Notice

ตัวกรอง

คำค้นหา

วันที่ประกาศ ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ (บาท) เพิ่มเติม
29 มี.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่คลังสินค้า สำหรับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 210,000.00
29 มี.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้โดยสาร พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 2 คันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 480,000.00
27 มี.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสมาชิกรายปีวารสารและนิตยสารภาษาต่างประเทศ จำนวน 28 ชื่อเรื่อง 243 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 200,000.00
27 มี.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเนื้อหารวมบทความ เจาะเทรนด์โลก 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 200,000.00
26 มี.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 120,000.00
26 มี.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการข้อมูล AIS D.C. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 110,000.00
26 มี.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้ช่วยบริหารโครงการเสนอตัวเป็นเมืองหลวงแห่งการออกแบบโลกและบริหารกลไกเครือข่ายย่านสร้างสรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 320,000.00
26 มี.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจ้าหน้าที่บริหารกิจกรรม(ด้านทรัพยากรกายภาพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 104,160.00
26 มี.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตเส้นหลักที่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์(องค์การมหาชน) สำหรับการให้บริการและการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายระหว่างสาขากับสำนักงานใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 250,000.00
26 มี.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตสำหรับการให้บริการระบบเครือข่ายขั้นพื้นฐาน สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์(องค์การมหาชน) สำนักงานใหญ่,เชียงใหม่ และขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 240,000.00