Announcement

ตัวกรอง

คำค้นหา

วันที่ประกาศ ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ (บาท) เพิ่มเติม
30 เม.ย. 2557 จ้างผู้เชี่ยวชาญสำหรับพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 144,000.00
23 เม.ย. 2557 จัดซื้อหลอดไฟสำรองสำหรับห้องนิทรรศการ 134,000.00
23 เม.ย. 2557 จ้างติดขนย้าย และติดตั้งโครงสร้างและอุปกรณ์ นิทรรศการ Hello world!! 130,000.00
23 เม.ย. 2557 จ้างติดตั้งและรื้อถอน ระบบภาพ เสียง และ ดวงโคม นิทรรศการ Hello world!! 110,000.00
22 เม.ย. 2557 ออกแบบ ติดตั้ง และรื้อถอน นิทรรศการการประยุกต์การออกแบบบริการร่วมกับมหาวิทยาลัย 700,000.00
21 เม.ย. 2557 จ้างออกแบบ ติดตั้ง และรื้อถอนนิทรรศการงานออกแบบเรขศิลป์จากประเทศญี่ปุ่น 300,000.00
4 เม.ย. 2557 จัดซื้อหลอดไฟสำรองสำหรับห้องนิทรรศการ 200,000.00
4 เม.ย. 2557 ซื้อหนังสือภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ จำนวน 94 ชื่อเรื่อง 132 เล่ม 158,200.00
4 เม.ย. 2557 ต่ออายุโปรแกรมด้าน Graphic Adobe Creative Cloud 180,000.00
4 เม.ย. 2557 จ้างออกแบบ ติดตั้ง รื้อถอนและดำเนินงานสัมมนางานออกแบบเรขศิลป์จากประเทศญี่ปุ่น 1,700,000.00