Notice

ตัวกรอง

คำค้นหา

วันที่ประกาศ ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ (บาท) เพิ่มเติม
2 ธ.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกเเบบ ผลิต ติดตั้ง นิทรรศการชิมข้าวอีสาน x แก่น (Isan Rice Flavors x Kaen) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 200,000.00
2 ธ.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ต่ออายุสมาชิกฐานข้อมูลออนไลน์ Global Market Information Database (GMID) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,537,000.00
2 ธ.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตามข้อมูลการดำเนินงานโครงการของภาครัฐในด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขา 15 สาขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 500,000.00
30 พ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริหารจัดกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใหม่ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4,700,000.00
30 พ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้จัดทำเนื้อหาและจัดการบริหารแพลตฟอร์ม LinkedIn เพื่อการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ CEA สู่สากล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 180,000.00
30 พ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำภาพประกอบและอินโฟกราฟิกเพื่อสนับสนุนและเผยแพร่แนวคิดการประยุกต์ใช้ Soft Power ในกลุ่มธุรกิจสร้างสรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 444,000.00
30 พ.ย. 2565 ประกาศสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างบริหารจัดการ ผลิต และติดตั้งงานศิลปะ (Art Installation) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5,000,000.00
29 พ.ย. 2565 ประกาศสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างบริหารจัดการศิลปะการแสดง (Performing Art) และเวิร์กช็อป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,700,000.00
29 พ.ย. 2565 ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างศึกษาวิจัยตลาดประเทศเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมคอนเทนต์ของไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 750,000.00
25 พ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ต่ออายุสมาชิกฐานข้อมูลออนไลน์ World Global Style Network (WGSN) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,580,000.00