News Update

ข่าวประชาสัมพันธ์

05.09.2562

CEA ผนึกกำลัง ICONSIAM จัดตั้ง “Change Pop-up Store by CEA”

หนุนยกระดับศักยภาพ ผู้ประกอบการ ปั้น “คราฟต์แบรนด์ไทย” ให้ก้าวไกล

15.08.2562

พิธีแถลงข่าวเปิดงาน “CEA Forum 2019”

“CEA Forum 2019” ถูกจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในโอกาสครบรอบ 1 ปี ของการจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

06.08.2562

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) และการสนับสนุนกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

01.08.2562

CEA FORUM 2019

ครั้งแรกกับ CEA FORUM 2019 เวทีแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากประเทศต่าง ๆ ในการจัดทำนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ที่นำไปสู่การพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับธุรกิจ (Place) การบ่มเพาะชุมชนนักสร้างสรรค์ (People) รวมทั้งการส่งเสริมให้ภาคธุรกิจนำความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ในการพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน (Product & Service) ใน 3 เวทีหลัก

25.07.2562

CEA ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

25 กรกฎาคม 2562 – ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562

25.07.2562

CEA นำผู้ประกอบการร่วมงานแสดงสินค้า Handarty Korea 2019

25 กรกฎาคม 2562 – สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA) นำผู้ประกอบการที่ได้รับการบ่มเพาะจากโปรแกรมพัฒนาธุรกิจจำนวน 11 ราย มาร่วมงานแสดงสินค้าแฮนด์เมดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย Handarty Korea 2019 ระหว่างวันที่ 25 – 28 กรกฎาคม 2562 ณ Coex Exhibition Hall C ย่านกังนัม กรุงโซล เกาหลีใต้

13.07.2562

MOU โครงการกระจายโอกาสสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบสู่ภูมิภาค (miniTCDC LINK)

นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) (คนที่ 3 จากซ้าย) พร้อมด้วยนายประภากร วัชราคม ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ (คนที่ 2 จากซ้าย) และ รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (คนที่ 4 จากซ้าย) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการกระจายโอกาสสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบสู่ภูมิภาค หรือ miniTCDC LINK

12.07.2562

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ร่วมดำเนินงานบริการพื้นที่สร้างสรรค์ (ร้านกาแฟ)

ตามที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ได้เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมดำเนินงานบริการพื้นที่สร้างสรรค์ (ร้านกาแฟ) จำหน่ายกาแฟ หรือเครื่องดื่มอื่นๆ รวมถึงการบริหารจัดการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกาแฟ เพื่อส่งเสริมความรู้แก่ผู้สนใจ

10.07.2562

CEA จัดกิจกรรม ‘ศิลปะการจัดวางและการแสดงดนตรี’ ภายใต้กิจกรรมสร้างสรรค์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ สศส. ได้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในระหว่างเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2562 ณ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อาคารไปรษณีย์กลาง ถนนเจริญกรุง