เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2567

‘Livable Scape คนยิ่งทำ เมืองยิ่งดี’ 27 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2567

Hard Matters . Heart Matters . Design Matters

กรุงเทพฯ เมืองน่าเที่ยว ที่ (ยังไม่ค่อย) น่าอยู่

จากการจัดอันดับ ‘เมืองน่าเที่ยว’ จากหลากหลายสํานัก กรุงเทพฯ มักติดอันดับต้น ๆ ของเมืองน่าเที่ยวที่ใคร ๆ ก็ต้องการมาเยี่ยมเยือน เพราะเมืองใหญ่แห่งนี้มีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลาย อาหารอร่อยทุกระดับราคาให้เลือกสรร ค่าครองชีพในการท่องเที่ยวที่สมเหตุสมผล และที่สําคัญผู้คนที่เป็นมิตร 

ในทางกลับกัน หากมีการจัดอันดับ ‘เมืองน่าอยู่’ กรุงเทพฯ กลับอยู่รั้งท้าย นั่นเพราะมีปัญหาที่หลากหลายในเชิงโครงสร้าง ทั้งความเหลื่อมล้ำ โครงสร้างพื้นฐานที่ไม่ตอบโจทย์การใช้ชีวิต ปัญหาคุณภาพอากาศ การมีพื้นที่สีเขียวและพื้นที่สาธารณะไม่เพียงพอ ตลอดจนความท้าทายที่เมืองกําลังเผชิญ ทั้งการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของเมืองที่ขาดฐานรากทางวัฒนธรรม 

เพราะการเป็น ‘เมืองน่าเที่ยว’ เพียงอย่างเดียว ไม่สามารถทําให้เมืองแข็งแรงและอยู่รอดท่ามกลางความท้าทายในโลกยุคปัจจุบันได้ ‘ความน่าอยู่’ ของเมือง จึงเป็นหัวใจสําคัญที่จะทําให้เมืองเดินไปพร้อมกับผู้คนของเมืองได้อย่างสมดุลและยั่งยืน

‘ความน่าอยู่’ ของเมืองวัดจากประสบการณ์ของผู้ใช้งานเมืองในการใช้ชีวิตประจําวัน ทั้งประสบการณ์เชิงกายภาพ จิตใจ และสังคม ซึ่งจะต้องสอดประสานกันอย่างสมดุล เช่น สภาพแวดล้อมที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ส่วนตัวไปจนถึงพื้นที่สาธารณะ ตั้งแต่พื้นที่บ้าน ชุมชน ละแวกบ้าน ย่านและเมือง ตลอดจนการมีสินค้า บริการ กิจกรรมที่ตอบทุกความต้องการ และส่งเสริมการเชื่อมโยงผู้คนเข้ากับสิ่งต่าง ๆ รอบตัว ทั้งวัฒนธรรมท้องถิ่นของเมือง และสิ่งแวดล้อม ไปจนถึงเชื่อมโยงผู้คนที่หลากหลายให้ได้เป็นส่วนหนึ่งของสังคม สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน นํามาสู่การแลกเปลี่ยน ร่วมกันคิดและลงมือทํา 

Bangkok Design Week 2024 (BKKDW2024) จึงทําหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มทางความคิดและการสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ ผ่านเมือง (Festivalisation) ชวนทุกคนมาลงมือสร้าง ‘Livable Scape’ ในทุกรูปแบบที่เป็นไปได้ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งเล็ก ๆ รอบตัว ความสัมพันธ์ พื้นที่ สภาพแวดล้อม และมุมมอง ที่จะทําให้กรุงเทพฯ เป็น ‘เมืองที่น่าอยู่’ กว่าที่เคย ผ่านหัวใจสําคัญ 3 มิติ

1. Hard Matters เมืองดีต่อกาย กายภาพดีเข้าถึงง่าย เชื่อมโยงผู้คน ให้อยู่สบาย มีสุขภาพดี
2. Heart Matters เมืองดีต่อใจ ใส่ใจผู้คน นำเสนอกิจกรรมหลากหลาย มีวัฒนธรรมแข็งแรง
3. Design Matters เมืองออกแบบดี ชีวิตดี 

ทั้งหมดนี้คือหัวใจในการพัฒนาพื้นที่ ชุมชน และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มาลงมือเปลี่ยนกรุงเทพฯ ให้เป็นเมือง ‘น่าอยู่’ ’น่าลงทุน’ และ ‘น่าเที่ยว’ ที่ ‘น่ารัก’ กับทั้งผู้คนในเมือง นักลงทุน และผู้มาเยี่ยมเยือน โดยที่ไม่ได้อยู่แค่ในทฤษฎี แต่ลงมือทําได้จริง ไม่ว่าใครก็เริ่มต้นทำได้ 

เพราะคนยิ่งทํา เมืองยิ่งน่าอยู่ ชีวิตยิ่งดี

เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2567 หรือ Bangkok Design Week 2024 (BKKDW2024) จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 27 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2567 ภายใต้ธีม ‘Livable Scape คนยิ่งทํา เมืองยิ่งดี’ โดยจัดใน 15 ย่านและพื้นที่อื่น ๆ ทั่วกรุงเทพฯ ตั้งแต่เวลา 11.00 - 22.00 น. ได้แก่ เจริญกรุง - ตลาดน้อย, พระนคร, ปากคลองตลาด, นางเลิ้ง, เยาวราช, หัวลำโพง, อารีย์ - ประดิพัทธ์, บางโพ - เกียกกาย, วงเวียนใหญ่ - ตลาดพลู, เกษตรฯ - บางบัว, พร้อมพงษ์, สยาม - ราชเทวี, บางกอกใหญ่ - วังเดิม, พระโขนง - บางนา, บางมด และอื่น ๆ 

เทศกาลฯ นำเสนอผ่าน 6 โปรแกรมหลัก กับกว่า 500 กิจกรรม ประกอบด้วย

1. Exhibitor Program

นําเสนอผลงานการออกแบบจากหลากหลายสาขา ซึ่งแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งยังสามารถนำไปต่อยอดและใช้ได้จริง

 • Special Project: ‘HACK BKK’ โจทย์จริงจากกรุงเทพมหานคร (Bangkok Metropolitan Administration: BMA) ที่ท้าทายความสามารถของนักออกแบบ ให้มาร่วมกันออกแบบให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยมีผู้คนเป็นศูนย์กลาง
 • นําเสนอผลงานออกแบบและงานสร้างสรรค์ในโปรแกรมหลากหลายรูปแบบ ที่กลมกลืนไปกับบริบทเมือง ทั้งนิทรรศการ ทอล์ก และเวิร์กช็อป 

2. Academic Program

ส่งเสริมการแสดงศักยภาพของนักศึกษา และเตรียมพร้อมในการก้าวสู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์อย่างเต็มตัว

 • Special Project โปรเจ็กต์พิเศษประจําปี: “เล่าเรื่องย่าน ให้เพื่อนบ้านรู้” เปิดโอกาสการทํางานร่วมกัน ระหว่างนักศึกษาจากสาขาของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ จับคู่กับนักสร้างสรรค์มืออาชีพจากหลากสาขา มาร่วมทดลองเล่าเรื่องราวและนำเสนออัตลักษณ์ของย่านที่ร่วมจัดเทศกาลฯ ด้วยแนวทางที่หลากหลายและสดใหม่
 • Volunteer อาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานภาคสนาม เพื่อส่งเสริมให้นิสิต-นักศึกษาได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมทํางานเทศกาลฯ เพื่อเรียนรู้วิธีการทํางาน และฝึกประสบการณ์การทํางานจริงในการจัดเทศกาลฯ โดยมีลักษณะงานที่หลากหลายกว่า 100 อัตรา

3. Business Program

เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจควบคู่กับการสร้างรายได้และการจ้างงานในรูปแบบต่าง ๆ

 • Partnership Program: ‘CROSS Collab’ แพลตฟอร์มจับคู่การทํางานระหว่างหน่วยงานรัฐ เอกชน แบรนด์ต่าง ๆ และนักสร้างสรรค์ ที่ต้องการมีส่วนร่วมในการสร้างความน่าอยู่ น่าลงทุน น่าเที่ยว น่ารัก ให้กับเมือง ธุรกิจ และผู้คน ผ่านความคิดสร้างสรรค์ในมิติต่าง ๆ 
 • Creative Market & Promotion ตลาดนัดสร้างสรรค์ที่จัดทั้งออนไซต์และออนไลน์ รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการขายของธุรกิจสร้างสรรค์ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลฯ

4. International Program

สร้างเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างนักออกแบบไทยและต่างชาติ มุ่งเน้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และการเชื่อมต่อเพื่อขยายโอกาสให้แก่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทย

 • การแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านการจัดแสดงงานระหว่างประเทศ กับกว่า 17 ประเทศ ใน 20 โปรแกรม
 • ‘In Residence’ โปรแกรมที่นักสร้างสรรค์ต่างชาติ ร่วมทํางานกับชุมชนและนักสร้างสรรค์ท้องถิ่น

5. Local Community Program

โครงการพัฒนาย่านที่เน้นการลงมือทําร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่มากขึ้น

 • การต่อยอดธุรกิจดั้งเดิมและทักษะงานฝีมือให้มีภาพจำใหม่ ที่เป็นเอกลักษณ์และขายได้ผ่านโปรเจ็กต์ Made in..
 • Community Vibes การส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างศิลปินผู้มาเยือนและชุมชน รวมถึงมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชน ก่อนจะออกมาเป็นเทศกาลฯ 
 • การสร้างพื้นที่สร้างรายได้โดยพัฒนาแนวทางตลาดนัดชุมชนให้มีรูปแบบพิเศษ พร้อมผสานความคิดสร้างสรรค์ แต่ยังคงไว้ซึ่งคุณค่าและวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม เช่น ตลาดนัดชุมชนบ้านครัว, ตลาดตะลักเกี๊ยะ Friendly Market ฯลฯ 

6. Lively Program

สร้างความเคลื่อนไหว เติมเต็มบรรยากาศสร้างสรรค์ และเพิ่มสีสันให้กับพื้นที่ ดึงดูดผู้คนให้เข้าถึงเทศกาลฯ มากขึ้น

 • Music & Performing: Open Stage/Music Collaboration Stage/Music Exchange 
 • Event: Tour/Open House

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทํากรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ สร้างชีวิตที่ดียิ่งขึ้นไปด้วยกันใน เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2567 หรือ Bangkok Design Week 2024 (BKKDW2024) ระหว่างวันที่ 27 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2567 อ่านรายละเอียดของกิจกรรมต่าง ๆ ได้ที่ bangkokdesignweek.com/bkkdw2024/program และดูแผนที่ของสถานที่ในการจัดกิจกรรมได้ที่ happining.city/bkkdw2024

ติดตามความเคลื่อนไหว
Website: www.bangkokdesignweek.com 
Facebook/Instagram: bangkokdesignweek
Twitter: @BKKDesignWeek 
Line: @bangkokdesignweek

#BKKDW2024 #BangkokDesignWeek #LivableScape