

ตัวกรอง

คำค้นหา

วันที่ประกาศ ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ (บาท) เพิ่มเติม
27 มี.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริหารจัดการ การจัดอบรมและเป็นที่ปรึกษาด้าน Business Model,Market Validation และ Financial Projection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 200,000.00
23 มี.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเจ้าหน้าที่บริการข้อมูล ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 113,160.00
23 มี.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบ และจัดทำนิทรรศการ Isan Material Showcase โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 350,000.00
16 มี.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างผู้บริหารกิจกรรมพิเศษโครงการ TCDC COMMONS สาขา W District เพื่อการประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 230,000.00
7 มี.ค. 2561 ประกวดราคาซื้อระบบเพื่อรองรับการพัฒนาฐานข้อมูล 1,700,000.00
31 ม.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริหารจัดการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายและความปลอดภัยสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,500,000.00
31 ม.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างผู้ดำเนินงานสื่อสารการตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 290,000.00
29 ม.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการรักษาความปลอดภัย พื้นที่ปฏิบัติงาน D.C.Designed for Creation by AISTCDCโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 970,000.00
14 ก.ย. 2560 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างบริหารรักษาความปลอดภัย 4,680,000.00
14 ก.ย. 2560 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างบริการช่างเทคนิค ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ อาคารไปรษณีย์กลาง 3,600,000.00