Announcement

ตัวกรอง

คำค้นหา

วันที่ประกาศ ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ (บาท) เพิ่มเติม
10 มิ.ย. 2558 จัดจ้างติดตั้งและรื้อถอนระบบแสงและเสียงนิทรรศการ My Chiang Mai เมืองของเราและเหล่าสหาย 200,000.00
9 มิ.ย. 2558 จ้างทำวิจัยข้อมูลเรื่องพลังงาน สำหรับโครงการการจัดการสื่อดิจิทัล หัวข้อ Design Thinking เพื่ออนาคตพลังงานไทย 150,000.00
8 มิ.ย. 2558 ซื้ออุปกรณ์สำหรับบันทึกระบบภาพเคลื่อนไหว จำนวน 14 รายการ 630,000.00
8 มิ.ย. 2558 ปรับปรุงพื้นที่บริการภายในศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ซื้อหลอดไฟฟ้า LED 263,000.00
8 มิ.ย. 2558 จ้างออกแบบประสบการณ์ User Experience และ User Interface พร้อมจัดทำเอกสารแนะนำการออกแบบปรับปรุงเว็บไซต์ TCDCCONNECT.COM 120,000.00
8 มิ.ย. 2558 จ้างจัดทำเนื้อหาและผลิตวิดีโอสำหรับนิตยสาร Creative Thailand 200,000.00
28 พ.ค. 2558 เช่าสถานที่โรงภาพยนตร์ และระบบฉายภาพและเสียง สำหรับโครงการเทศกาลภาพยนตร์ เกี่ยวกับการออกแบบจากประเทศสิงคโปร์ 1,300,000.00
27 พ.ค. 2558 จัดหาและบริหารจัดการเนื้อหาสื่อดิจิทัล จ้างพัฒนาปรับปรุงระบบ TCDC PROGRAMS เพิ่มเติม 120,000.00
27 พ.ค. 2558 จ้างทำวัตถุจัดแสดงสำหรับการทำนิทรรศการ My Chiang Mai เมืองของเราและเหล่าสหาย 340,000.00
27 พ.ค. 2558 จ้างจัดอบรม Lateral Thinking คิดนอกกรอบ คิดสร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรม 319,650.00