Announcement

ตัวกรอง

คำค้นหา

วันที่ประกาศ ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ (บาท) เพิ่มเติม
21 ก.ค. 2557 จ้างออกแบบและปรับปรุงเว็บไซต์และ user interface ของเว็บไซต์ TCDCCONNECT.COM 350,000.00
21 ก.ค. 2557 จ้างออกแบบโลโก้และอัตลักษณ์ เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ ประจำปี 2557 500,000.00
20 ก.ค. 2557 จัดซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ จำนวน 4 รุ่น 113,563.38
18 ก.ค. 2557 จัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะพร้อมระบบปฏิบัติการ 257,000.00
18 ก.ค. 2557 จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 198,000.00
18 ก.ค. 2557 จ้างจัดฝึกอบรมและจัดจ้างผู้ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ 180,000.00
18 ก.ค. 2557 จ้างผลิตสื่อโฆษณาในสนามบินสุวรรณภูมิ 300,000.00
18 ก.ค. 2557 จ้างผู้ดำเนินการในการประชาสัมพันธ์งานชุมนุมทางความคิดประจำปี CU 2014 ถ้าอนาคตกำหนดได้ ผ่านทางเวปออนไลน์ 510,000.00
17 ก.ค. 2557 จ้างดำเนินการขนส่งหนังสือ ตัวอย่างวัสดุเพื่อการออกแบบ และตู้แสดงวัสดุตัวอย่าง 105,700.00
9 ก.ค. 2557 จ้างผลิตสื่อโฆษณานอกบ้าน ตอม่อ BTS ประชาสัมพันธ์งานชุมนุมทางความคิดประจำปี CU 2014 IF..Defining the Future ถ้าอนาคตกำหนดได้ 123,000.00