CEA Live House ปี 2

สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบอย่างหนักต่ออุตสาหกรรมดนตรีและศิลปะการแสดงมาเป็นเวลานานกว่า 1 ปีแล้ว โดยเฉพาะศิลปินหน้าใหม่ที่ไม่สามารถจัดงานแสดงที่มีผู้ชมได้ และขาดโอกาสในการนำเสนอผลงานสู่สาธารณะ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA จึงได้ร่วมมือกับ บริษัทโปรดักชันแถวหน้าของเมืองไทย LIVE 4 VIVA ที่เคยอยู่เบื้องหลังการจัดคอนเสิร์ตและเฟสติวัลดัง อาทิ Wonderfruit, CAT Expo, Greasy Cafe และ Nop Ponchamni จัดโครงการ "CEA Live House ปี 2" ยกระดับความสามารถของศิลปินไทยให้ทัดเทียมนานาชาติ เปิดโอกาสให้ศิลปินในแวดวงต่าง ๆ อาทิ กลุ่มดนตรี กลุ่มศิลปะการแสดง รวมถึงศิลปินหน้าใหม่ ได้ใช้พื้นที่ในการบันทึกการแสดงสดเต็มรูปแบบ “Live Recording Sessions” ตามมาตรฐานสากล เพื่อนำเสนอผลงานสู่สาธารณะทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ผ่านการโปรโมตของ CEA และสื่อพันธมิตรตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 และศิลปินยังได้เก็บไฟล์ผลงานไว้ เพื่อนำไปโปรโมตในช่องทางต่าง ๆ ของศิลปินเองต่อไป

สำหรับการคัดเลือกศิลปินที่สมัครเข้าร่วมโครงการนั้น นอกจากเป็นการคัดเลือกจากทาง CEA แล้ว ยังมีผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมดนตรีและศิลปะการแสดงร่วมพิจารณาคัดเลือกด้วย อาทิ ตัวแทนจาก CAT Radio และสมาคมการค้าส่งเสริมอุตสาหกรรมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย โดยยึดหลักความหลากหลายและความคิดสร้างสรรค์ ขณะที่บางส่วนเป็นศิลปินที่เคยเข้าร่วมโครงการ Sound of the City ซึ่งเป็นโครงการช่วยเหลือนักดนตรีของ CEA ด้วยการจ้างงานตรงให้ทำเพลงที่เกี่ยวกับย่านหรือเมืองเมื่อปี 2563 นอกจากนี้ยังมีศิลปินรับเชิญชื่อดังมาร่วมสร้างเซอร์ไพรส์และสีสันในโครงการอีกด้วย


รายละเอียดการแสดง Live Recording Sessions 
แสง เสียง อลังการ ระดับสากล

CEA Live House ปี 2 ประกอบด้วย 49 การแสดง แบ่งเป็น 36 การแสดงดนตรี และ 13 การแสดงของกลุ่มศิลปะการแสดง (Performing Arts) ทุกโชว์มีการออกแบบแสงสีหรือ Motion Graphic ในการแสดงใหม่ เพื่อให้เข้ากับเนื้อหาการแสดง พร้อมเผยแพร่ไปยังพื้นที่ที่เท่าเทียมบนโลกอินเทอร์เน็ตนี้ และแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของศิลปินไทยได้อย่างเต็มที่ ในรูปแบบ “Live Recording Sessions” ออนไลน์ ผ่านช่องทาง “YouTube ของ Creative Economy Agency” 

กลุ่มศิลปินดนตรีและศิลปินหน้าใหม่

Alec Orachi

Aran

ARMREST HEADSET

Balloon Boy

BASTARDBLOND

Beagle Hug

Best Thitthinan

Bluekisses

Boat&Most handpan

Chilax

chisun

Hope The Flowers

JK BUA

lukpeach

Max Jenmana

Mindfreakkk

Nisatiwa

Olin MattiBlue

Sunny Trio & Nat

telex telexs

TESS THASANEE

The Kopycat

Tommy Hanson

Triple J Jazz Band

YAMAHA Show

YEP MAY YEP

เดือน จงมั่นคง

นูมาน


กลุ่มศิลปินจากโครงการ Sound of the City

Alexander Demario

Papanin K

Perfectly Casual

Siwanut Boonsripornchai

Spydamonkee

Ubolwan Piakaew

Zer Zer

สีหยด


กลุ่มศิลปินศิลปะการแสดง

BIPAM

Circle Theatre

Crescent Moon Theatre

dear unknown - THEE LEGACY

Dee-ng Theatre

Fongsophisa

Lab5soundworks

Lordfai Navinda x Bangkok Dance Academy - Space Craft: Gen-Z

Puppets by Jae

Surat Kaewseekram x Kwin Bhichitkul

Thrixept

Underduck - Underduck beatbox mime

Underduck - war of Underduck
 

สามารถรับชมผลงานและร่วมสนับสนุนกลุ่มศิลปินดนตรีและกลุ่มศิลปินศิลปะการแสดงให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น และมีรายได้แม้ในช่วงการระบาดของโควิด-19 นำความสามารถของศิลปินไทยเหล่านี้ออกเผยแพร่สู่สาธารณะ ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติมากยิ่งขึ้น 

ติดตามชมได้แล้ววันนี้ที่ YouTube: Creative Economy Agency
CEA Live House "Music" Playlist
CEA Live House "Performing Arts" playlist