เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2564

Resurgence of Possibilities
ก้าวต่อไปสู่ความเป็นไปได้ใหม่

8 - 16 พฤษภาคม 2564

 
จากสถานการณ์ที่โลกต้องเผชิญร่วมกัน สู่การมองหาทางออกและวิธีการรับมือด้วยการสร้างเครือข่ายระหว่างเมืองที่เข้มเเข็ง เพื่อก้าวข้ามทุกความท้าทายและสร้างโอกาสใหม่ รายงานจาก McKinsey ระบุว่าปีที่ผ่านมา เอเชียมีบทบาทสำคัญในฐานะศูนย์กลางของโลก (Global urban hub) เมืองต่างๆ พัฒนาอย่างก้าวกระโดด ทั้งการขยายตัวของเมือง เศรษฐกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็ว และโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมต่อกันมากที่สุด เพื่อรองรับต่อทุกความเปลี่ยนแปลง
 
หลังผ่านพ้นปีแห่งความท้าทายและบททดสอบครั้งยิ่งใหญ่ เวลานี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ที่กรุงเทพฯ จะได้ทบทวน เรียนรู้ และมองเห็นศักยภาพของเมืองอีกครั้ง ในฐานะอภิมหานคร (Megacity) อันหมายถึงโอกาสทางเศรษฐกิจและความได้เปรียบในการสร้างนวัตกรรม และพื้นที่ที่เต็มไปด้วยความหลากหลายซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาความสามารถในการปรับตัว เพื่อให้เมืองยืดหยุ่นพอที่จะอยู่กับข้อจำกัดและรับมือกับความท้าทาย
 
ด้วยความสามารถในการนำสิ่งที่มีมาปรับให้เป็นต้นทุนทางความคิด เมืองหลวงแห่งนี้จึงเป็นพื้นที่ที่โอบล้อมไปด้วยโอกาสใหม่ในทุกมิติ และเต็มไปด้วยความเป็นไปได้ไม่รู้จบ
 
เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2564 หรือ Bangkok Design Week 2021 (BKKDW2021) จัดขึ้นเป็นครั้งที่สี่ ระหว่างวันที่ 8-16 พฤษภาคม 2564 ภายใต้ธีม “Resurgence of Possibilities ก้าวต่อไปสู่ความเป็นไปได้ใหม่” ร่วมค้นหาโอกาสและความเป็นไปได้ใหม่ในการฟื้นฟูและชุบชีวิตของทั้งผู้คนและเมือง ท่ามกลางวิกฤตและความท้าทายต่างๆ ที่โลกกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ พร้อมสร้างความเข้มแข็งเพื่อก้าวผ่านและเติบโตต่อไปในอนาคต  โดยจัดขึ้นในพื้นที่ย่านสร้างสรรค์ (Creative District) ที่กระจายตัวทั่วกรุงเทพฯ อาทิ เจริญกรุง-ทรงวาด สามย่าน อารีย์-ประดิพัทธ์ และทองหล่อ-เอกมัย ผ่าน 5 กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย
 
● Showcase & Exhibition 
การจัดแสดงผลงานและนิทรรศการจากนักสร้างสรรค์และภาคธุรกิจที่นำเสนอแนวทางของการพัฒนาคน ชุมชน ธุรกิจ และเมืองที่ใช้กระบวนการออกแบบ ความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตในหลากหลายแง่มุม
● Talk & Workshop 
การบรรยายและเวิร์คช็อปที่จุดประกายความคิด เติมเต็มความรู้ โดยนักคิดนักสร้างสรรค์ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ เพื่อถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจและสังคม
● Creative District  
กิจกรรมเพื่อพัฒนาย่านสร้างสรรค์ ที่ส่งเสริมการมีคุณภาพชีวิตที่ดี และขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้กับเมือง ด้วยการจัดทำต้นแบบการพัฒนาพื้นที่ให้เกิดการทดสอบและนำไปสู่การใช้งานจริง และสร้างกลไกการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่และนักสร้างสรรค์จากภายนอกให้ทำงานร่วมกันเพื่อนำไปสู่การลงทุนใหม่ 
● Event & Program 
กิจกรรมที่เฉลิมฉลองให้กับความสร้างสรรค์ ที่สร้างบรรยากาศและความเคลื่อนไหวให้กับเมืองในหลากรูปแบบ ตั้งแต่ การแสดงดนตรี การฉายภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง งานสังสรรค์ รวมถึงการเปิดบ้าน (Open house)
● Creative Market 
ตลาดนัดสร้างสรรค์เพื่อสร้างโอกาสในการขายสินค้า การทดลองตลาด การขยายเครือข่ายธุรกิจ และกระตุ้นให้เกิดการต่อยอดและพัฒนาธุรกิจให้นำไปสู่ความสำเร็จทางธุรกิจของผู้ประกอบการหน้าใหม่ของผู้ประกอบการสร้างสรรค์หน้าใหม่
 
เกี่ยวกับเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ
เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ  หรือ Bangkok Design week เทศกาลสำคัญที่ได้รับการบรรจุไว้ในปฏิทินกิจกรรมของกรุงเทพมหานคร ดำเนินงานโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ร่วมกับผู้ร่วมจัดงานทั้งภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษา และองค์กรระหว่างประเทศกว่า  60 หน่วยงาน นักออกแบบและธุรกิจสร้างสรรค์กว่า 2,000 ราย โดยมียอดผู้เข้าชมงานทั้งไทยและต่างประเทศรวมแล้วไม่น้อยกว่า 400,000 คน ในแต่ละปี 
 
เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ ไม่เพียงแต่ส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทย ทั้งในแง่ของการเป็นเวทีแสดงผลงานของนักออกแบบและธุรกิจสร้างสรรค์ กระตุ้นให้เกิดการแข่งขัน ตลอดจนการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ แต่ยังส่งผลกระทบเชิงบวกที่ขยายผลสู่ธุรกิจแวดล้อมต่าง ๆ เช่น การตลาด การพิมพ์ สื่อออนไลน์ แกลเลอรี ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ธุรกิจของฝาก-ของที่ระลึก ลอจิสติกส์ การท่องเที่ยว ที่พักโรงแรม และบริการขนส่งมวลชน ฯลฯ อีกด้วย
 

Info & Download

ติดตามความเคลื่อนไหว 
www.bangkokdesignweek.com
FB/IG: bangkokdesignweek 
Twitter: @BKKDesignWeek
#BKKDW2021 #BANGKOKDESIGNWEEK
 
ติดต่อสอบถาม
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)  
1160 อาคารไปรษณีย์กลาง ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10501  
hello.bkkdw@tcdc.or.th
โทร. (66) 2 105 7400  (วันอังคาร – อาทิตย์  | 10.30 - 21.00)
สำหรับผู้สนใจร่วมสนับสนุนงาน
partnership.bkkdw@tcdc.or.th 
โทร. (66) 2 105 7400 #117 (จันทร์ - ศุกร์ | 09.30 - 17.30)
สำหรับสื่อมวลชน
press.bkkdw@tcdc.or.th
 โทร. (66) 2 105 7400 #218, 111 (จันทร์ - ศุกร์ | 09.30 - 17.30)
สำหรับผู้สนใจร่วมจัดกิจกรรม
program.bkkdw@tcdc.or.th 
โทร. (66) 2 105 7400 #136, 137 (จันทร์ - ศุกร์ | 09.30 - 17.30)