Announcement

ตัวกรอง

คำค้นหา

วันที่ประกาศ ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ (บาท) เพิ่มเติม
26 พ.ค. 2557 จ้างค้นคว้า และจัดทำเนื้อหาหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊ก Chinese Tourist in Chiang Mai 200,000.00
26 พ.ค. 2557 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบปฏิบัติการ 630,000.00
23 พ.ค. 2557 จ้างขนส่งหนังสือ ตัวอย่างวัสดุเพื่อการออกแบบ และตู้แสดงวัสดุตัวอย่าง 221,490.00
22 พ.ค. 2557 จ้างศึกษาวิจัยข้อมูลสำหรับโครงการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ TCDC Commons 500,000.00
8 พ.ค. 2557 จ้างศึกษาออกแบบป้อมตำรวจจราจรสำหรับเมืองเชียงใหม่ 135,000.00
1 พ.ค. 2557 จ้างออกแบบภาพหลักเพื่อผลิตชิ้นงาน สำหรับ Creativties Unfold Bangkok 2014 150,000.00
30 เม.ย. 2557 จ้างผู้เชี่ยวชาญสำหรับพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 144,000.00
23 เม.ย. 2557 จัดซื้อหลอดไฟสำรองสำหรับห้องนิทรรศการ 134,000.00
23 เม.ย. 2557 จ้างติดขนย้าย และติดตั้งโครงสร้างและอุปกรณ์ นิทรรศการ Hello world!! 130,000.00
23 เม.ย. 2557 จ้างติดตั้งและรื้อถอน ระบบภาพ เสียง และ ดวงโคม นิทรรศการ Hello world!! 110,000.00