เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2565

Co With Creation คิด สร้าง ทางรอด
5 - 13 กุมภาพันธ์ 2565


สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ยังไม่มีทีท่าว่าจะจบลง อีกทั้งยังไม่มีใครตอบได้ว่าเชื้อโรคชนิดใหม่จะเกิดขึ้นอีกเมื่อใด การคิดหาหนทางในการอยู่ร่วมกับสถานการณ์ที่เลวร้ายและไม่คาดฝัน จึงเป็นแนวคิดที่ผู้คนทั่วโลกตระหนักถึงความสำคัญ และพยายามที่จะสร้างความรู้ความสามารถใหม่ที่สอดคล้องกับความเป็นจริงในวันนี้และเตรียมรับมือสำหรับวันข้างหน้า 

กรุงเทพมหานคร ก็ไม่ต่างจากเมืองอื่น ๆ ที่การล็อกดาวน์ได้สร้างความอ่อนล้าทางเศรษฐกิจและกระทบต่อชีวิตผู้คนมหาศาล นอกจากมาตรการด้านสาธารณสุขแล้ว การรวบรวมและการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในหลากหลายแง่มุมเพื่อทำให้เรายังคงดำเนินชีวิตได้ตามปกติ (ใหม่) จึงกลายเป็นเป้าหมายหลักของเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2565 หรือ Bangkok Design Week 2022 (BKKDW2022) ด้วยการเปิดพื้นที่ให้นักสร้างสรรค์และผู้มีความรู้ในสาขาต่าง ๆ ได้มาร่วมกันคิด ร่วมกันทดลองไอเดียในการอยู่ร่วมกับโควิด-19 ให้เป็นปฐมบทของการคิด การค้นหาโอกาสในการต่อยอดไปสู่การสร้างวิถีชีวิตใหม่ที่ทำให้พวกเราได้เดินหน้าและเตรียมตัวสำหรับอนาคต

เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2565  จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 5-13 กุมภาพันธ์ 2565 ภายใต้ธีม “Co With Creation คิด สร้าง ทางรอด” ด้วยการให้ความสำคัญกับ 3 เป้าหมาย คือ 1) การส่งเสริมนักสร้างสรรค์ให้ได้มีโอกาสคิดและทดลองเพื่อตอบโจทย์วิถีชีวิตใหม่ 2) การสนับสนุนธุรกิจสร้างสรรค์และชุมชนในการสร้างรายได้ และ 3) การสร้างสีสันและชีวิตชีวาให้กับเมืองและผู้คนในย่านเจริญกรุง-ตลาดน้อย, สามย่าน, อารีย์-ประดิพัทธ์, ทองหล่อ-เอกมัย, พระนคร และพื้นที่อื่น ๆ ผ่าน 4 กิจกรรมหลัก ทั้งทางออฟไลน์และออนไลน์ 

●    Showcase & Exhibition 
การจัดแสดงแนวคิดและผลงานต้นแบบที่เกิดจากการผสานความรู้ของนักสร้างสรรค์หลากหลายวงการและเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อสร้างทางเลือกใหม่ในการใช้ชีวิต ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี ไปจนถึงโอกาสต่อยอดและสร้างรายได้ รวมถึงงานศิลปะจัดวางเพื่อเป็นสีสันของเทศกาลฯ และสร้างความเคลื่อนไหวให้กับย่าน ควบคู่ไปกับการรักษามาตรการสาธารณสุข  

●    Online Talk & Workshop 
การบรรยายและเวิร์กชอปออนไลน์เพื่อการเติมเต็มความรู้และแนวคิดใหม่จากนักสร้างสรรค์และผู้เชี่ยวชาญจากทั้งในและต่างประเทศ

●    Online Event & Program
กิจกรรมสร้างบรรยากาศและความเคลื่อนไหวให้กับเมืองในหลากรูปแบบ ตั้งแต่การแสดงดนตรี การฉายภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง งานสังสรรค์ ไปจนถึงการเปิดบ้าน (Open House) ที่มาในรูปแบบออนไลน์ 

●    Creative Market & Promotion
ตลาดนัดสร้างสรรค์ในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ เปิดกว้างสำหรับนักสร้างสรรค์ทุกวงการ เพื่อสร้างโอกาสในการขายสินค้า การทดลองตลาด ที่นำไปสู่โอกาสทางธุรกิจและการสร้างรายได้จากทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงกิจกรรมกระตุ้นการขายให้กับร้านค้าในย่าน

เกี่ยวกับเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ

เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ  หรือ Bangkok Design Week เป็นเทศกาลสำคัญที่ได้รับการบรรจุไว้ในปฏิทินกิจกรรมของกรุงเทพมหานคร และเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และการผลักดันให้กรุงเทพมหานครได้รับคัดเลือกเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ยูเนสโก (UNESCO Creative City Network) ในสาขาด้านการออกแบบ (Bangkok City of Design)  เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ ดำเนินการโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ร่วมกับผู้ร่วมจัดงานทั้งภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษา และองค์กรระหว่างประเทศกว่า  60 หน่วยงาน รวมถึงนักออกแบบและธุรกิจสร้างสรรค์กว่า 2,000 ราย โดยมียอดผู้เข้าชมงานทั้งไทยและต่างประเทศรวมแล้วมากกว่า 400,000 คน ในแต่ละปี 

เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ ไม่เพียงส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทย ทั้งในแง่ของการเป็นเวทีแสดงผลงานของนักออกแบบและธุรกิจสร้างสรรค์ กระตุ้นให้เกิดการแข่งขัน ตลอดจนสร้างเครือข่ายทางธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ แต่ยังส่งผลกระทบเชิงบวกที่ขยายผลสู่ธุรกิจแวดล้อมต่าง ๆ เช่น การตลาด การพิมพ์ สื่อออนไลน์ แกลเลอรี ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ธุรกิจของฝาก-ของที่ระลึก ลอจิสติกส์ การท่องเที่ยว ที่พักโรงแรม และบริการขนส่งมวลชน ฯลฯ อีกด้วย

ติดตามความเคลื่อนไหว 
www.bangkokdesignweek.com
FB/IG: bangkokdesignweek 
Twitter: @BKKDesignWeek
Line: @bangkokdesignweek

#BKKDW2022  #BangkokDesignWeek

ติดต่อสอบถาม
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)  
1160 อาคารไปรษณีย์กลาง ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10501  
hello.bkkdw@cea.or.th
โทร. (66) 2 105 7400  (วันอังคาร – อาทิตย์ | 10.30 - 21.00)

สำหรับผู้สนใจร่วมสนับสนุนงาน
partnership.bkkdw@cea.or.th
โทร. (66) 2 105 7400 #117, 127 (จันทร์ - ศุกร์ | 09.30 - 17.30)
สำหรับสื่อมวลชน
press.bkkdw@cea.or.th
โทร. (66) 2 105 7400 #218, 111 (จันทร์ - ศุกร์ | 09.30 - 17.30)
สำหรับผู้สนใจร่วมจัดกิจกรรม
program.bkkdw@cea.or.th
โทร. (66) 2 105 7400 #136, 137 (จันทร์ - ศุกร์ | 09.30 - 17.30)