Notice

ตัวกรอง

คำค้นหา

วันที่ประกาศ ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ (บาท) เพิ่มเติม
15 พ.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงแผนการสื่อสารและภาพลักษณ์(Brand Manual)สำหรับเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่(Chiang Mai Design Week)2017 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 150,000.00
11 พ.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสรุปเนื้อหาและติดตามผลกิจกรรมบ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์ กลุ่มนักออกแบบ Design Service ผ่านการพัฒนาผู้ประกอบการ SME วิสาหกิจเริ่มต้น และผู้ประกอบการใหม่ (Design Incubation) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 250,000.00
9 พ.ค. 2561 จ้างออกแบบและจัดแสดงผลงานนวัตกรรม เรื่องโครงการออกแบบบริการแท็กซี่ไทย (Taxi Service Design Project) ภายใต้หัวข้อ Better Living โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 180,000.00
27 เม.ย. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดส่งและฝากวางนิตยสารรายเดือน Creative Thailand ฉบับเดือนพฤษภาคม-ฉบับเดือนตุลาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 180,000.00
26 เม.ย. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและติดตั้งรื้อถอนนิทรรศการ LOOK ISAN NOW ลูกอีสานวันนี้ โดยวิธีคัดเลือก 2,200,000.00
25 เม.ย. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากลาง จ้างผู้ออกแบบกราฟิก ถ่ายภาพประชาสัมพันธ์ นิทรรศการออกแบบหน้าร้านสิค้าหัตถกรรมสมัยใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 124,000.00
25 เม.ย. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาเว็บไซต์ฐานข้อมูลวัสดุไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 500,000.00
25 เม.ย. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบการจัดการข้อมูลผู้ร่วมจัดแสดงงานและกิจกรรมเพื่อการสื่อสาร สำหรับเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ (Chiang Mai Design Week)2017 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 200,000.00
23 เม.ย. 2561 จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมทางธุรกิจและการออกแบบรถโดยสารเชิงท่องเที่ยง จำนวน 10 คัน 5,500,000.00
23 เม.ย. 2561 จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมทางธุรกิจและการออกแบบรถโดยสารเชิงท่องเที่ยง จำนวน 10 คัน 5,500,000.00