เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2566

urban‘NICE’zation เมือง - มิตร - ดี
4 - 12 กุมภาพันธ์ 2566

การขยายตัวของเมือง (Urbanization) ตามการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ทำให้หลายเมืองเติบโตกลายเป็นเมืองขนาดใหญ่ (Megacity) ที่มาพร้อมกับความท้าทายด้านต่าง ๆ ทั้งความแออัด ความซับซ้อนในการจัดการทรัพยากรและบริหารเมือง ความเหลื่อมล้ำ ปัญหาสิ่งแวดล้อม จนเมื่อเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้หลายเมืองทั่วโลก รวมถึงกรุงเทพมหานคร ตระหนักถึงแนวทางการพัฒนาเมืองที่เน้นการสร้างสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม โดยมี “คน” เป็นศูนย์กลาง เพื่อให้เมืองเป็นสถานที่ที่อยู่ดีมีสุข สามารถรับมือกับความท้าทายจากภายในและภายนอก 

การพัฒนากรุงเทพฯ ให้เกิดความสมดุลมากขึ้นนั้น จำเป็นต้องอาศัยพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ของผู้คนจากหลากหลายสาขา ที่มาร่วมกันคิด ร่วมกันทำ เพื่อค้นหาแนวทางฟื้นฟูและปรับเปลี่ยนกรุงเทพฯ ให้เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับความเป็นไปของสภาพแวดล้อมใหม่ และพยายามตอบสนองความต้องการของผู้คนให้ได้มากที่สุด 

เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2566 (BKKDW2023) จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 4 – 12 กุมภาพันธ์ 2566 ภายใต้ธีม “urban‘NICE’zation เมือง – มิตร – ดี” จึงเป็นพื้นที่สำหรับนักสร้างสรรค์จากสาขาต่าง ๆ ในการนำเสนอแนวคิดที่มีเป้าหมายในการ “ทำเมืองให้ดีขึ้น” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันพัฒนาให้กรุงเทพฯ​ ดีขึ้นสำหรับวันข้างหน้า 

มาร่วมเป็น ‘มิตร’ ทำ ‘เมือง’ ให้เป็น ‘มิตรที่ดี’ สำหรับเราทุกคน urban‘NICE’zation - Let’s make ‘Urban’ nice for us all. 

BKKDW2023 จะจัดขึ้นใน 9 ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทั่วกรุงเทพฯ ได้แก่ 1) เจริญกรุง - ตลาดน้อย 2) เยาวราช 3) สามย่าน - สยาม 4) อารีย์ - ประดิพัทธ์ 5) พระนคร / ปากคลองตลาด / นางเลิ้ง 6) วงเวียนใหญ่ - ตลาดพลู / คลองสาน 7) บางโพ 8) พร้อมพงษ์ 9) เกษตรฯ และพื้นที่อื่น ๆ  ผ่าน 4 กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย

  • Showcase & Exhibition การจัดแสดงผลงานและนิทรรศการจากนักสร้างสรรค์หลากหลายวงการ ที่นำเสนอแนวคิดเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้งสามารถต่อยอดนำไปใช้ได้จริง
  • Talk & Workshop การบรรยายและเวิร์กช็อปออนไลน์ เพื่อการเติมเต็มความรู้และแนวคิดใหม่จากนักสร้างสรรค์ และผู้เชี่ยวชาญจากทั้งในและต่างประเทศ
  • Event & Program กิจกรรมสร้างบรรยากาศและความเคลื่อนไหวให้กับเมืองในหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่การแสดงดนตรี การฉายภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง อีเวนต์ ไปจนถึงการเปิดบ้าน (Open House) 
  • Creative Market & Promotion ตลาดนัดสร้างสรรค์ในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ เปิดกว้างสำหรับนักสร้างสรรค์ทุกวงการ เพื่อสร้างโอกาสในการขายสินค้า การทดลองตลาด ที่นำไปสู่โอกาสทางธุรกิจและการสร้างรายได้จากทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงกิจกรรมกระตุ้นการขายให้กับร้านค้าในย่าน

เกี่ยวกับเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ

เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ หรือ Bangkok Design Week เป็นเทศกาลสำคัญที่ได้รับการบรรจุไว้ในปฏิทินกิจกรรมของกรุงเทพมหานคร และเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รวมทั้งร่วมผลักดันกรุงเทพมหานครให้เติบโตและโดดเด่นในฐานะเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ยูเนสโก (UNESCO Creative City Network) ในสาขาด้านการออกแบบ (Bangkok City of Design) อีกด้วย เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ ดำเนินการโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ร่วมกับผู้ร่วมจัดงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษา และองค์กรระหว่างประเทศกว่า 60 หน่วยงาน รวมถึงนักออกแบบและธุรกิจสร้างสรรค์กว่า 2,000 ราย โดยมียอดผู้เข้าชมงานทั้งไทยและต่างประเทศรวมแล้วมากกว่า 400,000 คนในแต่ละปี 

เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ ไม่เพียงส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทย ทั้งในแง่ของการเป็นเวทีแสดงผลงานของนักออกแบบและธุรกิจสร้างสรรค์ การกระตุ้นให้เกิดการแข่งขัน ตลอดจนการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ แต่ยังส่งผลกระทบเชิงบวกที่ขยายผลสู่ธุรกิจแวดล้อมต่าง ๆ เช่น การตลาด การพิมพ์ สื่อออนไลน์ แกลเลอรี ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ธุรกิจของฝาก-ของที่ระลึก โลจิสติกส์ การท่องเที่ยว ที่พักโรงแรม บริการขนส่งมวลชน ฯลฯ 

ติดตามความเคลื่อนไหว 
www.bangkokdesignweek.com                          
FB/IG: bangkokdesignweek 
Twitter: @BKKDesignWeek                                  
Line: @bangkokdesignweek
#BKKDW2023  #BangkokDesignWeek #urbanNICEzation

ติดต่อสอบถาม
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)  
1160 อาคารไปรษณีย์กลาง ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  
hello.bkkdw@cea.or.th หรือโทร. (66) 2 105 7400  (อังคาร - อาทิตย์ | 10.30 - 21.00)

สำหรับผู้สนใจร่วมสนับสนุนงาน
partnership.bkkdw@cea.or.th หรือโทร. (66) 2 105 7400 ต่อ 117, 127 (จันทร์ - ศุกร์ | 09.30 - 17.30)

สำหรับผู้สนใจร่วมจัดกิจกรรม
program.bkkdw@cea.or.th หรือโทร. (66) 2 105 7400 ต่อ 136, 137 (จันทร์ - ศุกร์ | 09.30 - 17.30) 

สำหรับสื่อมวลชน
press.bkkdw@cea.or.th หรือโทร. (66) 2 105 7400 ต่อ 218, 111 (จันทร์ - ศุกร์ | 09.30 - 17.30)