Announcement

ตัวกรอง

คำค้นหา

วันที่ประกาศ ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ (บาท) เพิ่มเติม
25 มิ.ย. 2562 จ้างจัดทำวิจัยและศึกษาพฤติกรรมผู้ใช้บริการยิมมวยไทย(งบประมาณรายได้) 800,000.00
21 มิ.ย. 2562 จ้างบริหารจัดการระบบภาพ แสง และเสียงสำหรับกิจกรรม CEA FORUM 2019 800,000.00
21 มิ.ย. 2562 จ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบบริหารอาคารอัตโนมัติ(BAS) ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้และระบบสุขาภิบาล 500,000.00
19 มิ.ย. 2562 จ้างบำรุงรักษาระบบควบคุมแสงสว่าง 140,000.00
19 มิ.ย. 2562 ต่ออายุสมาชิกวารสารและนิตยสารภาษาต่างประเทศจำนวน77ชื่อเรื่อง222ฉบับ 110,000.00
14 มิ.ย. 2562 จ้างตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับเจ้าหน้าที่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์(องค์การมหาชน)ประจำปี งบประมาณ2562 500,000.00
11 มิ.ย. 2562 เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 150,000.00
7 มิ.ย. 2562 จ้างบำรุงรักษาระบบลิฟท์และระบบบันไดเลื่อน 170,000.00
6 มิ.ย. 2562 จ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบรักษาความปลอดภัย 180,000.00
6 มิ.ย. 2562 จ้างจัดทำเนื้อหา และออกแบบเนื้อหา 127,000.00