เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2563

เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2563
1-9 กุมภาพันธ์ 2563


จากรายงานของสหประชาชาติว่าด้วยแนวโน้มของประชากรโลก ประจำปี 2019 คาดการณ์ว่า ในปี 2050 ประชากรโลกจะเพิ่มจำนวนเป็น 9.7 พันล้านคน โดยทุกหนึ่งในหกของประชากรจะเป็นผู้สูงวัยที่มีอายุเกิน 65 ปี และสัดส่วนของประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองจะเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันร้อยละ 55  เป็นร้อยละ 68  เท่ากับว่าต้องมีจำนวนเมืองหรือพื้นที่ของเมืองเพิ่มมากขึ้นเพื่อรองรับประชากรจำนวนกว่า 6 พันล้านคน ที่อาศัยอยู่ท่ามกลางความท้าทายทั้งที่คาดเดาได้และคาดเดาไม่ได้ จากหลากหลายสาเหตุ ตั้งแต่สภาพอากาศแปรปรวน วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ภัยพิบัติ ตลอดจนวัฒนธรรมความเป็นอยู่ที่ปรับเปลี่ยนไปตามสภาพสังคมสมัยใหม่ รวมถึงแรงขับเคลื่อนจากประชากรต่างถิ่นในรูปของการท่องเที่ยว และการย้ายถิ่นฐานแบบชั่วคราวและถาวร ทั้งหมดทั้งมวลนี้ทำให้เกิดแนวคิดการวางแผนและบริหารจัดการเมืองสมัยใหม่ที่ไม่เพียงให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านกายภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี แต่การทำให้เมืองเติบโตอย่างยั่งยืนนั้น จำเป็นต้องส่งเสริมเมืองให้มีคุณลักษณะ “Resilience” คือมีความทนทานและการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วจากผลกระทบต่าง ๆ  โดยภาครัฐและเอกชนจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนมุมมองในการทำความเข้าใจสภาพปัญหา และวางแผนการพัฒนาพื้นที่และการบริหารจัดการที่เอื้อต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันของสังคมที่มีความแตกต่าง สร้างความปลอดภัยและส่งเสริมการเข้าถึงบริการสาธารณะ รวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมที่นำไปสู่การร่วมมือกันตั้งแต่ระดับบุคคล ชุมชน สถาบัน องค์กร ให้หล่อหลอมเข้าด้วยกัน จนกลายเป็นเมืองที่มีความสามารถในการอยู่รอดและเติบโตได้ในทุกสถานการณ์ 

ปัจจุบัน กรุงเทพมหานคร ผ่านบททดสอบจากการเปลี่ยนแปลงมากมายไม่ต่างจากเมืองอื่น ๆ ของโลก  แต่ไม่มีใครคาดเดาได้ว่า ความท้าทายในอนาคตจะเพิ่มความเข้มข้นถึงระดับใด และยิ่งไม่อาจทิ้งให้เป็นหน้าที่ของคนรุ่นหลังเพียงลำพัง ดังนั้น เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2563 หรือ  Bangkok Design Week 2020 (BKKDW 2020) ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1-9  กุมภาพันธ์ 2563 จึงอยู่ภายใต้ธีม ”Resilience: New potential for living ปรับตัว > อยู่รอด > เติบโต” เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2563  จัดขึ้นในพื้นที่แหล่งรวมนักสร้างสรรค์อย่างเช่น เจริญกรุง-ตลาดน้อย สามย่าน อารีย์-ประดิพัทธ์ และทองหล่อ-เอกมัย 

Info & Download

BKKDW2020 Factsheet (TH)
BKKDW2020 Factsheet (EN)
www.bangkokdesignweek.com 
facebook.com/bangkokdesignweek 
instagram.com/bangkokdesignweek 
#BKKDW2020 และ  #bangkokdesignweek 

Project Update

01.02.2563

พิธีเปิด “เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2563” (Bangkok Design Week 2020)

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) จัดพิธีเปิด “เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2563” หรือ Bangkok Design Week 2020 อย่างเป็นทางการ โดยได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา เสด็จทรงเป็นประธาน โดยมีคณะผู้บริหารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ คณะผู้ร่วมจัดงานทั้งภาครัฐและเอกชน เฝ้าฯ รับเสด็จ ณ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก 

06.12.2562

BKKDW2020 Open Call for Creative Market

เปิดรับสมัครร้านค้าใน Creative market ของเทศกาล BKKDW2020 ระหว่างวันที่ 6-9 กุมภาพันธ์ 2020 ณ ลานจตุรัสไปรษณีย์ อาคารไปรษณีย์กลาง ถนนเจริญกรุง

ผู้ที่สนใจสามารถดู คู่มือการสมัครเข้าร่วมตลาดนัดสร้างสรรค์ 
กำหนดการเปิดรับสมัคร : วันที่ 6-20 ธันวาคม 2562 
ประกาศรายชื่อร้านค้า : วันที่ 25 ธันวาคม 2562 ผ่าน facebook.com/bangkokdesignweek 
 

04.09.2562

BKKDW2020 Open Call for Application

เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2563 ขอเชิญชวนนักออกแบบ นักสร้างสรรค์ ผู้ประกอบการธุรกิจ ผู้ผลิต ศิลปิน หน่วยงานต่างๆ และผู้ที่ทํางานเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเสริมสร้างศักยภาพใหม่ให้กับเมือง เพื่อร่วมขับเคลื่อนวงการการออกแบบและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ให้เติบโตไปด้วยกันในเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2563

ผู้สนใจเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในเทศกาลฯ สามารถดูรายละเอียดได้ตามคู่มือได้ที่
BKKDW2020-ParticipationHandbook-TH
BKKDW2020-ParticipationHandbook-EN

เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมจัดเทศกาลฯ ตั้งแต่วันนี้ - 15 ตุลาคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมจัดแสดงในเทศกาลฯ ที่ facebook.com/BangkokDesignWeek