Bangkok Design Week 2019

“Fusing Forward ผสานสร้างสู่อนาคต”
26 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2562

นับตั้งแต่อดีต กรุงเทพมหานคร เปรียบเหมือนประตูของการต้อนรับผู้คนจากที่ต่าง ๆ ที่เข้ามาทำให้เมืองแห่งนี้มีวิถีชีวิตและความคิดสร้างสรรค์ที่แตกหน่อจากการผสมผสานของความหลากเชื้อชาติและต่างวัฒนธรรมจนกลายเป็นเอกลักษณ์ของเมืองในแบบฉบับของกรุงเทพฯ ที่มักถูกนำเสนอในแง่มุมของการเป็นเมืองหลวงที่เปี่ยมไปด้วยเรื่องราวที่ดึงดูดให้คนทั่วโลกเดินทางมาสัมผัสประสบการณ์ พร้อมกับการเป็นแหล่งสร้างแรงบันดาลใจสำหรับนักสร้างสรรค์ทั้งในและต่างประเทศ

ในวันนี้ วันที่ศาสตร์เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งไม่อาจตอบสนองความต้องการที่ซับซ้อนของผู้บริโภคได้อย่างครอบคลุมและทันเวลา การผสานศาสตร์จากต่างสาขา ตั้งแต่ความดั้งเดิมอย่างหัตถกรรมมาจนถึงความล้ำสมัยของดิจิทัลและเทคโนโลยี การสร้างผลกำไรที่มาพร้อมกับการสร้างผลบวกต่อสังคม กลยุทธ์การตลาดที่ไม่อาจแยกจากกระบวนการผลิต ตลอดจนการผสานระหว่างศิลปะและวิทยาศาสตร์ กำลังกลายมาเป็นกลไกในการขับเคลื่อนให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในปัจจุบันและอนาคต

ด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่นของกรุงเทพฯ ในการเป็นเมืองที่เปิดกว้างและมีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการผสมผสานความแตกต่างจากหลายแห่งที่มา จึงเป็นเหมือนวัตถุดิบและพื้นที่ที่เหมาะสำหรับการรวมตัวกันสร้างสรรค์สิ่งใหม่เพื่อตอบสนองทั้งทางด้านธุรกิจและคุณภาพชีวิตของผู้คนในโลกยุคใหม่

เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2562 หรือ Bangkok Design Week 2019 (BKKDW 2019) ที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่สอง ระหว่างวันที่ 26 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2562 จึงอยู่ภายใต้ธีม “ Fusing Forward ผสานสร้างสู่อนาคต” เพื่อเป็นการสะท้อนศักยภาพที่สำคัญของกรุงเทพฯ ในการเป็นแหล่งรวมนักสร้างสรรค์ และผู้ผลิตที่สามารถหยิบส่วนผสมต่าง ๆ จากหลากสาขาความรู้ จากในท้องถิ่นและสากล จากรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ เพื่อมาปรุงใหม่ให้กลายเป็นผลงานและผลิตภัณฑ์เชิงการพาณิชย์และคุณภาพชีวิต โดยนำเสนอผ่าน 6 กิจกรรมหลัก ซึ่งกระจายอยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ ของกรุงเทพฯ อาทิ ย่านสุขุมวิท เจริญกรุง คลองสาน และพระราม 4 ประกอบด้วย

* Showcase & Exhibition การจัดแสดงผลงานและนิทรรศการทั้งงานต้นแบบและผลงานพร้อมขายที่สะท้อนศักยภาพของนักออกแบบและธุรกิจสร้างสรรค์จากกรุงเทพฯ และเมืองต่าง ๆ ทั่วโลก

* Talk & Workshop กิจกรรมเติมความรู้และแรงบันดาลใจจากนักสร้างสรรค์ของไทยและต่างประเทศ

* Creative District กิจกรรมส่งเสริมย่านเจริญกรุงสู่ความเป็นย่านสร้างสรรค์ทั้งด้านธุรกิจและคุณภาพชีวิต ด้วยการจัดทำต้นแบบการพัฒนาพื้นที่เพื่อให้เกิดการทดสอบและนำไปสู่การใช้งานจริง ตั้งแต่ต้นแบบของการเพิ่มพื้นที่สีเขียว การแปลงพื้นที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ให้เป็นพื้นที่กิจกรรม และการปรับปรุงการสัญจรภายในย่านเจริญกรุง

* Creative Program กิจกรรมส่งเสริมให้นักสร้างสรรค์แสดงศักยภาพในหลากรูปแบบ ตั้งแต่การแสดงดนตรี การฉายภาพยนตร์ และศิลปะการแสดงอื่น ๆ รวมถึงการเปิดบ้าน (Open house) และการจัดกิจกรรมทัวร์

* Creative Market ตลาดนัดสร้างสรรค์เพื่อสร้างโอกาสในการขายสินค้าและการขยายเครือข่ายธุรกิจของผู้ประกอบการเก่าและใหม่

BKKDW 2018 จัดขึ้นครั้งแรกระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2561 โดยการร่วมมือระหว่างศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ผู้ร่วมจัดงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งจากภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษาและองค์กรระหว่างประเทศ กว่า 500 ราย โดยมีผู้เข้าชมงานในพื้นที่ต่าง ๆ ตลอดทั้ง 9 วัน จำนวนกว่า 400,000 คน

 

ติดต่อสอบถาม

TCDC กรุงเทพฯ
อาคารไปรษณีย์กลาง 1160 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
hello.bkkdw@tcdc.or.th
โทร. (66) 2 105 7400 วันอังคาร – อาทิตย์

Info & Download

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมจัดแสดงผลงาน “Showcase” และจัดกิจกรรม “Event & Program”

เทศกาลออกแบบกรุงเทพฯ 2562
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมจัดแสดงผลงาน "Showcase"
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม "Event & Program"
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการจัดแสดง “ปล่อยแสง”

ติดตามความเคลื่อนไหว

www.bangkokdesignweek.com
facebook.com/bangkokdesignweek
instagram.com/bangkokdesignweek
#BKKDW2019 และ #bangkokdesignweek

Project Update

26.01.2562

เปิด “เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2562” (Bangkok Design Week 2019)

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และนางสาวอรรชกา สีบุญเรือง ประธานกรรมการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนต่างๆ ร่วมพิธีเปิดและเยี่ยมชม “เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2562” (Bangkok Design Week 2019)