Announcement

ตัวกรอง

คำค้นหา

วันที่ประกาศ ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ (บาท) เพิ่มเติม
1 ส.ค. 2557 จ้างประสานงานกิจกรรมด้านการผลิตและวัสดุ โครงการ Creative Business Lab 220,000.00
31 ก.ค. 2557 จ้างช่างภาพถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว โครงการ Creative Business Lab 500,000.00
29 ก.ค. 2557 จ้างดำเนินการจัดกิจกรรม โครงการ Creative Business Lab 810,000.00
28 ก.ค. 2557 ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ 625,000.00
23 ก.ค. 2557 จ้างศึกษาวิจัยข้อมูลทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับจัดตั้งพื้นที่พิเศษ 500,000.00
23 ก.ค. 2557 จ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการการสืบค้นข้อมูลสิ่งพิมพ์และสื่อโสตทัศน์ 500,000.00
23 ก.ค. 2557 ซื้อโคมไฟส่องสว่าง สำหรับศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบเชียงใหม่ 360,000.00
23 ก.ค. 2557 จ้างผลิตสื่อโฆษณานอกบ้านตามถนน ประชาสัมพันธ์งาน CU 2014 900,000.00
23 ก.ค. 2557 ซื้อโคมไฟ สำหรับศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบเชียงใหม่ 710,000.00
22 ก.ค. 2557 จ้างถ่ายทำวีดีทัศน์โปรโมท เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ประจำปี 2557 250,000.00