CEA VACCINE ร่วมสร้างสรรค์ ...ภูมิคุ้มกันเศรษฐกิจไทย

ภายใต้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID 19)  ที่ได้มีการดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวดด้วยการปิดสถาบันการศึกษาและสถานที่ให้บริการต่าง ๆ พร้อมกับรณรงค์ให้ประชาชนอยู่บ้านมากขึ้นเพื่อลดโอกาสการติดเชื้อและแพร่กระจายของเชื้อ ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจหดตัวลงและส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจและภาคประชาชน  

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA จึงเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินมาตรการเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ (Freelance) ให้เข้มแข็งสามารถผ่านพ้นสถานการณ์เฉพาะหน้าและมีภูมิคุ้มเพื่อการฟื้นตัวและป้องกันในระยะยาว ภายใต้โครงการ “CEA VACCINE ร่วมสร้างสรรค์ ...ภูมิคุ้มกันเศรษฐกิจไทย” โดยดำเนินการมาตลอดช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ระหว่างเดือน มี.ค. – ส.ค. 2563

โครงการ “CEA VACCINE ร่วมสร้างสรรค์ ...ภูมิคุ้มกันเศรษฐกิจไทย” สามารถจ้างงานตรงบุคลากรในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ (Freelance) รวม 373 ราย พร้อมช่วยลดต้นทุนด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) มากกว่า 540 ราย คิดเป็นมูลค่ารวมมากกว่า 15,000,000 บาท และยังดำเนินมาตรการสนับสนุนร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ รวมแล้วให้ความช่วยเหลืออุตสาหกรรมสร้างสรรค์มากกว่า 1,200 ราย ทำให้สามารถผ่านพ้นสถานการณ์เฉพาะหน้า และมีภูมิคุ้มเพื่อการฟื้นตัวและป้องกันในระยะยาวได้ โดยการดำเนินงานแบ่งออกเป็น 3 ด้านหลัก ๆ ได้แก่ 

1) “สู้โควิดด้วยวิตามิน”  ผ่านการจ้างงานตรง 6 สาขาอาชีพ รวม 373 คน เช่น ได้แก่ กลุ่มจ้างงานศิลปิน “Colour of Charoenkrung”, กลุ่มจ้างงานนักดนตรีจาก 4 ภูมิภาค “Sound of the City”, กลุ่มจ้างงานนักเขียน-ช่างภาพ เพื่อส่งเสริมการขายสินค้าออนไลน์ให้ผู้ประกอบการ SME, กลุ่มจ้างงานนักออกแบบโลโก้และผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ประกอบการ SME และกลุ่มจ้างงานนักออกแบบกราฟิก

2) “เสริมภูมิคุ้มกัน” เป็นมาตรการเสริมร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ เช่น Lazada และ Central Group เพื่อส่งเสริมการขายสินค้าออนไลน์ให้กับผู้ประกอบการ SME, การให้บริการจัดทำภาพและเนื้อหาสำหรับขายของออนไลน์ให้กับ SME โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย, การรวบรวมข้อมูลร้านค้าและผู้ประกอบการในย่านเจริญกรุง และที่เข้าร่วมโครงการกับ CEA เพื่อนำมาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เช่น โครงการ CEA Vaccine Creative Market และ เจริญกรุง Delivery ไปจนถึงการให้คำปรึกษาเพื่อการพัฒนาแบรนด์และผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการโดยไม่เสียค่าใช้จ่า ซึ่งโครงการทั้งหมดนี้ทำให้ CEA สามารถช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ไปได้เกือบ 900 ราย

3) “สร้างเกราะต้านทานโรค” เป็นมาตรการระยะยาวในการปรับทักษะ เพิ่มความรู้ และต่อยอดไอเดีย โดยการจัดทำคอร์สออนไลน์ฟรี “CEA Online Academy” เกี่ยวกับทักษะจำเป็นสำหรับการทำงานและประกอบธุรกิจในอนาคต เพื่อพัฒนาทักษะเดิมให้ทันกับยุคสมัย (Upskill) และเพิ่มทักษะใหม่ที่จำเป็น (Reskill) โดยปัจจุบันมีผู้เข้าชมหลักสูตรแล้วมากกว่า 10,000 คน ตลอดช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งคอร์สออนไลน์จะแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ 

เตรียมความพร้อม : หลักสูตรเสริมความรู้ด้านความคิดสร้างสรรค์ที่จำเป็นสำหรับนักเรียน นักศึกษา ในการก้าวสู่ชีวิตการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นพนักงานประจำ ฟรีแลนซ์ หรือเจ้าของกิจการ 
เติมทักษะสร้างสรรค์ : หลักสูตรเพื่อการเสริมทักษะสำหรับนักสร้างสรรค์ในสาขาต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาผลงานและการเติบโตทางธุรกิจ
ต่อเสริมธุรกิจ : หลักสูตรสำหรับผู้ประกอบการในการปรับตัวรับสถานการณ์ และการต่อยอดไอเดียสู่ธุรกิจ

Project Update

01.07.2563

CEA Live House

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จัดโครงการ “CEA Live House” เปิดพื้นที่ของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพฯ (TCDC) ให้กับกลุ่มศิลปะการแสดง และนักดนตรี ได้ใช้สำหรับฝึกซ้อมการแสดง หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแสดง โดยไม่คิดค่าบริการ  ระหว่างวันที่  1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2563  

รายละเอียดโครงการ  “CEA Live House”

ส่งคำขอการใช้พื้นที่มาที่ https://forms.gle/RCMgEF1TSEWSMXR59

สอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม 
ฝ่ายพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์   
โทร (66) 2 105 7400  #118   อีเมล sakunkann.k@cea.or.th

10.04.2563

Arts to Heal กิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะให้กับเมือง (Town Painting)

ขอเชิญชวนเหล่าศิลปินนักวาดภาพ นักออกแบบ หรือนักสร้างสรรค์ และไม่ว่าจะเป็นสาย fine arts, applied arts, graffiti, illustration, typography หรือ collage จะมือโปรรุ่นใหญ่หรือมือใหม่สมัครเล่น ก็สามารถมาร่วมเป็นหนึ่งในผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะให้กับเมืองได้ โดยเปิดรับศิลปินเพื่อมารังสรรผลงานศิลปะตามแบบฉบับของคุณเองให้กับย่านเจริญกรุงผ่านมุมมองและการตีความหมายภายใต้แนวความคิด“Colour of Charoenkrung สีสันเจริญกรุง”

ผู้สมัครจำเป็นต้องอ่านรายละเอียดและเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ ก่อนลงทะเบียนสมัคร
รายละเอียดโครงการ https://bit.ly/CEAVACCINE_ColourOfCharoenkrung

สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://forms.gle/DUQLpi1Z6he7HQQT9
หมดเขตรับสมัคร วันที่ 20 เมษายน 2563
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ creativedistrict@cea.or.th

10.04.2563

CEA เปิดจ้างงานนักออกแบบ Good Design is Good Business

โครงการ “CEAVACCINE ร่วมสร้างสรรค์...ภูมิคุ้มกันเศรษฐกิจไทย” เปิดรับสมัคร 60 นักออกแบบจากทุกภูมิภาค นักออกแบบกราฟฟิก อัตลักษณ์แบรนด์ เว็บไซต์ บรรจุภัณฑ์ และนักออกแบบผลิตภัณฑ์ ขยายการจ้างงานภาคอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มมูลค่าและขยายโอกาสให้กับผู้ประกอบการไทย

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 เมษายน 2563
กรอกใบสมัครที่ https://forms.gle/ey6N9zZ67dWuFL5W7
รายละเอียดโครงการ shorturl.at/fGIJS

07.04.2563

CEA VACCINE Creative Market

การทำงานจากบ้านเป็นอาทิตย์หรือเป็นเดือนในช่วงนี้ จะไม่ใช่เรื่องที่น่าเบื่ออีกต่อไป เพราะเรามีร้านค้าสร้างสรรค์มาให้ช็อปจากบ้านที่คุณก็สามารถช่วยธุรกิจไทยได้ง่าย ๆ กับ “CEA VACCINE Creative Market” พื้นที่ประชาสัมพันธ์ร้านค้าสร้างสรรค์ เเละโปรโมชั่นดีๆ  ที่จะมาเติมเต็มช่วงเวลา Work from home ให้สะดวกสบายยิ่งขึ้น ซึ่งเรารวบรวมร้านค้าสร้างสรรค์มา 4 หมวด ได้แก่
1. FOOD & BEVERAGES : อร่อยสั่งได้
2. HEALTH & WELLNESS : ของใช้เพื่อสุขภาพ
3. HOME DÉCOR : เเต่งบ้านให้น่าอยู่ น่าทำงาน
4. FASHION/ACCESSORY : เเต่งตัวอยู่บ้านก็ดูดีได้

รายละเอียดเพิ่มเติมที่

https://www.facebook.com/CreativeEconomyAgency/posts/564841344156271

https://www.facebook.com/CreativeEconomyAgency/posts/571806760126396

03.04.2563

รับสมัคร SMEs ไทยเข้าร่วมโครงการ “CEA VACCINE ร่วมสร้างสรรค์ ...ภูมิคุ้มกันเศรษฐกิจไทย”

เปิดรับสมัคร 500 ธุรกิจ ปรับตัวสู่ช่องทางขายออนไลน์ ด้วยบริการช่วยเขียน ช่วยขาย ด้วยออนไลน์คอนเทนต์และภาพถ่ายโดนๆ
60 ธุรกิจ รับคำปรึกษาทางธุรกิจ และ ลงมือพัฒนาแบรนด์ บรรจุภัณฑ์ หรือ ผลิตภัณฑ์

ภายใต้โครงการ “CEA VACCINE ร่วมสร้างสรรค์ ...ภูมิคุ้มกันเศรษฐกิจไทย” ซึ่งจะเป็นการช่วยเหลือนักสร้างสรรค์และผู้ประกอบการกว่า 1,000 คน ผ่านทางการจ้างงานกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ การส่งเสริมการขายสินค้าออนไลน์ให้ SMEs และการจัดทำคอร์สออนไลน์เพื่อปรับทักษะที่จำเป็นสำหรับอนาคต 

หนึ่งในแนวทางของโครงการ คือแนวทาง “เสริมภูมิคุ้มกัน” เป็นมาตรการเสริมร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมการขายสินค้าออนไลน์ให้กับผู้ประกอบการ SMEs โดยเราให้บริการถ่ายภาพและเขียนเรื่องราวของแบรนด์ หรือผลิตภัณฑ์อย่างมืออาชีพให้กับ SMEs ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ จำนวน 500 ราย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการขายสินค้าทางออนไลน์ได้ง่ายขึ้น หรือ การรับคำปรึกษาในการพัฒนาธุรกิจจากผู้เชี่ยวชาญ และ การลงมือพัฒนาแบรนด์ บรรจุภัณฑ์ หรือ ผลิตภัณฑ์ ที่จะช่วยให้คุณปรับตัวรับแนวโน้มผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปจากสถานการณ์นี้

วันนี้ - 31 กรกฎาคม 2563 กรอกใบสมัครที่ shorturl.at/moHP4 
ไม่มีค่าใช้จ่าย สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : shorturl.at/lAHRT
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อีเมล cbd@cea.or.th

01.04.2563

Sound of the City | สำเนียงแห่งเมือง

ท่ามกลางความเงียบของเมือง และแม้แต่เสียงเพลงของเมืองก็ต้องเงียบงันลง ด้วยเพราะสถานการณ์ และการกักตัวอยู่บ้านในภาวะโควิด-19 แต่ความสร้างสรรค์นั้นไม่ว่าสถานการณ์แบบไหนก็สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกที่

CEA ขอเชิญนักดนตรีและนักสร้างสรรค์เสียงเพลงหน้าใหม่ ไม่จำกัดด้านประสบการณ์ มาร่วมกันสร้างเสียงแห่งเมืองต่างๆ ให้กลับมามีสีสัน จากเมืองที่มีเอกลักษณ์และสำเนียงในแบบของตนเองทั้งในกรุงเทพฯ ภาคเหนือ และภาคอีสาน เพื่อให้เมืองของเรากลับมาคึกคักอีกครั้ง โดยสามารถรังสรรค์ได้แบบไม่จำกัดรูปแบบดนตรีและเทคนิค 

ทุกท่านที่ได้ผ่านการคัดเลือกจะมีค่าตอบแทนสำหรับนำไปพัฒนาผลงานต่อออกมาเป็นผลงานที่ใช้ได้จริง

สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ - 15 เมษายน 2563 ผ่านทางลิ้งก์ https://forms.gle/BDWC8ZKUo2xcvAct7

อ่านเงื่อนไขการสมัครฉบับสมบูรณ์ได้ที่ shorturl.at/efuAP

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage ของ CEA 
https://www.facebook.com/CreativeEconomyAgency/posts/567070390600033
โทร 02-105-7400 ต่อ 118 หรือ 086-193-6362

01.04.2563

CEA เปิดจ้างนักเขียนและช่างภาพเฉพาะกิจ ร่วมต้านโควิดในโครงการ “CEA VACCINE"

CEA เปิดรับจ้างนักเขียนและช่างภาพอิสระ เพื่อสร้างสรรค์เนื้อหาและชิ้นงานโปรโมทสินค้าและบริการของผู้ประกอบการ SMEs โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “CEA VACCINE ร่วมสร้างสรรค์...ภูมิคุ้มกันเศรษฐกิจไทย" เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อย SMEs และกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ (Freelance) ให้เข้มแข็ง สามารถผ่านพ้นสถานการณ์เฉพาะหน้า และมีภูมิคุ้มกันเพื่อการฟื้นตัวและป้องกันในระยะยาว 

ภายใต้โครงการดังกล่าว CEA จะเป็นผู้จ้างงานโดยตรง โดยเปิดรับจ้างนักเขียนและช่างภาพอิสระจำนวนรวม 200 ราย ตามความเหมาะสม ตั้งแต่วันนี้ - 31 กรกฎาคม 2563 เพื่อสร้างสรรค์งานโปรโมทสินค้าและบริการของผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถขายสินค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์ได้มากขึ้น  โดยนักเขียนและช่างภาพที่เข้าร่วมโครงการจ้างงาน จะต้องเป็นฟรีแลนซ์ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 มีประสบการณ์ในสายงานของตนเอง สามารถทำงานผ่านระบบออนไลน์และสามารถทำงานในพื้นที่ได้  

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดคุณสมบัติและเงื่อนไขการทำงาน พร้อมกรอกใบสมัครมาได้ตามลิงก์  
สำหรับนักเขียน : https://forms.gle/3tyyGJmrawKkjBhT6
สำหรับช่างภาพ : https://forms.gle/KRqbKwGgRWaxksvM9
 

31.03.2563

CEA เปิดจ้างกราฟิกดีไซน์เนอร์อิสระ ร่วมต้านโควิดในโครงการ “CEA VACCINE"

CEA เปิดจัดจ้างกราฟิกดีไซน์เนอร์อิสระที่ได้รับผลกระทบจากการจ้างงานในช่วงเวลานี้ เพื่อนำเสนอข้อมูลงานวิจัยด้านความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบในลักษณะอินโฟกราฟิก
ผู้สนใจสามารถสมัครมาทาง https://forms.gle/pcKnsrujCht1ScFU8

ปิดรับสมัคร วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563 เวลา 15:00 น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ songwad.s@cea.or.th

**การพิจารณาให้ความสำคัญกับลำดับการสมัครก่อนหลังและความสมบูรณ์ของข้อมูลเป็นพิเศษ**